[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Plushus Multikomforthuset i Larvik är inte bara självförsörjande med energi utan producerar dessutom tillräckligt med överskottsström för att värma upp simbassängen och ladda elbilen.


Plushus

Multikomforthuset i Larvik är inte bara självförsörjande med energi utan producerar dessutom tillräckligt med överskottsström för att värma upp simbassängen och ladda elbilen.

HUSET STOD FÄRDIGT I SEPTEMBER I FJOL och är ett unikt pilotprojekt. Idén till huset kom från Optimera och Brødrene Dahl, som båda ingår i den multinationella industrikoncernen Saint-Gobain.
  – Projektet har gett oss erfarenheter och kunskap om hur man bygger framtidens bostäder. Denna kunskap kommer vi att förmedla vidare till våra kunder, anställda och samarbetspartners. Multikomfort ger hantverkarna en enklare vardag, en bättre miljöbokföring för byggbranschen och skapar bättre boendekomfort för konsumenterna, säger Halvor Kråkenes i Optimera, som har varit byggteknisk chef för Multikomforthuset. Han berättar att intresset för huset är enormt. Nyligen nominerades det också till EU:s prestigefyllda pris för modern arkitektur – «Mies van der Rohe Award» 2015.

HARMONISKT INOMHUSKLIMAT. Syftet med huset är att demonstrera vilka möjligheter som finns inom dagens energieffektiva teknik.
  – Vi har gått mycket längre än kraven i TEK10. Där ställer man till exempel inga krav på akustik inom samma boendeenhet, men huset i Larvik har ljudväggar runt sovrummen och dörrar med tätning, vilket bidrar till ett harmoniskt och lugnt inomhusklimat. Stora glasytor ombesörjer bra ljusinsläpp av dagsljus, och man har använt miljövänliga material som framställts på hållbart sätt och som inte kräver mycket underhåll, berättar Kråkenes.
  Huset är ett plushus som bland annat återvinner värmen från «gråvattnet», vilket är avloppsvatten från dusch, diskmaskin och tvättmaskin. Dessutom kommer energin från bergvärme och från solfångare som täcker hela taket.
  – Sammantaget producerar huset mer ström än det förbrukar, och överskottsströmmen kan antingen distribueras till elnätet eller användas för att ladda familjens elbil, säger Kråkenes.
  Alternativt kan överskottsströmmen värma upp simbassängen, som i Multikomforthuset i Larvik är byggd av en gammal container.

NYA LÖSNINGAR. Multikomforthuset har utvecklats i ett nära samarbete mellan Optimera, Brødrene Dahl, SINTEF/NTNU och Snøhetta.
  – Huset är ett av totalt åtta pilotprojekt inom vårt forskningsprojekt Zero Emission Building (ZEB), i vilket vi testar nya lösningar, säger forsknings-chefen Inger Andresen hos SINTEF Byggforsk.
  Forskarna från ZEB har varit centrala ända från början för att få alla parter att tänka nytt.
  – Det är utmanande att få till en byggnad med så låga klimatgasutsläpp och helt avgörande att alla parter är engagerade redan från start. Vi har ut-manat alla befintliga lösningar och skapat innovativa lösningar både när det gäller materialval och utformning av byggnaden, säger Andresen.
  I golvet har man exempelvis använt reflekterande folie för att slippa isoleringsmaterial, och detta är en helt ny lösning. I innertaket har man använt trä i stället för gips, garaget är byggt av återan-vända järnvägssyllar, och en av väggarna inne i huset är byggda av återanvänt tegel.
  – Man har tänkt på allt och all utrustning är så effektiv som möjligt, säger Andresen.

Det är utmanande att få till en
byggnad med så låga klimatgas-
utsläpp och helt avgörande att
alla parter är engagerade redan från start.
Halvor Kråkenes, byggteknisk chef

FIN BYGGNAD. Även arkitekt Kristian Edwards hos Snøhetta är nöjd med resultatet.
  – Det har varit mycket nyttigt att alla parter, både Optimera, SINTEF/NTNU, snickare och hantverk-are har varit med redan från första början. Så skulle vi helst vilja jobba i alla våra projekt, då kan vi utmana och lära av varandra samtidigt som vi undviker mycket dubbelarbete, säger han.
  Man har tagit fram en miljöbokföring för alla material som använts i huset, inklusive klimatgasutsläpp i samband med tillverkning och transport. Bokföringen beräknar klimatgasutsläpp utifrån en 60-årig livscykel för materialen. Moelven har bland annat levererat limträkonstruktionen och Royal-panel till fasaden.
  – Vi har haft ett stort fokus på att återanvända material, inte bara material som mals ner och blir till nya material, utan även återbruk i skala 1:1, som till exempel tegelväggen. Det var härligt att se engagemanget hos hela projektgruppen när vi jagade runt efter material som vi skulle kunna återanvända, säger Edwards.
  Användningen av betong, som kan bidra med en del klimatgasutsläpp, har hållits nere till ett minimum.
  – I superisolerade byggnader som denna är det en poäng med att använda termisk massa med stor densitet för att säkerställa en stabil temperatur, och den återanvända tegelstenen fick ersätta betongen. Taket är optimerat för att kunna utnyttja solen som energikälla. Takvinkeln gör också att till exempel sovrummen, som inte är särskilt stora, ändå känns rymliga eftersom takhöjden är hela 4,6 meter. Det har blivit en fin byggnad som visar hur ett hus både kan vara ytterst funktionellt och en trivsam bostad, säger Edwards.

Prenumerera på inspirationstidskriften Goda Rum

Multikomforthuset

Multikomforthuset har utvecklats av Optimera AS och är ett framtidsinriktat plushus med innovativa trälösningar. 

Moelven har bland annat levererat limträkon-struktioner, betsad granpanel som är nästan underhållsfri samt värmebehandlad ask till badrum och terrass i plushuset.

Även bindningsverket består av trämaterial från Moelven.

Läs mer: multikomfort.no/prosjekthus/huset-i-larvik/

Naturen som ideal
Foto: Jan Lillehamre
För Svenska Vårdfastigheter AB är förstahandsvalet alltid att bygga i trä – och att göra det industriellt. Hösten 2011 stod ett inbjudande vård- och omsorgsboende klart på Sickla Ö i Nacka.
Bygger för framtiden
Foto: Trond Isaksen/Statsbygg
Vd Harald Vaagaasar Nikolaisen på Statsbygg i Norge tycker att byggprojekt ska vara just projekt, inte summan av olika aktörers avgränsade insats. Han tror att framtiden kommer att bjuda på både mer industriellt byggande och smartare byggnader.
Organiskt och exklusivt
I vår jakt efter harmoni och rekreation söker vi oss allt närmare naturen. På spaanläggningar och i badrum är trä-material på väg in i full fart som ett alternativ till kakel och laminat.