[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Modulfabriken som tredubblade kapaciteten Marknaden för byggmoduler växer så det knakar. Modulerna används till boende, skolor, förskolor och kontor. Moelven Byggmodul AB i Säffle tredubblar produktionen på mindre än tre år.


Modulfabriken som tredubblade kapaciteten

Marknaden för byggmoduler växer så det knakar. Modulerna används till boende, skolor, förskolor
och kontor. Moelven Byggmodul AB i Säffle tredubblar produktionen på mindre än tre år.

Moelven Byggmodul AB har sålt allt de hunnit producera men det har inte räckt. När den nyaste utrustningen är på plats kommer produktionen att ha ökat från 14 moduler i veckan till 27, sedan 35 och nu i vår upp till 50 i veckan.

Resultaten har nåtts genom ombyggnad av monteringslinjen, nya produktionsmetoder, ny specialutvecklad utrustning och i år automatisering med robotproduktion av vissa moment. Trots detta kommer jobben att bli fler, inte färre. Det kommer att krävas cirka 40 nyanställningar för att klara de nya volymerna. Etapp 2 i omstöpningen av fabriken kommer att ha kostat 72 miljoner kronor, och investeringen kan räknas hem på 1,7 år.

 – En modulanläggning med så här mycket automation finns inte någonstans i Europa. Det är lokala verkstadsbolag tillsammans med Moelven som har skräddarsytt produktionsutrustningen, med finesser och lösningar som vi är ensamma om på marknaden, säger produktionstekniker Lars Hartman.

STOR FÖRÄNDRINGSVILJA. För knappt tre år sedan kom han till Moelven Byggmodul, med uppdraget att effektivisera monteringsprocessen. Dessförinnan hade han varit utvecklingsansvarig med samma uppdrag hos Volvo Bussar AB, som tidigare hade en fabrik i Säffle.

 – Mognadsgraden för lean är högre i fordons-industrin än i den här branschen, men med den viljan att förändra som finns på Moelven kommer vi snart att vara ifatt. I övrigt är skillnaderna inte så stora – det handlar om material som ska monteras och all kompetens finns i verksamheten, det gäller bara att koordinera den, säger Lars Hartman. 

Etapp 1 i projektet innebar att linje 2, den ena monteringslinjen, byggdes om, nya produktionsmetoder infördes och ny utrustning togs fram, allt i nära samarbete med medarbetarna. Arbetet slutfördes i slutet av 2015.

 – Tidigare var det en ganska primitiv industrimiljö. Taktillverkningen var en flaskhals och monteringsbänkarna var utslitna. Man flyttade moduler för hand och med truck, och bar verktygen mellan modulerna. Det var svårt att hålla ordning på verktyg och material. Så vi automatiserade förflyttningen av modulerna med eldrift, och vi har höjt säkerheten betydligt vid linjen, med nödstoppssystem och larmsignaler. Alla montörer har fasta arbetsstationer vid varje modulplats med materialfasad i direkt anslutning.

De här ändringarna i fabriken krävde en satsning på nio miljoner kronor, men investeringen tjänades in på fyra månader. Detta ledde även till att Moelven Byggmodul vann priset för årets lean-byggare i Sverige 2017.

 – Det är så mycket positiv energi i produktionshallen, alla är nöjda och arbetsmiljön har blivit mycket bättre, säger Hartmann.

POÄNGSYSTEM. Lars Hartman berättar att en av hans första åtgärder när han började sitt arbete var att införa kvalitetsrevisioner, med hjälp av ett kontroll- och poängsystem. Systemet var effektivt – efter ett halvår hade antalet fel minskat med 75 procent.

Samtidigt ökade efterfrågan och produktionen behövde ökas ytterligare, vilket ledde till att effektiviseringsprojekten "smart produktion" startades.

 – Vi funderade på hur vi skulle klara att gå från 27 till 50 moduler, och genom en diskussion med en operatör i monteringen hittade vi till slut en revolutionerande lösning för fabrikslayouten – att vända spåret på linje 2 tillbaka in i hallen. Det jobbet blev färdigt efter semestern 2016.

Den etapp som återstår är automatiseringsdelen för tillverkning av väggar, tak och golv och detta arbete görs under de första månaderna i år.Monteringen av väggar är den tidsmässigt mest krävande delen av modulbyggandet. Med robotceller kan fler moment göras på samma ställe och väggarna behöver inte flyttas lika mycket.

 – All skivhantering är ergonomiskt tungt och arbetskrävande, och det finns inga bra verktyg för det. Nu har vi valt lösningen att sätta upp skivorna, skruva fast dem och fräsa dem på modulväggarna med fyra robotar. Det går fortare än med manuellt arbete och vi kan höja produktionstakten. Vi får högre kvalitet, bättre precision, bra spånutsug – vilket resulterar i en renare arbetsmiljö, och ergonomiskt blir det mycket bättre, säger Lars Hartmann.

De projekt han har startat vid fabriken i Säffle har blivit lyckade, men han understryker att alla har bidragit:

 – Alla deltar i idéarbetet. Att vi har klarat att reducera antalet fel och reklamationer samtidigt som vi har överträffat förväntningarna när det gäller produktionstakten, det har gett oss alla större självförtroende. Vi vet att vi har en fantastisk potential!

Moelven Byggmodul AB

Anläggningar: Moelven är Skandinaviens ledande producent av modulbyggnader.
Moelven Byggmodul AB i Sverige har fyra anläggningar – Säffle, Kil, Torsby och Sandsjöfors.

  • I Säffle finns två produktionslinjer. Linje 1 producerar bostadsmoduler. Linje 2 producerar moduler för tillfälliga förskolor, skolor och kontor, och här har det investerats i ny utrustning och automation för totalt 72 miljoner kronor under åren 2015-2017. Våren 2017 ska produktionen ökas till 50 moduler i veckan, en tredubbling sedan 2015. Investeringarna innebär ett tekniksprång samtidigt som bemanningen ökar. 250 anställda 2016, ett 40-tal nya jobb skapas under 2017.
  • Kil är en renodlad fabrik för manskapsbodar, och producerar den klassiska Kilsboden. Produktionstakten har höjts kraftigt under 2016 och ett kvällsskift har införts. Cirka 40 bodar i veckan produceras, från tidigare cirka 25 sommaren 2016.130-140 anställda.
  • Torsbyanläggningen producerar moduler för främst förskolor och skolor men även kontor och boende. Största delen av Byggmoduls montageverksamhet för färdigställande på byggplatser utgår från Torsby. 110-130 anställda, varav 70-80 i fabriken och 40-50 montörer på montageavdelningen.
  • Sandsjöfors har renodlat sin produktion till hyrmoduler för förskolor och skolor efter att tidigare ha tillverkat främst bostäder. Under 2016 har investeringar gjorts för att få effektivare produktion, bättre flöde och logistik.100-110 anställda.

Byggmodul har också ett säljkontor i Stockholm med huvudsaklig inriktning på bostäder.