Naturliga rum - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Naturliga rum Ljuset, läget och naturens egna material. Allt spelar en roll i skandinavisk byggtradition. På ett hospice blir naturen extra viktig.


Naturliga rum

Ljuset, läget och naturens egna material. Allt spelar en roll i skandinavisk byggtradition. På ett hospice blir naturen extra viktig.

Det är som om naturen kommer in till mig, jag behöver inte ens gå ut i den.
Patient på Hospice

PÅ EN SLÄTT i Rønde i Danmark ligger ett bågformat hus klätt med trä och koppar. Hospice Djursland tar emot obotligt sjuka och döende patienter, som tillbringar sina sista svåra dagar eller veckor i livet på patientrum med utsikt över slätten och havet. Husets ena yttervägg är så svängd att alla de 15 rummen har en fantastisk havsutsikt. Stora fönster ser till att patienterna kan ligga i sängar och följa naturens gång utanför fönstret.
  Vart och ett av de 30 kvadratmeter stora rummen har utgång till den långa träterrassen som löper längs hela huset och leder direkt ut till grässlätten. Hit kommer rådjuren ut från skogen för att äta på morgonen.

Den här tomten har en fantastisk utsikt, och vi ville föra in massor av ljus och många intryck från omgivningarna i huset.
Arkitekt Klavs Hyttel

  – Våra patienter blir överväldigade av omgivningarna och utsikten. En av dem sa till mig: ”Det är som om naturen kommer in till mig, jag behöver inte ens gå ut i den”, berättar hospicets chef Dorit Simonsen.
  En av orsakerna till att patienterna inte behöver gå ut för att få uppleva naturen är att rummen är utrustade med överljusfönster. Många av våra patienter ligger i sängen i stort sett hela tiden, och tack vare takfönstren kan de ligga och titta upp på solen, himlen, månen och stjärnorna, säger Simonsen. Arkitekten Klavs Hyttel från arkitektfirman C.F. Møller uttrycker saken så här: – Arkitekter vill ju egentligen störa naturen och omgivningarna så lite som möjligt. Naturen är det dominerande element som huset försöker förena sig med. Den här tomten har en fantastisk utsikt, och vi ville föra in massor av ljus och många intryck från omgivningarna i huset.
  Den svängda ytterväggen innebär att de långa gångar som löper genom huset också är svängda. Golven är belagda med ljusa ekträfält som refererar till ekträlamellerna på husets fasad.
  – Ek och koppar tillhör de material som får mest patina, och därför har vi använt dem som genomgående material. Träet slits på olika sätt på fasaden. Väder och vind sliter mer på träet på vissa ställen än på andra, säger Klavs Hyttel och visar runt i trädgården som ligger i höjd med trädtopparna i den intilliggande skogen.
  Naturen spelar en stor roll i vardagen på Hospice Djursland. Även inne i huset. Atrier med trädgårdar är placerade mitt i huset och ger både ljus och möjlighet att njuta av naturen inomhus. När patienterna väl lämnar sina rum kan de bland annat uppleva ”sinnesträdgården” från sina egna sängar.
  – Vi har gjort gångarna så breda att patienterna kan rullas ut i sina sängar, och en del av blomsterrabatterna har byggts så höga att man kan lukta på blommorna från liggande ställning, säger Hyttel.

Huset har tvingats fungera på naturens premisser. Här kan man säga att naturen bestämmer över arkitekturen.
Arkitekt Ulla Alberts.

RESTAURANG TUSEN på Ramundberget i Sverige ser helt annorlunda ut än Hospice Djursland. Den är ett radikalt exempel på arkitektur i naturen. Restaurangen ligger i ett skidområde, så avsides att man bara kan ta sig dit på skidor eller till fots. Matvaror och material körs upp med snöskoter eller pistmaskin.
  – Vi har klätt restaurangen med björkstammar för att koppla ihop den med naturen. Snön lägger sig på stammarna så att fasaden smälter in i omgivningen på ett mycket naturligt sätt, berättar arkitekt Ulla Alberts från arkitektfirman Murman Arkitekter, som har ritat restaurangen.
  – Huset är inspirerat av en samisk kåta, och det kändes naturligt att det skulle vara cirkulärt eftersom man då får bra utsikt åt alla håll, säger hon.
  Ulla Alberts berättar också att arkitektkontorets medarbetare har åkt skidor i området på vintern och vandrat där på sommaren för att få ett intryck av platsens natur innan de ritade byggnaden.
  – Vi placerade byggnaden så högt upp som möjligt, men ändå med koppling till trädtopparna. Högre upp på fjället finns det inga träd, säger hon.
  Träet återkommer också inne i huset, där man har använt furu på golv, väggar och tak.
  – Vi byggde med prefabricerade element och använde björknäver för att täcka fogarna, säger Ulla Alberts.
  När restaurang Tusen skulle byggas var det en stor utmaning att få fram materialen till tomten mitt i naturen. Man byggde en provisorisk väg som kunde användas på sommaren, men när snön föll i oktober måste allt fraktas upp med pistmaskin. En annan utmaning var vatten och avlopp. Det skulle ha blivit för dyrt att frakta ner det till närmaste bebyggelse och därför byggde man en egen installation alldeles invid huset, som renar vattnet och återbördar det till naturen.
  – Huset har på många sätt tvingats fungera på naturens premisser. Här kan man säga att naturen bestämmer över arkitekturen, säger Ulla Alberts.

Själva idén är att flytta huset till platsen där utsikten finns.
Jan Olav Jensen, arkitektfirman Jensen & Skodvin

ÄVEN JUVET LANDS KAPSHOTELL i Alstad i Norge har byggts mitt i naturen. Vart och ett av hotelletrummen är ett hus i sig självt, och alla husen som ligger utspridda på tomten är olika.
  – Själva idén är att flytta huset till platsen där utsikten finns, säger Jan Olav Jensen från arkitektfirman Jensen & Skodvin, som ligger bakom landskapshotellet.
  – Tomtens topografi är mycket varierad och omgivningarna förändras under hela dygnet, säger han.
  För att gästerna ska få uppleva detta är husen utformade med minst en glasvägg i varje rum. De övriga väggarna är svartmålade, så att det inte uppstår reflektioner på insidan av fönsterglaset. På det viset känns det inte ens som att det finns ett fönster, utan att man befinner sig mitt i naturen.
  Hotellets hus är uppbyggda med stålstänger som fundament, men resten av konstruktionen utgörs av furu.
  – Arkitektoniskt har vi sett på hur varje enskilt hus passar ihop med terrängen och naturen. På det viset blev den lokala topografin avgörande för utformningen. Tanken är att gästerna ska få uppleva den norska naturen på ett nytt sätt, säger Jensen.

ARKITEKTER ARBETAR hårt för att få arkitektur och natur att smälta ihop så väl som möjligt. Och i arkitektens verktygslåda ligger ett av naturens starkaste element allra överst, nämligen dagsljuset:
  – Dagsljuset är ett av de viktigaste verktyg vi har som arkitekter. Och numera vet vi hur avgörande dagsljuset är för människors välbefinnande, säger Klavs Hyttel.
  På Hospice Djursland vill arkitekterna gärna att patienterna ska uppleva ljuset i alla dess skiftningar medan de förlyttar sig runt omkring i huset, både i rummen och i den svängda korridoren.
  – När arkitektur är som bäst, framhäver den de kvaliteter som finns på platsen där man bygger genom att på ett medvetet sätt använda sig av material och dagsljus, tillägger Hyttel. 

YTTRANDEN: HUR BÖR VI BYGGA I FÖRHÅLLANDE TILL NATUREN?

LARS HALTBREKKEN
chef, Naturvernforbundet (mots. Naturskyddsföreningen), Norge
– Det viktigaste är att bygga hus som förbrukar så lite energi som möjligt. På det viset skonar man naturen. Det är ytterst viktigt för den biologiska mångfalden i den norska naturen att arkitekter ritar energieffektiva hus, så att naturen inte utnyttjas ännu mer än i dagsläget. Norska arkitekter har i allmänhet inte varit tillräckligt medvetna när det gäller att bygga energieffektiva hus. Ett bevis på detta är att vissa kontorsbyggnader från 1990-talet förbrukar mer energi än byggnader från 1930-talet.

MICHAEL LETH JESS
avdelningschef, Danmarks Naturfredningsforening (mots. Naturskyddsföreningen), Danmark
– Den danska naturen är fragmenterad, och det finns för lite av den. Därför ska arkitekter undvika att låta sig frestas att använda naturen som kuliss för ”gröna bostadsmiljöer” i natursköna områden av landet. Utmaningen bör i stället vara att bjuda in naturen i förtätningsprojekt och stadsförnyelser i de många försummade stadsmiljöerna. Tanken bakom ”gröna punkter”, som man t.ex. har använt sig av i Västra hamnen i Malmö, är helt rätt. Ett stadsförnyelsesprojekt ska vara ett konkret lyft för natur och biologisk mångfald, inte ett grönt postulat. Nej till bebyggelse i naturen – ja till natur i bebyggelse.

LENA JARLÖV
arkitekt och tidigare styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen, Sverige
– Det viktigaste är att säkra ett helhetstänkande för hur människor kan leva enklare och mer energimässigt rätt. I Sverige vill folk gärna bo så nära vattnet som möjligt, och man bygger på strandkanterna. Här anser jag att arkitekter bör gå emot denna tendens och arbeta för att man inte ska bygga alltför nära hav och sjöar, utan att dessa områden ska skyddas och hållas öppna, så att de är tillgängliga för allmänheten.

FAKTA

HOSPICE DJURSLAND
Bågformat sjukhem för patienter i slutskedet av livet.

Ort: Følle Strand, Djursland, Danmark
Byggherre: Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland
Arkitekt: Arkitektfirman C. F. Møller
Entrepenör: CC Contractor
Storlek: 1900 m2
Färdigställt: 2007

RESTAURANG TUSEN
Skidrestaurang med plats för 125 personer

Ort: 1000 meter över havet på Ramundberget i Sverige
Byggherre: Ramundberget Alpina AB
Arkitekt: Murman Arkitekter AB, Ulla Alberts och Hans Murman
Entrepenör: Öhmans Bygg AB
Storlek: 340 m2 Färdigställt: 2009

Vann pris som årets byggnad i kategorin Holiday på World Architecture Fair 2009 i Barcelona

JUVET HOTELL
Sju fristående hotellrum, spaanläggning och serveringsterrass.

Ort: Valldal i Møre och Romsdal, Norge
Byggherre: Knut Slinning
Arkitekt: Jensen & Skodvin – Jan Olav Jensen, Børre Skodvin, Torunn Goldberg, Helge Lunder, Torstein Koch, Thomas Knigge
Landskapsarkitekt: Jensen & Skodvin, Knut Wold
Färdigställt: 2009
Area: 800 m2

Hotellet i naturen
Naturen är en viktig del av lockelsen när folk från hela världen ska bo på hotell i Skandinavien. I Köpenhamn kan du både bo mitt i stan och nära vattnet, och på Sveriges äldsta fjällhotell kommer man nära både naturen och sig själv.