Naturen som ideal - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Naturen som ideal För Svenska Vårdfastigheter AB är förstahandsvalet alltid att bygga i trä – och att göra det industriellt. Hösten 2011 stod ett inbjudande vård- och omsorgsboende klart på Sickla Ö i Nacka.


Naturen som ideal

För Svenska Vårdfastigheter AB är förstahandsvalet alltid att bygga i trä – och att göra det industriellt.
Hösten 2011 stod ett inbjudande vård- och omsorgsboende klart på Sickla Ö i Nacka.

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDET är ett fabrikstillverkat bygge från Moelven Byggmodul AB och byggnaden ligger i en alldeles speciell miljö. Den ligger inbäddad i grönska och erbjuder en magnifik utsikt över inloppet mot Stockholm från samtliga 59 lägenheter. Träfasaden smälter in i omgivningarna på ett naturligt och vackert sätt och just begreppet naturligt har varit ledstjärnan för denna byggnad, förklarar Peter Hallenberg, VD för Svenska Vårdfastigheter.
  – Interiört har vi mycket trä, kakel och glas. Men materialvalet är strikt reglerat på grund av byggnadens användningsområde. Därför kan vi exempelvis inte ha trägolv. Men när reglerna föreskriver plastgolv, väljer vi den allra högsta kvaliteten. I den här typen av byggnader används ofta hörnlister i rostfritt material, men vi har valt att använda trä. Vi använder också golvsocklar och andra detaljer av trä – överhuvudtaget strävar vi efter att använda naturmaterial överallt där det är möjligt, säger han.

TRÄ ÄR OUTSTANDING. – Trä, betonar Peter Hallenberg, är outstanding när det gäller miljöhänsyn sett över hela processen från råvara till färdig produkt.
  – Och att bygga industriellt är effektivare än att bygga på plats. Det mesta av jobbet utförs i en torr och kontrollerad miljö.
  Industribyggt ger också en klar bild av kostnaderna redan före byggstart – en bild som är väsentligt tydligare än om vi hade valt att bygga på plats. Platsbygge kräver en större egen personalstyrka eller ett antal inhyrda konsulter till höga kostnader, säger han.
  Mattias Brantsberg är entreprenadchef på Svenska Vårdfastigheter AB. Han framhåller att den industriella produktionen är särskilt lämplig för den här typen av byggnader
  – Det beror bland annat på upprepningseffekten – alla lägenheter är exakt likadana, vilket gör det industriella byggandet mycket rationellt. Vi är också inriktade på att bygga i trä så långt vi kan, och även det är en faktor som talar för industriellt byggande. Det är effektivt och ger bra kontroll över hela processen, säger han.

GENOMBROTT FÖR TRÄ. David Öberg, marknadschef på Moelven Byggmodul AB, berättar att det moderna träbyggandet i Sverige har fått ett verkligt genombrott under det senaste decenniet. Förklaringen är det industriella träbyggandet.
  – Det innebär att större delen av produktionsprocessen sker i en fabrik som finns på en annan plats än själva byggarbetsplatsen. Moduler förtillverkas i en skyddad miljö, där varken väder eller vind påverkar produktionen. En hel byggnad levereras sedan som en komplett byggsats i moduler, säger han.

Tack vare vår industriella byggprocess kan vi idag bygga snabbare, bättre och med högre kostnadskontroll än tidigare.
David Öberg, marknadschef på Moelven ByggModul AB

SNABBARE OCH BÄTTRE. – Tack vare vår industriella byggprocess kan vi idag bygga snabbare, bättre och med högre kostnadskontroll än tidigare. Ur ett klimatperspektiv är den moderna träbyggnadstekniken överlägsen. Genom ökat träbyggande kan vi radikalt minska byggsektorns klimatpåverkan.
  Men modernt industriellt byggande handlar inte bara om förädlad byggteknik, utan även om en effektivare och mer integrerad process mellan byggherre, arkitekt och producent. Det är en arbetsmetod som innebär att de olika parternas unika kunskaper tydliggörs och slutprodukten sätts i fokus på ett effektivare sätt, framhåller David Öberg:
  – Det gör att man kan hålla god kostnadskontroll hela vägen till färdigt projekt och att tiden för denna process i princip kan halveras jämfört med det traditionella sättet att jobba. Äldreboenden, som Sickla Ö, är ett tydligt exempel på detta. Där gick vi från bygglov till färdigt hus om cirka 3 500–4 000 m2 BTA på kortare tid än ett år.
  – Sickla Ö är också ett trevligt exempel där det syns utvändigt att det är en träbyggnad. Hittills har det varit störst efterfrågan på putsad fasad, men trenden att välja träfasad i olika utföranden är tydlig. Jag tolkar det som att medvetna byggherrar vill kliva fram och ärligt berätta om modernt träbyggande med arkitekturen, säger David Öberg.