[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Så här bygger vi svanmärkt Svanens miljömärkning handlar om att använda rätt och miljövänligt material när man bygger.


Så här bygger vi svanmärkt

Svanens miljömärkning handlar om att använda rätt och miljövänligt material när man bygger.

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ett begrepp som genomsyrar allt fler företag. Bygg- och fastighetsbranschen utgör inget undantag. Tillverkningsmetoder, materialval och transporter anpassas så långt det går för att minska miljöpåverkan och energiförbrukning. I Skandinavien är det uppvärmningen som är den stora energi- och miljömässiga utmaningen. Men vad ska egentligen till för att åstadkomma ett svanmärkt hus?

SVANMÄRKNINGEN ÄR NY, och därför har inga svanmärkta flerfamiljshus byggts. Men det kommer, och allt fler delar av byggbranschen arbetar med att anpassa sin tillverkning så att de kan erbjuda miljömärkning av sina hus.
  – Intresset från branschen är mycket stort. Vi får många frågor om miljömärkning av hus, bekräftar Veronica Eade, som är produktionsansvarig för miljömärkning av småhus, flerfamiljsbostäder och förskolor i Svanen.
  Organisationen arbetar i hela Norden, och de regler som bestämmer gällande kriterier är identiska för samtliga länder.
  – Reglerna är också förankrade inom branschen genom en omfattande utfrågningsrunda då vi fick in ett femtiotal svar med synpunkter, både från företag och organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen, säger hon.

Limträbranschen har inga problem med att uppfylla kraven för svanmärkning.
Jarle Svanes, forskare vid Norsk Treteknisk Institutt .

SVANEN STÄLLER HÖGA krav på att man har rutiner och kontroller som säkerställer att byggprocessen levererar kvalitet och uppfyller både myndighetskrav och kraven för svanmärkning. Däremot ställer de inga krav på stödfunktioner som transport till och från byggplatsen eller byggets energiförbrukning.
  Den vidare förvaltningen av fastigheten omfattas i princip inte av några krav, med ett undantag: energiförbrukningen. Den utgör den största miljöpåverkan som en byggnad har under sin livstid. Därför ställs både obligatoriska energikrav och poängkrav som man kan välja för att uppfylla 9 av 22 poäng. Val av material, färgtyper, lim och andra komponenter har stor betydelse, och märkningen sätter gränser för vilka beståndsdelar och hur mycket av dem som får ingå i materialen.
  – För leverantörer inom träbranschen är svanmärkningen inte någon stor fråga. Det är inte särskilt svårt att leva upp till kraven. Det viktigaste är att skogen är certifierad enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification scheme) eller FSC (Forest Stewardship Council), säger Jarle Svanes, forskare vid Norsk Treteknisk Institutt. 
  – Utsläpp från limträprodukter, till och med spånplattor, skulle kunna vara ett kriterium som påverkar träindustrin, men limträproducenterna har gjort ett bra jobb och har inga problem med att uppfylla kraven för svanmärkning.
  Jarle Svanes påpekar att trä i sig självt är en bra och miljövänlig produkt. Det är först och främst de ämnen som tillsätts till träet vid husproduktion som skulle kunna utgöra ett problem när det gäller svanmärkningen. Det kan t.ex. gälla utsläpp av flyktiga organiska ämnen från lim eller målarfärg. I dag finns det dock bra lösningar för att uppfylla de krav som ställs.
  Men vilka krav kan man ställa på underleverantörer eller underentreprenörer? Måste de också vara miljömärkta?
  – Nej, det är inte nödvändigt. Vi tittar på företagens ledningssystem och deras rutiner för kvalitetssäkring. Det är viktigt att det finns dokumentation som visar att de arbetar med kontinuerliga förbättringar, förklarar Veronica Eade.

SKANSKA AB HAR UTVECKLAT sitt koncept ModernaHus för flerfamiljshus och Uniqhus för småhus för att bygga effektivt, energieffektivt och miljövänligt. Båda hustyperna är svanmärkta. ModernaHus fick miljömärkningen i somras. Man har redan byggt hus enligt ModernaHus-konceptet i Västervik, Kristianstad och Örebro i Sverige. Svanmärkningen av småhus kom redan 2005 och i dag finns det cirka 200 Uniqhus, men hittills har man inte byggt några svanmärkta flerfamiljshus.
  ModernaHus är ”pilothus” som byggdes innan miljömärkningen fanns, men delar av Moderna- Hus «Energipaket Plus» har lyfts in i grundstandarden för att uppfylla svankriterierna.
  – De ModernaHus som byggs framöver kommer att bli svanmärkta, berättar Anna Dolk som arbetar med konceptutveckling av denna hustyp hos Skanska.
  Anna Dolk berättar att alla de material som har använts uppfyller kraven för svanmärkning. Detsamma gäller även vissa konstruktioner. Bland annat har väggarna sandwichkonstruktion med extra isolering och minimalt med köldbroar, och alla lampor är utan halogen. Uppvärmningen sker med fjärrvärme i pilothusen. ModernaHus ska enligt Skanska förbruka minst 25 procent mindre energi än vad byggföreskrifterna kräver, i vissa fall så mycket som 50 procent mindre. Det är ännu inte bestämt när det första svanmärkta lägenhetshuset ska byggas.
  – Vi har en handfull projekt på olika platser i landet, men vi vet ännu inte vilket som kommer att påbörjas först, säger Dolk.
  – Om jag vill designa mitt eget hus och bygga det med svanmärkning, går det överhuvudtaget?
  – Det är ingen bra idé. Att få en svanmärkning är en omfattande process som kräver detaljerad dokumentation av allt material och av hela byggprocessen. Om man vill ha ett miljömärkt hus är det klokare att vända sig till en entreprenör som har licens, säger Veronica Eade.

Fakta: Svanmärkning

▸ Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden och den kan sökas av tillverkare, importörer och försäljare.

I Norge är det Stiftelsen Miljømerking som administrerar miljömärkning och licenser. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för både Svanen och EU Ecolabel. I Danmark är det Miljømærkning Danmark som svanmärker.

Svanmärkt trävirke kännetecknas av att det, till skillnad från konventionellt tryckimpregnerat trävirke, inte innehåller tungmetaller eller biocider, och att det är tillverkat genom hållbart skogsbruk samt uppfyller kraven på biologisk hållbarhet.

Det finns över 6 500 svanmärkta produkter i Sverige. Om alla svenska konsumenter gick över till svanmärkta stearinljus, skulle det minska CO2-utsläppet lika mycket som om man tog bort 15 000 bensindrivna bilar från vägarna.

65 procent av de norska konsumenterna tittar ofta efter svanmärkning när de handlar.

Lagenligt låg energiförbruKning
Familjen Geertsen har byggt sig ett modernt, miljövänligt hus med planlösningar som är speciellt utformade för en barnfamilj. Det här är hardangers första villa med energimärkning a, designad av arkitekter från Pir2 og arkitekturverkstedet. Foto: Jan M. Lillebø/Bergens Tidende
Större noggrannhet på byggplatsen, innovation inom byggvaruindustrin och kompakta, funkispräglade hus med bra inomhusklimat. Myndigheternas nya energikrav påverkar hur vi bygger och bor på många sätt.
Bygg smartare
Jakten på smartare byggmetoder pågår ständigt. Vi vill hitta en byggteknik som är effektiv, rationell och som ger oss täta hus utan att binda fukt. Och vi vill givetvis ofta använda naturmaterial.