[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Moduler löser lokalbrist Förr i tiden kallades de för baracker, numera heter de paviljonger, och de är en självklar lösning på mer eller mindre tillfälliga behov. Marknaden för uthyrningsmoduler har vuxit snabbt, med Moelven Byggmodul AB som en av de främsta producenterna och Expandia Moduler AB som ledande uthyrare på den svenska marknaden.


Moduler löser lokalbrist

Förr i tiden kallades de för baracker, numera heter de paviljonger, och de är en självklar lösning på mer eller mindre tillfälliga behov. Marknaden för uthyrningsmoduler har vuxit snabbt, med Moelven Byggmodul AB som en av de främsta producenterna och Expandia Moduler AB som ledande uthyrare på den svenska marknaden.

PÅ JOHAN SKYTTESKOLAN i Älvsjö går 970 barn i förskola och grundskola upp till årskurs 9. Många av dem har sina klassrum i en uthyrningsmodul som funnits på skolgården sedan 2005. Byggnaden omfattar 34 moduler i två plan om totalt cirka 1 000 kvm och är på sätt och vis representativ för verksamheten med uthyrning av byggmoduler.

Johan Skytteskolan i Älvsjö har tillgång till omkring 1000 kvadratmeter i Moelvens moduler, som de hyr av Expandia. Lokalerna har stått på plats i många år, men fyller fortfarande behoven väl. Foto: Björn Dalin.

Johan Skytteskolan i Älvsjö har tillgång till omkring 1000 kvadratmeter i Moelvens moduler, som de hyr av Expandia. Lokalerna har stått på plats i många år, men fyller fortfarande behoven väl. Foto: Björn Dalin. 

 – Det är vanligt att kommunerna löser ett behov av nya lokaler vid befintliga förskolor och skolor genom att hyra moduler. Det är ett sätt att snabbt komma tillrätta med lokalbrist till ett konkurrenskraftigt pris. Ofta tecknas kontrakt på tre till fem år, och nästan lika ofta förlängs avtalen, för det är vanligt att behovet kvarstår när det första kontraktet löpt ut. Johan Skytteskolan är ett bra exempel på att uthyrningsmodulerna håller hög kvalitet och standard och fyller sin funktion väl år efter år, säger Jonas Wallstedt, VD på uthyrningsföretaget Expandia.

VANLIG LÖSNING. Modulbyggnader av detta slag finns på var och varannan skola i Sverige idag. För 15-20 år sedan, när det började bli vanligt att fylla behovet av större ytor vid förskolor och skolor med paviljonger, kallades de först för baracker. De togs inte emot väl av föräldrar och pedagogisk personal. Ordet barack förde tankarna till manskapsbodar, mycket enkla konstruktioner som ansågs hålla låg kvalitet och ha dålig ventilation.

 – En modern modulbyggnad ser inte ut som en tillfällig barack, konstaterar Jonas Wallstedt.

Att den är funktionell och håller hög kvalitet intygar Jaana Vanhanen, som är ekonomiassistent på stiftelsen Stora Sköndal i södra Storstockholm. Där har Expandia levererat 640 kvm kontorsyta i uthyrningsmoduler. De ska användas under två år medan befintliga byggnader renoveras.

 – Arbetsmiljön i de här lokalerna är alldeles utmärkt, mycket bättre än jag förväntade mig.

Det är luftigt och fint, och lokalerna har bra klimat och ventilation, konstaterar hon och berättar att besökare är förvånade över att de tillfälliga lokalerna håller samma standard som permanenta byggnader.

Jaana Vanhanen i Stiftelsen Stora Sköndal. Foto: Björn Dalin.

Jaana Vanhanen i Stiftelsen Stora Sköndal. Foto: Björn Dalin

SKRÄDDARSYTT. Expandia erbjuder flexibla lösningar för interiören i sina uthyrningsmoduler. Till kontor använder företaget Moelven Modus innerväggar, och har möjlighet att tillgodose varierande behov.

 – Till en viss grad kan lokalerna skräddarsys, men vi är delvis bundna av modulernas mått, och de kan inte anpassas efter kundens behov i lika stor utsträckning som en permanent byggnad, påpekar Jonas Wallstedt, men oftast räcker de till för att tillgodose tillfälliga behov.

Nyfiken om hur man får flexibla kontor med systemväggar? Läs mer om Moelven Mode här.

Förskolor, skolor och kontor är de vanligaste områdena, men uthyrningsmoduler används även till boende och andra verksamheter. I Frösundavik i norra Stockholm har Expandia levererat boende och träningslokaler för Rehab Station Stockholm AB, en verksamhet som ägs av Praktikertjänst. Här tar man emot rullstolsburna patienter med ryggmärgsskada som under en period ska bo och träna för att anpassa sig till en ny livssituation.

Rehab Station Stockholm AB behövde tillfälliga lokaler för sin verksamhet, och valde Moelvens uthyrningsmoduler Från Expandia AB. Foto: Björn Dalin.

Rehab Station Stockholm AB behövde tillfälliga lokaler för sin verksamhet, och valde Moelvens uthyrningsmoduler Från Expandia AB. Foto: Björn Dalin.   

 – Det är patienter som remitterats hit från Karolinska efter att ha drabbats av en skada.

 - Vi har behov av tillfälliga lokaler under 18 månader medan permanenta lokaler byggs.

Det här är en bra lösning för oss. Här finns plats för 34 boende, två expeditionsrum, ett förråd samt träningslokal, säger Mats Eriksson, som är fastighetsansvarig vid företaget.

ÄLDREVÅGEN. Snabba förändringar i samhället leder till ett växande behov av lokaler av skiftande karaktär och Expandias VD Jonas Wallstedt beskriver en stigande kurva sedan företaget började samarbeta med Moelven Byggmodul AB.

 – Min bedömning är att efterfrågan kommer att fortsätta öka. Kommunerna står inför betydande utmaningar för att möta behovet de närmaste åren.

Wallstedt nämner den stora skaran 40-talister som nu börjar bli vårdkrävande.

 – Det finns helt enkelt inte tillräckligt många platser i permanenta byggnader, och moduler är det enda sättet att anpassa tillgången till efterfrågan, säger han och berättar att man levererat moduler bland annat till ett äldreboende Växjö.

 – Det går att skapa trevliga miljöer med våra uthyrningsmoduler, konstaterar han.

STOR TILLVÄXT. Det var 2003 som Jonas Wallstedt och säljchefen Jan Larsson vid Moelven Byggmodul i Torsby skakade hand som en bekräftelse på Expandias första beställning av moduler, 20 stycken. Senare samma år köpte man ytterligare 20 moduler och året därpå 200. I år, 2017, planeras för leverans av 1 900 moduler. Idag har Expandia totalt cirka 14 000 moduler och ungefär 1 000 hyresavtal runt om i Sverige samt närmare 2 000 moduler i Norge och Danmark. Den totala golvytan motsvarar 66 fotbollsplaner! 

 – Systemet är Expandias, och vi utvecklar det i samarbete med Moelven. Alla moduler är i grunden av samma modell med samma typ av stomme. Vi har också en äldre modell, men sammanlänkningen är identisk och alla våra moduler kan kopplas ihop med varandra. Det är därför enkelt att bygga ut om behoven hos en kund förändras, säger Jonas Wallstedt och berättar att man har en serviceavdelning som kontinuerligt ser över modulerna, utför underhåll och uppgraderar dem vid behov. Det kan handla om allt från att byta ytskikt eller att måla fasaden till att anpassa dem till förändringar i regelverket. Vi genomför också regelbundna ventilationskontroller enligt de krav myndigheterna ställer upp.

Jonas Wallstedt och Jan Larsson har samarbetat sedan 2003. Här ä ett av deras tidligaste samarbetsprojekt, uthyrningsmoduler som används av Johan Skytteskolan i Älvsjö. Foto: Björn Dalin.

Jonas Wallstedt och Jan Larsson har samarbetat sedan 2003. Här är ett av deras tidligaste samarbetsprojekt, uthyrningsmoduler som används av Johan Skytteskolan i Älvsjö. Foto: Björn Dalin.

 – Det är en stor utmaning för oss att även i framtiden vara en intressant leverantör, för samtidigt som marknaden växer så ökar också konkurrensen. Det är även en utmaning att anpassa hela vårt bestånd till byggregler som förändras.

NÄRA SAMARBETE. För Moelven Byggmodul är samarbetet med Expandia värdefullt. Det ger god beläggning vid fabriken, som kontinuerligt producerar företagets moduler, och det nära samarbetet när det gäller utveckling av konstruktionen och effektivisering av produktionen tillför kompetens även hos vår personal, konstaterar Jan Larsson.

Läs mer om möjligheterna med modulbygg här.

 – Vi har ett bra samarbete på alla nivåer med Expandia. Ett exempel på det är en pågående utveckling av en ny typ av moduler med bättre prestanda i alla avseenden – energieffektivitet, ljudisolering, brandsäkerhet. Det innebär att det blir en modul som bland annat kommer att kunna användas till förskolor i flera plan.

 – Allt förändras med tiden, och både Expandias kunder och myndigheterna har nya krav idag jämfört med när vi tillverkade den första modulen för nästan 15 år sedan. En standardmodul som produceras idag är exempelvis betydligt energi-snålare än den första modulen vi tillverkade när vi inledde vårt samarbete, säger Jan Larsson.