Moelven intar butikerna - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Moelven intar butikerna Linda Nätt är Moelvens nya exponeringsexpert.


Moelven intar butikerna

Linda Nätt är Moelvens nya exponeringsexpert.

HOS LEVERANTÖRER AV byggprodukter som maskiner, tapeter, färg, kök och annat är det sedan länge en tradition att producenterna skapar attraktiva utställningar och säljutrymmen i butikerna. När det gäller byggvaror av trä är det inte lika vanligt. Men nu tar Moelven steget in i butiken på allvar.
  – Våra produkter finns oftast i lagret. Genom att skapa snygga och inspirerande skyltar, fina utställningar och bra förpackningar vill vi ge dem en naturlig plats i handlarnas butiker, förklarar Mikael Axelsson som är VD för Moelven Wood.
  Företaget har anställt Linda Nätt som merchandiser med uppgift att utforma attraktivt displaymaterial som visar hur Moelvens produkter kan utnyttjas.
  – Det kan handla om att göra allt från skyltar och enkla provbitar av olika material till hela rum där Moelvens produkter används, säger hon.
  Linda Nätt har ett förflutet hos bland andra IKEA, som har lång erfarenhet av att bygga miljöer i varierande storlekar i de egna butikerna. Hon har även arbetat med samma uppgifter hos Claes Ohlson och dessutom erfarenhet från reklambyrå.
  – Det är min uppgift att få Moelven att synas i butikerna. Allt jag bygger ska följa företagets koncept så att det tydligt syns att det är Moelvens produkter. Det kan innebära att jag utformar material i begränsad storlek som kan användas i varenda butik i Sverige, men det kan också handla om att göra specialanpassade miljöer för olika butikskedjor och ibland att anpassa form och storlek individuellt för enskilda butiker, säger Linda.
  Hon bryter ny mark för Moelven som hittills inte har gjort några stora ansträngningar för att synas i butikerna. Mikael Axelsson berättar att man sneglade på andra branscher– främst livsmedelsbranschen, där det ses som självklart att arbeta på det här sättet – när man beslutade att göra den här satsningen.
  – I vår bransch är det mindre vanligt. Golvleverantörerna ligger längst framme, säger han och förklarar att Moelven nu kommer att konkurrera om utrymmet i butikerna.
  – Genom att bli synligare och visa exempel på hur man kan utforma attraktiva miljöer med våra produkter kan vi både ge konsumenterna inspiration och skapa ökad försäljning för våra kunder, alltså byggvaruhandeln.