Robust kulturslott av termoask - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Robust kulturslott av termoask Med stora glasytor och panel som skiftar färg med väder och vind, har Aust-Agders kulturhistoriska center blivit en byggnad med karaktär och attraktionskraft.


Robust kulturslott av termoask

Med stora glasytor och panel som skiftar färg med väder och vind, har Aust-Agders kulturhistoriska center blivit en byggnad med karaktär och attraktionskraft.

Inte nog med det: Aust-Agders kulturhistoriska center (AAks) i Arendal är Norges första museum och arkiv som byggts som ett passivhus. Tio år efter det att byggplanerna först tog form  står centret äntligen färdigt i all sin moderna prakt. Entreprenören överlämnade byggnaden den 1 april 2014, och redan dagen därpå tog inflyttningen fart. Direktör Kjell-Olav Masdalen är mer än nöjd:
  – Vi har fått en fantastisk byggnad! Det här är en viktig milstolpe. Det var inte alls självskrivet att en så pass gles­befolkad kommun skulle satsa så mycket pengar på en sådan här byggnad, säger Masdalen.
  Den 11 000 kvadratmeter stora byggnaden är ett samarbete mellan staten, fylkeskommunen och alla kommunerna i Aust-Agder, och har totalt kostat 330 miljoner norska kronor. Byggnaden är sju våningar hög, och de fyra nedersta våningarna ligger delvis under marknivå. De är insprängda i fjällsidan och byggda i betong. Femte våningen har stora glasfasader och inrymmer reception, café, butik, undervisningsrum och utställningsarealer, medan de två översta våningarna, som är klädda med termoask på utsidan, enbart innehåller utställningssalar.
  – Vi har fått många positiva reaktioner på bygget. Det är alltid några som är skeptiska till arkitekturen, för det här är ju inget typiskt Sørlandshus, utan en massiv, stor och modern byggnad. Ändå utgör den en fin helhet som jag tycker är ­ytterst lyckad rent arkitektoniskt, och jag tror att den kommer att stå sig i många, många år, säger Masdalen.

LEVANDE PANEL. En viktig orsak till att man valde termo­ask som ytterpanel på de översta våningarna var att den är helt underhållsfri.
  – Det skulle ha varit mycket problematiskt om vi regelbundet hade tvingats måla eller olja in panelen.  Färgen på termoaskpanelen gör att byggnaden framstår som en helhet i övergången mellan betong, glas och trä. Vi följer med spänning hur färgen förändras med tiden – i början var panelen mörkt rödbrun, men nu har den blivit ljusare och vad jag har förstått kommer den till slut att få en silvergrå nyans, säger Masdalen, som också har lagt märke till att färgen skiftar med väder och vind.
  – När det är fuktigt ute blir den mörkare, och när det är kallt ser byggnaden ut som ett vintrigt äventyrsslott! Arkitekten har också satsat mycket på trämaterial i de invändiga offentliga utrymmena, som består av öppna, ljusa lokaler med rejäl takhöjd. Här stortrivs vi, säger Masdalen.
Golven i de offentliga utrymmena består också av termoask, medan väggarna är målade, vita träpaneler som ger en skandinavisk prägel.
Christopher Adams och Henriette Salvesen hos Div. A. ­Arkitekter har ritat byggnaden.
  – Vårt förslag vann arkitekttävlingen, men därefter förän­drades förutsättningarna, bland annat när det gällde finansieringen. Det bestämdes även att byggnaden skulle vara ett passivhus med god ventilation, värmeåtervinning och isolering, så att den inte förbrukar så mycket energi, berättar Adams, som valde termoask som ytterpanel eftersom han hade goda erfarenheter av detta material sedan tidigare.
  – Termoask är Moelven Wood Prosjekts dyraste träpanelprodukt, men också den finaste. Vi i Div. A. Arkitekter har använt termoask både exteriört och interiört i vår egen byggnad i Majorstua i Oslo som stod färdig för fem år sedan, och vi är mycket nöjda, säger han.

ROBUST OCH HÅLLBAR. Obehandlat, underhållsfritt trä som ytterpanel har fått ett uppsving de senaste åren, inte minst i offentliga byggnader.
  – Historiskt sett var ju detta standard – det är bara att gå runt i Folkemuseet i Bygdøy för att se det. I modern tid har obehandlat trä kommit tillbaka, det började med lärkträ som var väldigt populärt för några år sedan. Det ser snyggt ut, men ändrar färg tämligen drastiskt med tiden. Även en rad andra trämaterial har testats, men fördelen med termoask är att den åldras mycket jämnt, så att alla fasader efterhand får samma brungrå färg, säger Adams.
AAks är både den första musei- och arkivbyggnaden i Norge som har byggts som ett passivhus och även en av de största byggnaderna i sitt slag i landet som har byggts de senaste tio åren.
  – Det har varit kul att samarbeta med de anställda på AAks, det är en bransch med ett helt annat tidsperspektiv än de flesta andra – för dem är ju tusen år ingenting! De har tänkt mycket på byggnadens hållbarhet och livslängd, säger Christopher Adams.

EXKLUSIVT UTTRYCK. Skanska Norge AS i Arendal har varit entreprenör för projektet, och projektledaren Ottar Haugmoen berättar att de bara har fått positiva reaktioner på resultatet.
  – Det här har varit ett jätteprojekt för oss, samarbetet mellan oss och byggherren har varit rena äventyret, säger Haugmoen, som tycker att byggnaden är mycket tilltalande rent arkitektoniskt.
  – Från huvudinfarten till Arendal ser man hela byggnaden, inklusive de fyra nedersta våningarna i platsgjuten betong, medan man från  andra sidan bara ser de tre översta våningarna. Det här är en gedigen byggnad som kan stå i minst 50 år innan man behöver göra något med den, fortsätter han.
  Produktchef Winfried Schaal hos Moelven Wood Prosjekt har jobbat med projektet i Arendal i fyra år.
  – Det har varit en lång process, men resultatet blev en anslående, modern byggnad. Arkitekten ville ha ett exklusivt uttryck, och kravet från byggherren var att ytterpanelen skulle vara av ett underhållsfritt material, och då var det naturligt att välja termoask, även om det är det absolut dyraste material vi har, berättar han.
  Priset på termoask är cirka 1 100 kr/m2.
  – Men underhåll av vanlig målad panel springer fort upp i 100 kr m2, så det sparar man snabbt in. Termoask är helt kvistfri och ser nästan ut som en möbel utvändigt, säger Schaal.
Den 19 november kunde kronprinsparet äntligen genomföra den efterlängtade invigningen av Aust-Agders kulturhistoriska center. 

Aust-Agders kulturhistoriska center

▸ Byggnaden invigdes officiellt den 19 ­november 2014 och fick namnet KUBEN.
▸ AAks grundades 1832 under namnet ­Arendals offentliga museum och biblioteks­museum och är Norges fjärde äldsta institution i sitt slag.
▸ Centrets samlingar består av omkring 50 000 föremål inom kulturhistoria, etnografi, konsthistoria, numismatik, arkeologi och naturhistoria, cirka 8 500 hyllmeter arkiv och ungefär 500 000 fotografier.
▸ KUBEN, landets modernaste musei- och arkivbyggnad, och den första i sitt slag som byggts som passivhus i Norge.
▸ Byggnaden har panel av termoask från Moelven Wood Prosjekt AS.
Källor: AAks/Store Norske Leksikon

Vårt andra hem
– Vi är väldigt nöjda med den nya stugan, men allra mest nöjda är vi med själva platsen, säger Gullik Jensen och Anne Brit Lystrup. – Här trivs vi oavsett väder. Foto: Jan Lillehamre
I sommarstugan vill vi leva på ett annat sätt än hemma, men helst lika bekvämt. Så när Gullik Jensen och Anne Brit Lystrup gav upp renoveringen av den gamla sommarstugan och byggde nytt, visste de exakt vad de ville ha.
Trä som tål vatten
Foto: Espen Grønli
Värmebehandlad ask tål det mesta. Även en riktig dusch, som ett rejält ösregn.
Länge leve Agder Energi
Agder Energi är mycket nöjda med resultatet. Kraftbolaget fick den \nexklusiva produkt de ville ha – en fasad som klarar sig utan behandling.\nFoto: Michael Ritschel/Link Arkitektur AS
Agder Energi har valt värmebehandlad ask till sin nya byggnad i Kristiansand. Fasader som inte behöver behandlas.