[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Moderna modulbyggnader Kontrollerad tillverkningsmiljö, kortare byggtid och konkurrenskraftigt pris gör att det industriella byggandet vinner terräng.


Moderna modulbyggnader

Kontrollerad tillverkningsmiljö, kortare byggtid och konkurrenskraftigt pris gör att det industriella byggandet vinner terräng.

MOELVEN HAR TILLVERKAT BYGGMODULER i över 40 år, och i somras lyftes modul nummer 80 000 från Moelven ByggModul AS på plats i ett bostadsprojekt som blev inflyttningsklart på rekordtid. Byggherren är tydlig med att kort byggtid är en viktig orsak till att man väljer industriellt byggande.
  – Med en kort byggtid går det snabbare att sälja bostäderna och då blir finanskostnaderna lägre, säger Ole Johan Krog, vd för Bakke AS, en bostadsbyggkoncern utanför Oslo.
  Bakke AS tillhör den växande skara aktörer som väljer denna byggmetod. Årligen omsätter Moelvens modulenheter i Norge och Sverige 1,2 miljarder kronor – en siffra som inkluderar såväl tillfälliga och flyttbara byggnader som perma-nenta byggnader liksom bostadsprojektet på Jessheim. Fördelarna med att bygga på detta sätt är många för lämpliga projekt, påpekar Lars Brede Aandstad, vd för Moelven ByggModul AS.
  – Det som var allra viktigast för just denna kund var ett snabbt färdigställande. Vi påbörjade tillverkningen av modulerna på fabrik i februari och överlämnade den första av totalt sex byggnader fredagen före påsk, säger Aandstad.
  – Det är faktiskt inte något extraordinärt. Vi har många decenniers erfarenhet av denna bygg-metod och en industriell logistik som gör att vi kan -erbjuda både kort leveranstid och hög kvalitet. 

«Vi jobbar med många spännande projekt
med olika arkitekter och kunder.»
Lars Brede Aandstad, Moelven Byggmodul AS


FIX OCH FÄRDIGT
. När modulerna lyfts på plats är de redan så gott som färdigställda: invändigt är köket monterat, badrummet kaklat och inrett, golven är lagda och skjutdörrsgarderober och innerdörrar är på plats. Alla vägguttag finns på plats och alla rum har lister.
  – Den här byggmetoden passar mycket bra till sådana här projekt och till exempel till studentbostäder och hotell. Poängen för oss är att vi använder vårt modulsystem i projekt där det ger mervärde för kunden, vilket i det här fallet var en kort byggperiod, säger Aandstad.
  Nu har Bakke och Moelven ByggModul ett nytt bostadsprojekt på gång.
  – En viktig anledning till att vi väljer att bygga med moduler är att det kostar mindre per kvadratmeter än det gör att köpa platsbyggda lösningar. När vi nu har genomfört ett projekt kommer vi också att kunna dra nytta av erfarenheterna, bland annat när det gäller gränssnittet kring de olika entreprenaderna på byggplatsen, säger Krog.
  Lars Brede Aandstad berättar att tillväxten inom modulbyggande har varit utmärkt de senaste 10–15 åren. Stora bostadsbyggare väljer denna typ av industriellt byggande och toleransen ökar även bland arkitekterna.
  – Vi jobbar med många spännande projekt med olika arkitekter och kunder. Arkitekternas roll är viktig när det gäller att utmana oss, säger- -Aandstad, som tror att framtiden är olika prefa-bricerade lösningar, varav modulbyggande är en.
  – Det råder inga tvivel om det.

BYGGSYSTEM MED TILLVÄXT. Marknaden håller på att mogna och framtiden ser ljus ut för alla divisionens verksamhetsområden, anser divisionschef Marcus Johansson på Moelven Byggsystem.
  När det gäller bostäder tror han på både ökad standardisering och fortsatt flexibilitet för modulbyggda bostäder framöver. Just nu ser företaget över viktiga detaljlösningar i produktionen för att öka effektiviteten.
  – Det handlar om lösningar som exempelvis infästningar av fönster, upphängningar av toaletter och liknande. Lösningarna påverkar inte funktioner eller gestaltning eller arkitektens kreativa arbete, men de gör produktionen effektivare och minskar därmed kostnaderna, säger han.
  Samtidigt aviserar han att företaget i större utsträckning kommer att rikta sina insatser direkt mot byggherrarna istället för att arbeta mot entreprenörer. Målet är att öka andelen fabriksproducerade bostäder på den totala marknaden.
  – I dag utgör den mellan fem och tio procent, men den skulle kunna vara betydligt högre eftersom både kostnader och produktionstid är mycket konkurrenskraftiga.

ÖKAD ANVÄNDNING AV LIMTRÄ. Även när det gäller limträ, som produceras av Moelven Töreboda AB och Moelven Limtre AS, kommer strategierna att förändras. En ny organisation finns på plats i företaget, och proaktiv försäljning står på agendan. Marcus Johansson ser uppenbara möjligheter till att öka användningen av limträ. Som ett exempel nämner han att världens högsta bostadshus i trä – med 14 våningar – just nu uppförs i Bergen. Det kommer att ge ringar på vattnet, och fler höga träbyggnader kommer att uppföras.
  – Efterfrågan på limträ växer dessutom inom infrastruktur och idrottsanläggningar. På den norska sidan är det betydligt vanligare än i Sverige att bygga träbroar för biltrafik. Träbroar har många fördelar, och vi ser en god framtida potential även på den svenska sidan, betonar han.

NY STRATEGI. Moelven Byggsystems tredje satsningsområde är byggnadsinredning.
  – Inom det här området kommer vi inte att fokusera lika hårt på nybyggnader, utan istället öka våra aktiviteter när det gäller ombyggnader. Målet är att beställningar till ombyggnader ska utgöra minst 50 procent av vår verksamhet. Vi kommer att arbeta mot kedjeföretag som konsultbolag, banker, försäkringsbolag och liknande verksamheter som har många kontor runt om i landet och som har samma design på alla sina kontor, berättar Marcus Johansson.