[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Skandinaviskt – det bästa för britterna Storbritannien behöver importera enorma mängder virkesprodukter. Råvarorna från de inhemska skogarna räcker inte till för att möta efterfrågan. Britterna vänder därför blicken mot flera exportänder för att tillgodose efterfrågan, och Skandinavien har en nyckelroll.


Skandinaviskt – det bästa för britterna

Storbritannien behöver importera enorma mängder virkesprodukter. Råvarorna från de inhemska skogarna räcker inte till för att möta efterfrågan. Britterna vänder därför blicken mot flera exportänder för att tillgodose efterfrågan, och Skandinavien har en nyckelroll.

Det är från Skandinavien som det bästa virket kommer, och Moelvens bit av kakan uppgick 2017 till 150 000 m3.

Försäljningen till den brittiska marknaden administreras från Croydon strax söder om London. Här, i huvudstadens affärscentrum, är chefen för Moelven UK baserad tillsammans med tre kollegor – Ruth Allin, Suzanne Cordier och Sally Goodey. I teamet ingår även säljaren Russ Fletcher, som utgår från sitt hem i Scunthorpe i nordöstra England.

Ruth Allin og Suzanne Cordier på Moelven-kontoret

– Jag har jobbat på Moelven i nio år. Innan dess var jag säljare på SCA i England i sex år. Det är en intressant bransch och jag gillar att arbeta med svenskar och norrmän, säger han.

Fletcher förklarar att den stora utmaningen för honom var att använda sina erfarenheter på ett bra sätt när han bytte från SCA till Moelven.

Bra kundkontakt
– Nu har jag utökat min kundbas, och tillsammans med Pehr, Ruth, Suzanne och Sally har vi etablerat kontakter med våra kunder på många olika nivåer. Det är bra för affärerna i framtiden. Vi har även stärkt upp på logistiksidan och erbjuder nu bättre och mer flexibla lösningar för leveranser än våra konkurrenter, betonar Russ Fletcher.

Pehr Eriksson började på Moelven för nio år sedan men har arbetat i träindustrin i Storbritannien i mer än tjugo år. Som chef har han det övergripande ansvaret och är även den som tillsammans med Russ ansvarar för försäljningen och kontakten med inköparna på kundföretagen.

Pehr Eriksson and Pete Wittish

– Vi har för närvarande cirka sextio aktiva kunder som vi vill växa tillsammans med. Vi fokuserar främst på att teckna fler och större affärsavtal med befintliga kunder istället för att försöka växa genom att hitta nya kunder, säger han.

Det är viktigt att vårda relationer
Han understryker vikten av att aldrig sluta arbeta långsiktigt med kundrelationerna. I en verksamhet som denna sträcker sig kontrakten sällan längre fram i tiden än en eller två månader. Kontrakten undertecknas varje månad för varje enskild leverans. Om marknaden av olika anledningar är skakig och priserna därför går upp och ned, är det extra viktigt att ha en nära kontakt med och kunna tillgodose varje enskild kunds behov. Ibland händer det att man skriver kontrakt två månader i förväg, men där priset hålls öppet fram till månad två så att det kan fastställas på en nivå som gäller vid leveranstidpunkten.

– Flera kunder här i England har som en generell ambition att minska antalet leverantörer. Det gör att vi måste vara attraktiva för kunden. Vi har bland annat ett generöst bonussystem som ger en rejäl rabatt vid köp av större volymer, och det är en faktor som gör att vi som leverantör blir intressant. En annan sak är att vi kan kombinera leveranser från flera olika Moelven-ägda sågverk i samma paket. Det gör att vi klarar av leveranser som annars skulle vara svåra för oss att genomföra.

När det gäller Brexit säger Eriksson att han inte har märkt av det så mycket ännu.

– För tillfället har situationen ingen större inverkan på verksamheten. Å andra sidan har vi förmodligen inte sett hela effekten av utträdet ur EU ännu. En sak som dock är säker är att vi är här och kommer finnas här under lång tid. Det kommer alltid att finnas ett behov av sågat virke och byggträ i Storbritannien. Hittills har vi endast sett en uppgång efter nedgången i samband med finanskrisen 2008 och spåren av denna. Det vi kan göra är att hålla kontakt med kunderna och visa dem vårt fantastiska sågverk och vad vi kan göra för dem, säger han.

Faktum är att 2016 var ett rekordår och i juni 2017 sålde Moelven UK mer än 20 000 m3 virke. Den högsta noteringen hittills.

Hård konkurrens
Pehr Eriksson betonar att han och hans kollegor inte får slappna av – på den brittiska marknaden finns det många agenter från oberoende sågverk i andra länder. Agenterna är mycket aktiva och arbetar hårt för att sälja till samma kunder som Moelven. Pehr och Russ är måna om att deras kunder ska ha god kännedom om Moelvens olika sågverk, och en viktig del i deras arbete är att presentera representanter för sågverken för kunderna i England samt att arrangera kundbesök på sågverken i Sverige och Norge.

På UK-kontoret råder det febril aktivitet. Förutom att försöka öka försäljningsvolymerna hanterar man även sina egna konton, PR, HR och administration. Det är aldrig tråkigt och teamens roller varierar.

– Vi arbetar alla tillsammans för att utveckla verksamheten och systemen för att förbättra kundservicen och öka Moelvens lönsamhet, säger Pehr Eriksson.

För Sally Goodey och Suzanne Cordier på kontoret består utmaningen i arbetet att säkerställa att alla leveranser görs vid den avtalade tidpunkten. Kundservice och kommunikation är avgörande när vi bygger långvariga relationer med våra kunder och teamet säkerställer att kunden och leverantören har den senaste informationen om produktvolym, mått, kvalitet, leveranstid och pris.

– Pehr och Russ sköter försäljningen och vidarebefordrar informationen till kontoret som skapar och utfärdar ett kontrakt för varje leverans. Ibland kan antalet kontrakt uppgå till ett tusen på ett år. Eftersom det är så många kontrakt är det en uppgift som upptar en stor del av vår tid, säger Sally Goodey.

Leveransförfrågningar
– Dessutom måste vi varje dag följa upp leveranstiderna och senaste nytt om fraktförsändelser. Informationssystemen i Storbritannien kräver fortfarande mycket manuell hantering och det är många aktörer involverade. Misstag kan inträffa. Men allt brukar ordna upp sig i slutändan i de allra flesta fall. Vi samarbetar med personalen på Moelven Timber-divisionen för att införa IFS i Storbritannien, vilket troligtvis kommer att förenkla processen.  För vår del innebär den här delen av arbetet att vi kontaktar de olika sågverken, kunderna och speditionsfirmorna som transporterar godset, säger Sally.

När allt är under kontroll och varorna har skickats mejlar sågverket en faktura till kontoret och kunden. Därefter tar Ruth Allin över stafettpinnen och ser till att kunderna betalar – och att de betalar i tid.