[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Så ska det låta! Vid Hasseris Gymnasium på Nordjylland har elever och lärare fått allt vad de önskade sig med en ny, stor tillbyggnad för musik och drama. Här är akustiken fantastisk tack vare förstklassiga material i händerna på en ljudexpert.


Så ska det låta!

Vid Hasseris Gymnasium på Nordjylland har elever och lärare fått allt vad de önskade sig med en ny, stor tillbyggnad för musik och drama. Här är akustiken fantastisk tack vare förstklassiga material i händerna på en ljudexpert.

DET KAN MYCKET VÄL HÄNDA ATT de unga talangerna på Hasseris Gymnasium i Ålborg blir framtidens stora stjärnor inom musik och teater. Här finns nämligen numera en specialanpassad tillbyggnad som ger eleverna optimala förhållanden att utbilda sig inom musik och drama.
  De 750 extra kvadratmetrarna har kommit till genom ett lyckat samarbete mellan byggherre, leverantörer, arkitekter, hantverkare, konstnärer och ljudtekniker. Och om man frågar skolans elever och lärare, råder det ingen tvekan om att de har fått allt de önskade sig – och lite till. Den nya tillbyggnaden passar nämligen stilmässigt väl in i den särpräglade skolan och är sammanbyggd med den gamla festsalen och aulan. Här kan eleverna utvecklas på en ordentlig scen, en ovanlig möjlighet på en gymnasieskola. Sammanlagt rymmer «den vita flygeln», som tillbyggnaden kallas, fyra klassrum, två musikrum med tillhörande redigeringsrum och övningsrum samt ett dramarum och ett gemensamt utrymme.
  – När vi skulle rita den nya flygeln stod vi inför två stora utmaningar. Den ena var att flygeln logistiskt måste hänga ihop med både festsalen och aulan så att eleverna skulle kunna få full tillgång till faciliteterna, och på ett sådant sätt att lokalerna på ett enkelt och tillgängligt vis skulle kunna användas tillsammans. Den andra var att få formspråket att bli en naturlig förlängning av den befintliga byggnaden och samtidigt integrera tillbyggnaden i den kuperade terrängen. Men vi lyckades hitta en lösning och vi är verkligen nöjda med resultatet, säger konstruktör Vibeke Møller från arkitektbyrån Kjaer & Richter.

«Tillbyggnaden har blivit bättre
än vi kunde drömma om.
Och jag märker att både gamla
och unga är mycket nöjda.»
Anders Bach Jensen, 
rektor vid Hasseris Gymnasium

SOM EN LITEN STAD. I dag skulle ingen som besöker skolans ens komma på tanken att en del av den är en helt ny tillbyggnad. För bortsett från att väggarna fortfarande består av rött tegel, som måste torka innan det kan målas vitt, smälter tillbyggnaden in på ett naturligt sätt. Arkitekterna har medvetet utgått från skolans karaktäristiska, fyrkantiga former med ensidiga snedtak. Och utvändig har man gett tillbyggnaden samma svartvita nyanser som resten av skolan. Invändigt har man använt kraftiga röda och gula färger, som också går igen i resten av skolan. Så i slutänden har den tydliga karaktär som den ursprunglige arkitekten gav skolan, bevarats och förts vidare. Han utformade hela byggnadskomplexet som en liten stad med gator, torg och hus. Skolans huvudbyggnader med snedtak är stadens hus, medan mellanbyggnaderna med platta tak är stadens överbyggda gator och torg. Det centrala garderobsområdet är stadens torg där alla gator strålar samman, och där invånarna samlas för gemensamma aktiviteter. På torget ligger, som sig bör i en stad, rådhuset (= byggnaden med skolans administration), restaurangen (= skolans matsal) och församlingshuset (= byggnaden med skolans festsal och aula). Alltså en hel liten stad, som de drygt 800 eleverna fritt kan njuta av.

DEN PERFEKTA AKUSTIKEN. Eftersom Hasseris Gymnasiums nya tillbyggnad skulle inrymma lokaler för musikundervisning, måste arkitekterna även uppfylla mycket speciella krav på akustiken inne i rummen och på så kallade efterklangstider. Takhöjden gjorde detta till en knepig uppgift. Faktum var att svårighetshetsgraden ökade proportionellt med takhöjden. För om man skulle använda sig av skolans karaktäristiska snedtak även i tillbyggnaden, skulle takhöjden bli 10–15 meter på sina ställen. Detta kan snabbt skapa rums-klang och därmed dålig akustik, om man inte tänker sig noga för. Lyckligtvis gjorde arkitekterna just det,
och på grund av de besvärliga förhållandena anlitade de en ljudspecialist för att få hjälp med att skapa den perfekta akustiken. Detta visade sig vara ett genidrag. Resultatet blev nämligen att de nya musikrummen har ljudförhållanden som är lika bra som i en konsertsal.

BONUSMATERIAL. Den perfekta akustiken är emellertid även resultatet av att arkitektbyrån satsade på material som de visste skulle kunna uppfylla ljudkraven på den invändiga panelen. Dessa material kommer från Moelven och består av paneler och lameller i brandimpregnerad plywood.
  – Vi har goda erfarenheter av den ljudmässiga kvalitet som Moelvens material kan ge oss. Samtidigt kan Moelven leverera allt i just de färger vi vill ha. Och eftersom vi ofta leker med färger, och även gjorde det på skolan i Hasseris, är det verkligen en fin bonus, säger Vibeke Møller.
  Hon tillägger att det särskilt är den höga perforeringsfrekvensen i Moelvens material som bidrar till att skapa en robusthet som har en positiv effekt på efterklangstiden.
  Hos Moelven förklarar Mads Puge att den goda akustiken i musik- och dramatillbyggnaden även beror på att man placerade lister med 50 procents öppningsgrad över panelerna, det vill säga samma areal med och utan lister per kvadratmeter.  Detta säkerställer maximal ljudabsorbering.
  Dessutom berättar han att Moelven blev leverantör till skolbyggnaden i Hasseris tack vare att arkitekterna ända från början hade rekommenderat Moelvens produkter till projektet.
  – Det är givetvis väldigt smickrande för oss när något sådant händer. Det visar att många arkitekter med tiden har vant sig vid att jobba med våra produkter och känner till deras kvaliteter och möjligheter, säger han.

«...skulle takhöjden bli 10–15 meter
på sina ställen. Detta kan snabbt
skapa rumsklang och därmed dålig
akustik, om man inte tänker sig noga för.» 

INGA ÖVERRASKNINGAR. På skolans hemsida kan man läsa att den ursprunglige arkitekten är övertygad om att «varje lyckat byggprojekt börjar med att en grävmaskin gräver av en stor strömkabel». Kanske därför att det råkade sig så vid ursprungsbygget… Men byggandet av «den vita flygeln» motbevisar i så fall den myten, eftersom man både hos Moelven och hos Kjaer & Richter understryker att det inte förekom några dramatiska situationer eller obehagliga överraskningar under arbetets gång. Alla parter tycker att samarbetet har varit föredömligt och att just det är en viktig bidragande orsak till att resultatet blev så bra – och att skolans elever och lärare fortfarande är överförtjusta i lokalerna även efter att ha utnyttjat dem i ett år.
  – Tillbyggnaden har blivit bättre än vi kunde drömma om. Och jag märker att både gamla och unga är mycket nöjda, berättar Anders Bach Jensen, rektor vid Hasseris Gymnasium. Han tycker också att skolan länge har varit en av de vackraste i Danmark, och att den fortfarande är det sedan tillbyggnaden kom till.
  Utöver det visuella uttrycket och den stora användbarheten, är rektorn extra nöjd med att tillbyggnaden har framtidssäkrat skolan. Orsaken till att tillbyggnaden kom till var platsbrist. Hasseris Gymnasium är ett populärt gymnasium och de senaste åren har elevtillströmningen sprängt alla gränser. Men nu finns det återigen gott om plats åt alla – och till de aktiviteter som en modern gymnasieutbildning består av.