[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Modulär skola Med sina tillfälliga paviljonger blir Engebråtens skola i Oslo den största grundskolan i Norge. Men eleverna är nöjda ändå.


Modulär skola

Med sina tillfälliga paviljonger blir Engebråtens skola i Oslo den största grundskolan i Norge. Men eleverna är nöjda ändå.

PÅ MÅNDAGEN EFTER HÖSTLOVET marscherade 740 elever i bästa nationaldagsstil från sin gamla skola, Kjelsås i Oslo. Med orkestermusik, vimplar och flaggor förflyttade de sig till Engebråtens grundskola, där de togs emot med jubel och välkomstplakat. Kjelsås skola ska totalrenoveras, och för att eleverna ska slippa gå i skolan på en byggarbetsplats flyttar de till tillfälliga lokaler på Engebråten i två år. Här ska de hålla till i paviljonger som har levererats av Moelven ByggModul AS.
  Engebråtens skola fördubblar antalet elever på en vecka. Med totalt 1 450 elever i klass 1–10 blir detta därmed Norges avgjort största grundskola. I likhet med många andra Osloskolor har Engebråtens skola, som byggdes 1997, lång erfarenhet av att använda moduler. De siste två decennierna har den norska huvudstaden upplevt en explosiv befolkningstillväxt. Samtidigt har staden skolanläggningar som byggts under tre olika århundraden, med stora renoveringsbehov. Då blir det snabbt en stor plats- och kapacitetspress på skolorna.
  Men det tar tid att bygga ut permanenta skolplatser, och då är tillfälliga paviljonger absolut nödvändiga som en övergångslösning.
  Och ska vi tro de nyinflyttade eleverna, så är skollivet i de tillfälliga paviljongerna inte alls så pjåkigt.

Jag tycker att det är jättefint här och en stor förbättring! Byggnaden är så bra.
Tuva Åretun Svensson (13)

TVÅ VECKOR EFTER inflyttningen håller vintern på att koppla sitt grepp. De stora utomhusområdena på Engebråten ligger öde, både byggnader och cykelställ är täckta av rimfrost och det har ännu inte ringt ut efter den första lektionen.
  Vi går upp på andra våningen i ett av nybyggena. Breda, ljusa korridorer möter oss, och det är inte mycket som skvallrar om att detta är en tillfällig lösning. I ljusa och överskådliga lokaler finns samlingsrum, garderober, köksvrå och klassrum.
  Det luktar fortfarande nytt i klassrummet för 8D2, där kontaktlärare Ingeborg Ekroll (27) har tagit emot 12- och 13-åringar i den splitternya paviljongbyggnaden. Hon försäkrar att klassrummen kommer att få en mer personlig prägel efterhand. Eleverna verkar inte tänka nämnvärt på att de är ”barackbarn”, och ett tiotal händer flyger upp i luften för att svara på frågor om de nya klassrummen.
  – Jag tycker att det är en mycket stor förbättring, säger Line Lea Sivertsen (13). Tuva Åretun Svensson (13) håller med. – Jag tycker att det är jättefint här och en stor förbättring! Byggnaden är så bra, säger hon.
  Aleksander Bøttger (13) är mest nöjd med det goda inomhusklimatet.
  – Vi hade så dålig luft på den gamla skolan. Vi orkade inte ens vara ute i korridorerna, säger han.
  Thea Henriksen (13) tycker att rummen kunde ha varit lite större, och Andrine Hilton (12) (som i Paris Hilton, blir vi upplysta om), tycker att rummen på andra sidan korridoren är lite väl långa och smala. Gustav Bjørhus Askhaven (13) tycker i sin tur att det är toppen att alla klasser har ett eget grupprum som hör till klassrummet. Ingeborg Sandvik och Kristine Tønnessen upplyser i kör om att de tycker att skåpen är lite för små och att persiennerna borde vara enklare att hantera, medan Erling Moseby, som gick på Disens skola förut, är mycket glad över att det finns smartboard även på Engebråten.

Vi hade så dålig luft på den gamla skolan. Vi orkade inte ens vara ute i korridorerna.
Aleksander Bøttger (13)

BRAKKEBYGRENDA HAR BYGGTS upp i snabb takt under sommaren. Nybygget var tvunget att komma på plats under den korta sommarsäsongen. Det var en av utmaningarna i projektet.
  Uppdragsgivaren påbörjade grundarbete och gjutning av grund på tomten till Engebråten i maj. De första modulerna lyftes på plats i början juli, och de sista modulerna kom på plats i slutet av augusti. Hela projektet stod färdigt den 1 oktober, veckan innan eleverna flyttade in.
  – Det unika med projektet är att man rodde det i land på så kort tid. Som mest var 50 hantverkare i gång på skolgården. Ganska imponerande, tycker Mette Østby, som har varit projektledare för Moelven ByggModuls stora projekt på Engebråten.
  – De 288 modulerna som Moelven ByggModul har levererat, utgör 6 200 kvm. Det här är det största skolprojekt som vi har levererat, på uppdrag av Undervisningsbygg, berättar Østby. Projektet består av tre nya byggnader och två modulbyggnader från Bestums skola, några kilometer längre västerut i staden. De sattes upp för två år sedan, medan skolan renoverades. Modulerna plockades ner på några dagar, och kördes till Engebråten.
  – Flyttprocessen gick mycket smidigt. När modulerna är uppställda igen är det samma standard, och man kan inte se att de har flyttats. Modulerna är mycket flexibla och kan flyttas flera gånger. Planen är att de ska stå kvar i fyra år, och sedan tas de eventuellt bort från tomten och flyttas efter behov.
  Eftersom byggtiden är så kort blir detta även miljövänligt. Modulerna tillverkas i fabriken i Moelv och monteras ihop på plats. Eftersom de är prefabricerade slipper man fuktproblem inne i byggnaden, och därmed får man ett bra inomhusklimat. Mette Østby berättar att paviljongerna från Moelven uppfyller standarderna för moderna, permanenta skolbyggnader.
  – Dagens skolbyggnader är tekniskt komplicerade med teleoch datoranslutning, och det finns stränga krav på ventilation och inomhusklimat. Paviljongerna fungerar som en fullt modern skola med centralstyrd ventilation och värme, och standarden är densamma som på nybyggda skolor, säger hon. Men eftersom det är en tillfällig byggnad, satsar man dock inte lika mycket på det estetiska.

Kraven på luft och ljus i moduler som ska fungera som tillfälliga skollokaler är lika stränga som för en vanlig skolbyggnad.
Marit Thorsen på Undervisningsbygg .

NU STÅR ALLA de fem byggnaderna samlade på tomten till Engebråtens skola. Hela byggnadssamlingen ser snygg och modern ut. Undervisningsbygg valde Moelven ByggModul eftersom de har ett ramavtal med dem och två andra leverantörer. Det var Moelven som hade kapacitet att leverera denna gång och därför valdes de, berättar kommunikationschef Marit Thorsen på Undervisningsbygg.
  – Kraven på luft och ljus i moduler som ska fungera som tillfälliga skollokaler är lika stränga som för en vanlig skolbyggnad, understryker hon.
  Föräldrarådets ordförande vid Engebråtens skola, Sven Erik Berget, är också mycket nöjd med modullösningarna från Moelven.
  – I vintras var placeringen av paviljongerna ännu inte bestämd, och vi var många som undrade ifall de tillfälliga lokalerna skulle bli klara för inflyttning till höstlovet, säger Berget, som är imponerad över den verksamhet Undervisningsbygg och deras samarbetspartners har visat under byggperioden.
  – Jag har hittills fått ett positivt intryck av paviljongerna och utformningen av utomhusområdet. För föräldrarna har det varit viktigt att snabbt få slut på undantagstillståndet som rått sedan de gamla barackerna stängdes. Tack vare ett professionellt genomförande av paviljongprojektet och ett modulärt förhållningssätt till problemställningen är eleverna nu tillbaka i klassrum med god standard, säger Berget.
  Rektor Merethe Holmen håller med föräldrarådets representant.
  – För oss fungerar byggnaderna ändamålsenligt, vi har uppfyllt våra behov av klassrum, grupprum, mötesrum och arbetsrum för lärare. Rummen är ljusa och behagliga, med bra inomhusluft. Korridorerna är breda och ger en hygglig rumskänsla. Som tillfällig byggnad fungerar detta på många sätt mycket bra, säger Holmen.

FAKTA:

ENGEBRÅTEN SKOLA

Projektet på Engebråtens skola är det största skolprojekt som Moelven har varit involverat i hittills. Engebråtens skola och Kjelsås skola inrymmer tillsammans 1 450 elever från klass 1–10.

Inför sammanslagningen producerades 156 nya moduler, fördelat på tre nya byggnader på 3 700 kvadratmeter. Dessutom flyttades 132 moduler på 2 500 kvadratmeter, som utgör två byggnader, från Bestums skola. Engebråtens skola och Kjelsås skola är, utöver de permanenta skolbyggnaderna, uppdelade på dessa moduler, som är tillfälliga byggnader.

Paviljongerna är i två plan med samlingsrum, klassrum och toaletter.

De första modulerna lyftes på plats den 5 juli, och hela projektet stod färdigt den 1 oktober.

Modulerna uppfyller norska Undervisningsbyggs krav på moderna skolbyggnader. De är tekniskt komplicerade byggnader med tele- och datoranslutning, och uppfyller stränga krav på ventilation och inomhusklimat.

MOELVEN BYGGMODUL

Moelven ByggModul levererar prefabricerade lösningar till bostadsenheter, studentbostäder, internat, kontor, hotell, anläggningar, förskolor och skolor. Lösningarna skräddarsys efter kundens behov. Sedan mitten av 1950-talet har Moelven levererat permanenta och tillfälliga skolor och förskolor baserade på moduler, och har därmed lång erfarenhet och hög kompetens inom detta område.

Modulerna byggs inomhus på fabrikerna i Norge och Sverige, och hela byggprocessen och samtliga material är kvalitetssäkrade.

Skolbyggnaderna uppfyller dagens krav på flexibilitet och anpassningsmöjligheter. De är både flyttbara och permanenta och kan anpassas till ändrade behov. Man kan även bygga kombinationer av permanenta byggnader och tillfälliga paviljonger.

Man lägger stor vikt vid kvalitet och trivsel för användarna. Skolbyggnaderna är säkra och friska byggnader, med stort fokus på inomhusklimatet.

Standardpaviljongen är en flyttbar och flexibel tillfällig lösning. Paviljonger med 1–8 klassrum och tillhörande samlingsrum. Paviljongerna kan, helt eller delvis, flyttas mellan skoldistrikten i takt med förändrade elevantal. Moelven ByggModul har lång erfarenhet av att ta ansvar för kompletta flyttuppdrag från skola till skola.