[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Nyttig studenthjälp

En handfull av Sveriges vassaste studenter presenterade den 11 juni sina rön efter att ha haft ett nära samarbete med Moelven i sex månader. Syftet med forskningsprojektet har varit att kika på hur man kan optimera det industriella träbyggandet i Norden.

KVALITETSCHEF Erik Söderholm på Moelven Byggmodul AB hävdar att detta har varit ett bra och nyttigt samarbetsprojekt för båda parter.

 – Moelven har fått ny och relevant feedback när det gäller hela branschen. Studenterna har på sin sida jobbat med dagsaktuella utmaningar i en bransch som utvecklas snabbt. Dessutom blir forskningen en del av student­ernas masterutbildning, säger Söderholm.

STUDENTERNA kommer från tre olika universitet och grupperna har jobbat med var sitt konkreta fackområde.

Grupp 1: Många företag står själva för hela värdekedjan inom träproduktion. Vilka blir konsekvenserna om man låter externa aktörer utveckla och integrera egna system?
Grupp 2: Vilka kunskaper om virke och träproduktion bör konstruktörer tillägna sig mer av i framtiden, och varför just dessa?
Grupp 3: Hur ändamålsenligt är det att inkludera hänsyn till framväxt av mögel i projekteringen av nya bostäder? I det här projektet testade studenterna ett simuleringsverktyg som visar utvecklingen av mögel i bostäder ur ett 15-årsperspektiv.


 – Samarbetet med studenter ökar nytänkandet och innovationskraften för både forskningen och Moelven

Erik Söderholm

Svenskt Trä och Sveriges Träbyggnadskansli har ansvarat för administrationen och finansieringen av projektet.