[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Riva eller förnya? När konsultföretaget EY-Norge skulle förnya sitt huvudkontor i Oslo funderade de på att riva allting invändigt och bygga nytt. Men i stället satsade de på systeminredningar från Moelven Modus, minskade kostnaderna med 50 procent och imponerade på Miljöpartiet.


Riva eller förnya?

När konsultföretaget EY-Norge skulle förnya sitt huvudkontor i Oslo funderade de på att riva allting invändigt och bygga nytt. Men i stället satsade de på systeminredningar från Moelven Modus, minskade kostnaderna med 50 procent och imponerade på Miljöpartiet.

Under loppet av några få år har ny teknik förändrat arbetsdagen hos många norska företag. Detta ställer helt nya krav på de fysiska arbetsmiljöerna. Så var även fallet hos EY, som har över 1 000 anställda på sitt huvudkontor i Oslo Atrium i Bjørvika.

 – Utmaningen bestod i att förvandla ett förlegat kontorscellslandskap på cirka 9 000 kvadratmeter fördelade på tre våningar till en modern, aktivitetsbaserad arbetsplats, säger Bjørn Vorkinn, Nordic Real Estate Lead i EY. Kraven på utformningen och funktionaliteten för de nya arbetslokalerna var redan definierade i förväg i EY:s globala koncept «Workplace of the Future». Frågan var om och hur det skulle kunna göras, och till vilken kostnad. 

Utvärderade flera alternativ. Enligt Vorkinn utvärderade företaget flera olika alternativ innan de valde Moelven Modus som samarbetspartner i det omfattande förnyelseprojektet.

 – Ett alternativ var att förmå fastighetsägaren att riva allting invändigt och bygga nytt, och vi funderade också på att flytta till nya lokaler, eftersom hyreskontraktet egentligen löpte ut 2018. Samtidigt ville vi verkligen bli kvar i Oslo Atrium i Bjørvika, där vi har huserat sedan 2003. Därför började vi titta på vad vi skulle kunna uträtta på egen hand.  Det var då vi gick in i en process med Moelven Modus för att titta närmare på möjliga lösningar med fokus på återvinning, byggtid och kostnader.

Stor miljövinst. Han berättar att det snabbt stod klart att systeminredning var det mest praktiska och lönsamma sättet att förnya lokalerna på. Samtidigt var miljöfokuset i projektet viktigt.

 – Genom att vi kunde behålla de tekniska lösningarna i innertaken, samt en omfattande återanvändning av systemväggar och material, sparade vi massor med pengar.

Om vi hade rivit allt och byggt nytt hade det kostat omkring sju miljoner kronor extra. En extra bonus är att projektet har varit en enorm miljömässig framgång.
Byggherre Bjørn Vorkinn, EY 

Genom att återanvända olika material lyckades vi minska avfallsmängden med 67 ton. Det är en imponerande siffra och den borde inspirera fler att välja Modusmetoden när de ska förnya äldre kontorslokaler. Då sparar man både pengar och miljö. 

Viktigt med bra planering. Vorkinn understryker att en bra planering och noggranna processer är A och O för att lyckas med omfattande ombyggnadsprojekt.

– Vi höll flera seminarier med de olika avdelningarna, under vilka vi kartlade behov, och vi skissade på olika lösningar inom ramarna för mallen i nära samarbete med arkitekten Birgitte Magnussen på Moelven Modus. Detta var otroligt viktigt för att säkerställa att lokalerna understödjer de processer som de olika arbetsuppgifterna och projekten i EY alltid kräver. 

Stora besparingar. Han är mycket nöjd med resultatet av ombyggnaden.

 – Vi har fått en otrolig flexibilitet i lokalerna när det gäller att utnyttja utrymmet på bästa möjliga sätt, och lokalerna uppfyller alla kraven i «Workplace of the Future-konceptet». Med system-inredningslösningarna från Moelven Modus kan vi i framtiden enkelt göra nödvändiga platsförändringar och justeringar efter behov, och samtidigt i princip fortsätta att jobba som vanligt i lokalerna. I processen har vi även lyckats frigöra 2 100 m², vilket innebär minskade driftskostnader och möjlighet till uthyrning med god förtjänst.

Vorkinn tycker att tröskeln för att tänka miljövänligt blir mycket lägre när det innebär att man samtidigt kan minska kostnader, både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Många kopplar nog ihop ett ökat miljöfokus med stora investeringar, men Modusmetoden visar tydligt att så inte behöver vara fallet.

Positiva medarbetare. Innan ombyggnadsarbetet satte i gång visade interna undersökningar att 82 procent av de anställda var skeptiska till de nya kontorslösningarna.

 – Folk är alltid skeptiska till stora förändringar, säger arkitekt Birgitte Magnussen på Moelven Modus. Men för medarbetarna på EY är det inte längre ändamålsenligt att sitta ensamma på var sitt kontor, eftersom många av arbetsuppgifterna löses gemensamt och på projektbasis. Nu kan de anställda exempelvis sitta i två veckor i ett område, för att längre fram sitta två månader någon annanstans, beroende på vilka projekt de jobbar med. Dess-utom arbetar många anställda någon annanstans stora delar av tiden och dyker endast upp i slutet av arbetsdagen, för att sammanfatta sitt arbete vid datorn. Då behöver de ingen permanent plats. 

Hon understryker att avsikten med aktivitets-baserade arbetsplatser främst är att förse kontorsfaciliteterna med lösningar som ger anställda de bästa tänkbara förutsättningarna för att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och bra sätt.

Uppfyller alla behov. – I lokalerna hos EY finns det nu tysta rum för de personer som behöver jobba koncentrerat på egen hand och det finns även projektrum i olika storlekar, praktiska landskapsöar och telefonrum, samt en del «kontorsbås» som man kan använda i bland. Varje ingångsparti har garderober med låsbara skåp för de anställdas personliga ägodelar och här är även de största mötesrummen belägna. Man har även lagt ner ett omfattande arbete på att se till att det finns tillräckligt med dagsljus i alla arbetszoner, säger Magnussen.

Hon berättar att en ny undersökning visar att 82 procent av de anställda är nöjda med de nya lokalerna.

 – Faktiskt har flera som tidigare föredrog att sitta avskärmade nu börjat komma ut ur sina bås och skeptikerna ändrade snabbt inställning. Bland yngre anställda finns ofta en förväntan om att moderna företag skapar aktivitetsbaserade arbetsplatser. Jag tror att lokaler med modern design och tidsenliga lösningar är en konkurrensfördel för de företag som vill locka till sig de skarpaste hjärnorna.