Mötesplats med attraktiv interiör - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Mötesplats med attraktiv interiör Kockums gamla industrilokaler i Malmö har fått ett nytt användningsområde. Här möts tradition och framtid på mer än ett sätt.


Mötesplats med attraktiv interiör

Kockums gamla industrilokaler i Malmö har fått ett nytt användningsområde. Här möts tradition och framtid på mer än ett sätt.

DET SOM EN gång var en tung industri har idag blivit bland annat en mötesplats för media- och IT-företag. Kontrasten mellan den tidigare verksamheten och dagens speglas också i byggnaden: På den ena sidan den gamla tegelfasaden, på den andra en modern fasad med mycket glas.
  Det har sagts mer än en gång: Dagens teknik är fantastisk, men oavsett vilka möjligheter den ger till effektiva kontakter genom olika digitala kanaler så är det personliga mötet fortfarande ovärderligt. Denna sanning ligger bakom Media Evolution City i Malmö. Från att ha varit en virtuell mötesplats, Media Evolution, har det stora medie-klustret i Malmö nu fått en fysisk plattform där man kan arbeta en längre eller kortare tid eller permanent – eller  bara mötas för att ge kreativitet och tankeutbyte utrymme.

BYGGNADSPRIS. Det är Wihlborgs Fastigheter som tillsammans med arkitektfirman Juul Frost AS från Köpenhamn och med Peab som entreprenör har skapat Media Evolution City. Moelven Eurowand AB har levererat kontorsinteriören. Resultatet har blivit lyckat – så attraktivt att fastighetens fyra våningar på kort tid fylldes med hyresgäster, från det lilla enmansföretaget till de större med tiotals anställda. De större aktörerna finns på de två övre planen, de små längst ned. Som kronan på verket belönades Media Evolution City med Malmö stads byggnadspris 2012.
  – Det känns naturligtvis väldigt bra att ha varit med om att skapa det som blivit en prestigebyggnad, säger Magnus Johansson som är regionchef på Moelven Eurowand i Malmö.

Vårt standardsortiment är mycket
flexibelt och ger arkitekterna stor
frihet att skapa en attraktiv miljö.
Magnus Johansson, regionchef på Moelven Eurowand

ATTRAKTIVT OCH EKONOMISKT. – Vi fick möjligheten att i ett tidigt skede presentera vårt sortiment för byggherren, som inte använt våra produkter tidigare. Vi kunde visa att Moelven Eurowands flexibla system var ett mycket attraktivt alternativ till platsbyggda väggar såväl ekonomiskt som ifråga om möjligheter till arkitektonisk gestaltning.
  Johansson berättar att montagearbetet gav stora tidsvinster jämfört med alternativet – att välja platsbyggt. Det är dessutom mycket flexibelt, och rumsindelningen kan på kort tid ändras vid behov. Sådana förändringar kräver inte stora ombyggnader utan är ett rent montagearbete som klaras av snabbt och effektivt med minimal störning av verksamheten i lokalerna.

ÖPPNA YTOR OCH MYCKET GLAS. Tanken bakom Media Evolution City är att det ska finnas stora öppna ytor som främjar kontakter mellan individer och företag i huset, och att lokalerna ska vara ljusa. Det har man löst genom att skapa stora ytor av glas.
  – I huvudsak har Moelven Eurowands standardsortiment använts. Vissa mindre individuella anpassningar har gjorts för att detaljerna ska smälta in i den arkitektoniska utformningen, men ingenting är specialdesignat – vårt standardsortiment är mycket flexibelt och ger arkitekterna stor frihet att skapa en attraktiv miljö, förklarar Magnus Johansson. 

Det känns naturligtvis väldigt
bra att ha varit med och skapat
det som blivit en prestigebyggnad.
Magnus Johansson, regionchef på Moelven Eurowand

 

Eurowand-metoden

Systemväggar ger flexibla kontor med modern design, hög kvalitet och bättre ekonomi. 

TROTS DE uppenbara fördelarna med systeminredning av kontorslokaler, är kunskapen om denna form av byggande fortfarande bristfällig i delar av byggbranschen. På Moelven Eurowand arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera våra processer för att kunna tillgodose marknadens behov. En av dessa metoder kallar vi för «Eurowand-metoden».
  – Vi arbetar idag medvetet för att göra metoden känd på marknaden så att den ska bli det naturliga valet för såväl arkitekter, fastighetsägare, byggentreprenörer som hyresgäster. Vi ser idag att våra ansträngningar har gett resultat, men alla har dock inte låtit sig överbevisas, säger regionchef Magnus Johansson från Moelven Eurowand.
  Det är fortfarande väldigt mycket hantverk i branschen, och ofta jobbar man inte metodiskt utan sätter ihop saker och ting som inte fungerar optimalt, anser han.
  – I en tid då allt ska ske snabbt har människan en benägenhet att falla tillbaka på rutinarbete som traditionellt byggande, säger han.
  Eurowand-metoden fungerar på så sätt att våra väggsystem kvalitetssäkras i våra egna fabriker och väggdelarna levereras ytbehandlade och måttanpassade för montering, vilket ger få fel på byggplatsen. Vi gör det vi är bra på – hela tiden!