Så här bygger vi kostnadseffektivt - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Så här bygger vi kostnadseffektivt När kostnaderna ska ner är det tre saker som gäller: standardisering, lågenergi och industriell byggnadskonst.


Så här bygger vi kostnadseffektivt

När kostnaderna ska ner är det tre saker som gäller: standardisering, lågenergi och industriell byggnadskonst.

I ALLA ÅR HAR byggherrarna försökt att hålla priserna nere, och kunderna har varit nöjda bara de kunnat flytta in, säger Lars Atterfors, divisionschef för Moelven Byggsystem.
  Om det finns en sak som byggare och byggherre alltid kan enas om så är det denna: kostnaderna måste hållas nere. Men hur gör man det?

STANDARDISERAD LYCKA. Punkt nummer ett för att få ner byggkostnaderna är standardisering.
  – Standardiserade lösningar bidrar i väldigt stor utsträckning till kostnadseffektivt byggande, menar Per Jæger i Boligprodusentenes Forening, och får medhåll av Ole Petter Haugen, avdelningschef för Teknikk og Spesialprosjekt Bygg i Skanska Norge AS: – Ett viktigt grepp är att återanvända standardiserade lösningar baserade på bästa praxis. Samtidigt bör de standardiserade lösningarna vara så flexibla som möjligt, säger han.
  Lars Atterfors anser att det är viktigt att se byggnadens livsförlopp framför sig, för att sedan skapa ett system som det är möjligt att förändra.
  – Vi kan t.ex. bygga en skola eller en kontorsbyggnad som håller exakt samma kvalitet som andra byggnader när det gäller energiförbrukning och inomhusklimat, men som dessutom är flyttbar, så att byggnaden kan ändras utifrån ändrade behov. Det innebär att man måste bygga lite otraditionellt ibland, säger Lars Atterfors och förklarar att det vanliga har varit att bygga upp väggarna, och att därefter lägga golv och tekniska lösningar. – Men nu lägger vi golvet och systemen först, och så bygger vi väggarna som enkelt och billigt kan flyttas i efterhand, säger Atterfors.
  Han berättar att den norska byggmarknaden kanske har kommit längst av de nordiska länderna när det gäller att tänka systematiskt runt byggsystem, men att Sverige och Danmark följer samma trend som Norge när det gäller 3Dmodeller och BIM. och även om enskilda arkitekter kan invända att standardisering kan gå ut över kreativiteten, är det många av dem som är öppna för att jobba på detta sätt.
  – För att ta ett enkelt exempel: barn har alltid lekt med legobitar, och även om bitarna har en bestämd form, så finns det inga begränsningar för deras fantasi, säger Atterfors.

För att ta ett enkelt exempel: barn har alltid lekt med legobitar, och även om bitarna har en bestämd form, så finns det inga begränsningar för deras fantasi.
Divisionschef för Moelven Byggsystem, Lars Atterfors

LÅGENERGIBESPARINGAR. Punkt nummer två för att hålla byggkostnaderna nere är att bygga för lågenergi. Här kan man verkligen göra åtgärder som byggherren kommer att märka med tiden. Danmark och Sverige ligger före Norge i det här loppet, men så sent som på Byggdagene i mars 2010 sa kommunalminister Liv Signe Navarsete att krav på passivhusstandard kommer att komma snabbare än vad som tidigare planerats. TEKföreskriften, med förordningar från EUoch EESdirektiven, fastställer minimikraven på varje enskild byggdel i Norge. I de övriga nordiska länderna det totala energibehovet till grund.
  – Vi skapar individuella system för allt från ventilation till belysning som tänds/släcks för varje person som kommer eller går i en kontorsbyggnad, i stället för att tändas/släckas av första/sista man. Detta är ett sätt att spara energi och göra byggnader mer kostnadseffektiva över tid, förklarar Atterfors.
  Fokuset på kostnadseffektivt byggande leder till miljöriktigt byggande, vilket Skanska är mycket engagerat i. – Industrialisering, lågenergi och standardisering är åtgärder för att föra oss närmare ett mer miljöriktigt byggande. Industrialiseringen, i form av prefabricerade enheter ger ett bättre resursutnyttjande och en mer kontrollerad produktion, säger Ole Petter Haugen på Skanska.

INDUSTRIELL KONTROLL. Punkt nummer tre för att hålla byggkostnaderna nere är alltså industriellt byggande. Och här kan man spara både tid och pengar, och eftersom tid är pengar, blir alltså besparingen stor. – Det är överlägset billigast att bygga med prefabricerade moduler, säger Frederik Spanning, administrativ direktör på Skanska Bolig AS Danmark.
  Lars Atterfors på Moelven har som mål att industriellt byggande ska matcha priserna med att bygga på byggplatsen. – Den verkliga effektiviteten får vi ute på byggplatsen. Vi är alltid mycket snabbare där och är färdiga på tre veckor, medan de som bygger allt ute behöver fyra till sex månader. Då måste saker och ting skyddas och hållas torrt under arbetet. – Risken minimeras när man bygger industriellt, då slipper man fuktproblem som gärna dyker upp efter ett par år, förklarar Spanning.
  Atterfors vill även lägga vikt vid materialtransporten. – På byggplatsen måste de få framkört samma mängd material i små portioner under hela byggtiden, medan vi har en stor transportetapp när det industriella byggandet är färdigt. Totalt ger det en besparing på ekonomi och transport, och lägger du ihop allt sparar du energi, säger han.

Fakta: Kostnadseffektivt byggande

I NORGE HAR det under flera år pågått ett samarbete mellan myndigheterna, forskningen och byggbranschen med fokus på just kostnadseffektivt byggande: Byggkostnadsprogrammet startades 2005 och avslutas i år. Programmets syfte är att öka kvaliteten på det som byggs och att öka lönsamheten inom branschen, och en rad olika projekt har fokuserat på olika aspekter gällande byggprocessen från industrialisering och livstidkostnader, till LEAN Construction och 3D-ritning med BIM-lagring.

BIM: Förkortning för byggnadsinformationsmodeller. Det är en 3D-ritningsmodell som också innehåller information och kodning för ett byggprojekt. Det vill säga produktinformation, brandklassificering och liknande.

TEK: Tekniska föreskrifter för plan- och bygglagen.

läs mer på: www.byggekostnader.no