Rymmer många möjligheter - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Rymmer många möjligheter Modulbyggandet erbjuder långt fler möjligheter än begränsningar. Dessutom är det helt klart mest ekonomiskt.


Rymmer många möjligheter

Modulbyggandet erbjuder långt fler möjligheter än begränsningar. Dessutom är det helt klart mest ekonomiskt.

AKTÖRER SOM HAR SATSAT på industriella lösningar påpekar att det handlar om att arbeta innanför de ramar som gäller. Att släppa fantasin helt fri på ritbordet finns det ändå sällan utrymme för.
  – Man måste känna till modulbyggandets förutsättningar. Om man gör det innebär denna typ av byggande i grund och botten inte fler utmaningar än andra. Det förekommer enstaka begränsningar i valet av byggsystem, men i såväl detta fall som i alla andra projekt handlar det om att vara involverad från början till slut. På det sättet både anpassar och påverkar vi som arkitekter de rådande förutsättningarna, säger arkitekt Ola Spangen från Aursand og Spangen Arkitekter. 
  Försäljningschef Tormod Kvisler på Moelven Byggmodul AS i Norge tycker att diskussionen om modulbyggande ofta präglas av en smula fördomar. 
  – Modulbyggandet erbjuder långt fler möjligheter än begränsningar. Det handlar om en förutsägbar tillverkning med kort leveranstid som genomförs under idealiska förhållanden i en fabrik. Jag anser att ett väl tillrättalagt projekt ska vara konkurrenskraftigt. Ofta kan vi halvera byggtiden, vilket är intressant för alla byggherrar som vill börja få avkastning på byggnaden mycket snabbare, säger Kvisler. 

Man måste känna till modulbyggandets förutsättningar. Om man gör det innebär denna typ av byggande i grund och botten inte fler utmaningar än andra. 
Ola Spangen från Aursand og Spangen Arkitekter

 

 

KOSTNADSEFFEKTIVT. Projektledare Johan Lins från Åke Sundvall Byggnads AB i Stockholm har erfarenhet från flera projekt där man valt fabriksbyggda lösningar i stället för platsbyggda. 
  – Vi har tyckt att modulbyggen har varit en bra lösning där vi har använt dem. Men de passar inte överallt. Bland annat påverkas byggnadens höjd av det tjockare bjälklaget, vilket ger en något sämre effektivitet. Det balanseras dock av den lägre totalkostnaden, säger han.
  Åke Sundvall Byggnads AB har bland annat byggt Ängsnäs Park och Ängsnäs Terrass utanför Stockholm, där de byggde tio parhus och två flerbostadshus. 
  –  Genom att Moelven fick leverera både parhusen och flerbostadshusen kunde produktionskostnaden hållas på en hanterbar nivå. Om vi hade delat upp projektet och använt industriell produktion för bara flerbostadshusen skulle totalkostnaden förmodligen blivit för hög och det är osäkert om husen hade byggts alls.
  Johan Lins betonar att modulbyggen förutsätter att det finns utrymme för de stora transporterna och de kranar som behövs för att lyfta modulerna på plats.
  – Men det finns platser där betong är lämpligare, exempelvis där det finns risk för vibrationer eller buller, förklarar han.

INGEN SKILLNAD. Kvalitetsmässigt menar han att det inte går att skilja det ena från det andra. Problem kan uppstå oavsett vilken teknik man använder:
  – Det går inte att avgöra om ett krånglande ventilationssystem, där grannarna hör varandra, beror på om huset är platsbyggt eller industribyggt. Inte heller om mögel på takets undersida beror på vilken byggteknik som använts.
  Och de som bor i huset kommer inte att märka någon skillnad på fabriksbyggda och platsbyggda lösningar, hävdar han.
  – Nej, vi är noga med att alla detaljer utformas så att man inte ska se någon skillnad. Vet man inte vad man ska titta efter kan man inte avgöra vilken byggmetod som använts, säger Johan Lins.