[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Ordning och reda Veidekke beslutade under våren att begränsa antalet underentreprenörer till högst två led. Syftet är att säkerställa god kvalitet, samt att minimera risken för att oseriösa företag får uppdrag den vägen, förklarar företagets VD Jimmy Bengtsson.


Ordning och reda

Veidekke beslutade under våren att begränsa antalet underentreprenörer till högst två led. Syftet är att säkerställa god kvalitet, samt att minimera risken för att oseriösa företag får uppdrag den vägen, förklarar företagets VD Jimmy Bengtsson.

01 Vilken är den viktigaste orsaken till denna åtstramning? – Vi vill ha kontroll på vem som uppehåller sig på våra arbetsplatser. Vi tycker också att det är viktigt att vara en god aktör i samhället.

02 Vilken är den största vinsten med denna åtgärd? – Det är att vi vet att bara personer och företag som är godkända uppehåller sig på arbetsplatsen. Som entreprenör måste vi ha kontroll, och vi vill försäkra oss om att det är företag med en sund och seriös verksamhet.

03 Ser du några negativa konsekvenser? – Egentligen inte. Det kan möjligen leda till att vi i vissa situationer kan få svårigheter att skaffa tillräckliga resurser, men det kan vara ett pris vi får vara beredda att betala för att säkerställa god kvalitet och seriositet.

04 Vilka krav ställer Veidekke på under-entreprenörerna, bortsett från generella krav på exempelvis HMS-frågor? – Vi är också noga med att bara anlita företag som har tillräckliga finansiella muskler, så att de kan fullfölja sina åtaganden. – Alla underentreprenörer måste naturligtvis uppfylla alla regelverk och följa kollektivavtal.

05 Hur stor andel av Veidekkes produktion utförs av underentreprenörer? – När det gäller bostadsproduktion utförs nästan allt av egen personal, men i andra projekt köper vi mycket av underentreprenörer. Jag gissar att det kan röra sig om 70 – 80 procent, och jag tror att det ser likadant ut i de flesta företag i branschen.

06 Vad gör Veidekke för att locka till sig de bästa och mest seriösa underentreprenörerna? – Vi jobbar med att bygga upp långsiktiga relationer med de företag vi vill samarbeta med. Vi tycker det är viktigt att vara en bra kund, och det är vi genom att hålla en god planering och ordning och reda, och genom att ge våra underentreprenörer möjlighet att hålla sin budget, så att de kan tjäna pengar på sin verksamhet.

07 I vilken utsträckning har oseriösa företag bidragit till beslutet att begränsa antalet led av underentreprenörer? – Det kan ha hänt någon gång att ett oseriöst företag har kommit in i något av våra projekt, men det är inte några särskilda uppmärksammade händelser hos oss som föranlett oss att införa nya rutiner. Detta ingår i vårt kvalitetsarbete, som gör att vi får bättre kontroll över hela vår projektbaserade verksamhet.

08 När du talar om osund och oseriös konkurrens på marknaden, vad lägger du i det begreppet? – Om vår kalkyl bygger på offerter från underentreprenörer i flera led kan den, utan vår vetskap, vara baserad på en prissättning som bygger på för låga löner och på att skatter och avgifter inte betalas. Då blir vår kalkyl fel. Nu vet vi att våra kalkyler baseras på korrekta uppgifter.

09 Vad har ni fått för respons på den här åtgärden? – Vi beslutade om den i våras och började implementera den vid halvårsskiftet. Det kommer att vara ungefär ett års inkörningstid och de reaktioner vi fått hittills har i huvudsak varit positiva. 

10 Inga invändningar? Någon har tyckt att om detta blev lagstiftning för branschen skulle det försvåra för små företag, som ofta arbetar i olika nätverk, att få uppdrag.