Med ödmjukhet som essens - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Med ödmjukhet som essens Arkitekter måste bli mer inriktade på att skapa byggnader som smälter in i omgivningen, tycker Siri Legernes, adm. dir. för LINK arkitektur. Det byggs för många signaturbyggnader och resultatet är att varje byggnad står och brölar.


Med ödmjukhet som essens

Arkitekter måste bli mer inriktade på att skapa byggnader som smälter in i omgivningen, tycker Siri Legernes, adm. dir. för LINK arkitektur. Det byggs för många signaturbyggnader och resultatet är att varje byggnad står och brölar.

01 Vad kännetecknar det skandinaviska sättet att bygga och bo? 
– Det är vår lek med ljuset. Vi är angelägna om att ha mycket ljus i våra byggnader på grund av klimatet här, vi tillbringar mycket tid inomhus. I arabiska länder bygger de med takutsprång för att skärma av solen och ljuset, här uppe tänker vi tvärtom och rent formmässigt kan man se att vi strävar efter mesta möjliga ljus. Vi står också inför vissa klimatutmaningar, vi behöver isolering mot köld och det präglar vårt sätt att bygga.

02 Vilka trender ser vi inom skandinavisk arkitektur, med tanke på byggmetoder, materialval och miljö- och energikrav?
– Vi präglas av att ha råd att investera i teknik som uppfyller de stränga miljökraven, och det är ju mycket positivt. Det håller på att bli en tävling i branschen, alla måste bli mer energieffektiva. Vi föredrar leverantörer som har en ordentlig produkt-dokumentation, det gör oss trygga eftersom vi måste veta vad vi gör. Vi är beroende av byggherrar med ambitioner, som vill bygga på ett miljövänligt sätt.

03 Har det skett några förändringar här de senaste åren?
– Definitivt. Vi har sett en stor förändring bara de senaste 3–4 åren. Nu talar vi om BREEAM och LEED-certifiering. Vi har fått en gemensam branschstandard, en gradering som gör att vi för andra diskussioner än vi gjorde tidigare. I USA får man exempelvis kortare handläggningstid för bygglov om man ska bygga certifierat. Jag tycker att man borde införa detta även i Norge. Som tur är har vi flera stora och professionella fastighets-utvecklare som sätter en standard och drar med sig resten av marknaden.

Vi bygger så många lägenheter i vilka det redan är bestämt var soffan, bokhyllan och sängen ska stå. Det finns en stränghet i det som jag inte gillar.
Siri Legernes

04 Vad tror du kommer att prägla skandinavisk arkitektur i framtiden?
– Vi utmärkte oss länge genom vår användning av trä och sten, vi har haft en småskalig arkitektur. Det har vi inte längre, vi blir mer och mer globala i vårt uttryck. Jag tror att vi kommer att få se en fortsättning på det globala formspråket ett tag till. Tyvärr kommer vi även att se alltför många signaturbyggnader under en period, och därefter kommer det att uppstå motreaktioner. Alltför många byggherrar ska bygga en egen signaturbyggnad, och detta är något som sammantaget ger fel konsekvenser för helheten. När ingenting underordnar sig, blir helheten problematisk. Byggnaderna står där och brölar, och det skapar ett mycket ansträngande visuellt intryck för oss människor som ska röra oss bland dem.

05 Vad är god byggsed idag?
– God byggsed kommer alltid att vara att man förhåller sig till sina omgivningar. Här får jag lust att skryta om Kristin Jarmund arkitekter. De har bland annat skapat en fantastisk kontorsbyggnad vid Stortinget. Byggnaden smälter ödmjukt samman med byggnaderna runt omkring, men har samtidigt en egen identitet. Det är också god byggsed att vara samtida och nyskapande, och att inte bara kopiera historien.

06 Hur tror du att balansen mellan plastbyggande och industribyggande ser ut om tio år?
– Industribyggande dominerar, utan tvekan. Det har med kostnader och effektivitet att göra.

07 Du har också varit koncernchef på bland annat Skanska och adm. dir. för Rådgivende Ingeniørers Forening – är det en fördel för det jobb du har nu?
– Absolut! Jag har haft flera olika roller och sett uppdragen/processerna och projekten ur flera olika perspektiv, och det tycker jag är en fördel – både externt och internt. Dessutom har jag lärt mig mycket om både stora och små organisationer, samt om ledarskapets utmaningar. Allt det är viktigt för det jobb jag har nu. Och jag tycker dessutom att det är kul att ha kommit tillbaka till yrkesfacket, jag är ju arkitekt i grunden. Nu har jag ett drömjobb!

08 Vad är bostadskvalitet för dig?
– Flexibilitet och ljus. Jag upplever att den trångboddhet som tvingas fram allt mer är av ondo. Vi bygger så många lägenheter i vilka det redan är bestämt var soffan, bokhyllan och sängen ska stå. Det finns en stränghet i det som jag inte gillar. Vi är olika och vi behöver flexibilitet, det ger oss frihet. Vi måste ha möjlighet att fylla rummet med det vi behöver. När det gäller utomhusplatser tycker jag att det är viktigt att vi människor har en plats där vi kan vara. Jag är bekymrad över att dagens sätt att bygga efterlämnar så många mellanrum utan värde. Vi bygger högt och smalt. Det gör att vinden får fart, och människorna tvingas hasta fram mellan byggnaderna. Det är inte bra.

09 Vad är det som gör arkitektur som yrkes-fack spännande idag?
– Arkitektur kommer ALLTID att vara spännande, eftersom våra omgivningar påverkar oss i så hög grad. Arkitekturen styr hur vi agerar och hur vi har det. Byggnaders insida påverkar samarbetsprocesser, vi kan skapa barriärer eller öppna dörrar. Detta kommer aldrig att upphöra att vara intressant.

10 Vilken är den finaste byggnad du vet?
– I Norge har vi en villa som gör mig knäsvag, det är en Geir Grung-villa som ligger i Bergen. Jag får gåshud varje gång jag ser den och vistas i den. Utöver den vill jag gärna nämna Louisiana, museet för modern konst utanför Köpenhamn. Det är alltid fantastiskt att komma dit. Byggnaden relaterar till naturen och visar själva essensen i skandinavisk design. 

Fakta: Siri Legernes

Siri Legernes är adm. dir. för LINK Arkitektur, som är en av Skandinaviens ledande arkitektbyråer med totalt 270 anställda. Legernes tillträdde befattningen 2010 efter att bland annat ha varit koncernchef på Skanska och adm. dir. för Rådgivende Ingeniørers Forening. Hon har också bred erfarenhet från flera konsult- och analysmiljöer, från Statens vegvesen och som utövande arkitekt.

Outlaw-arkitekten
Foto: Jan Lillehamre
Invånarna måste delta mycket mer aktivt i byggprocesserna än vad de gör idag. Det kommer att skapa bättre bostäder, anser arkitekt Benny Jepsen, som även uppmanar både byggherrar och konsumenter att ställa mycket högre krav på leverantörer av byggmaterial.
Den nye städkillen
Foto: Sveriges Byggindustrier/Rosie Alm
I egenskap av VD för Sveriges Byggindustrier har Ola Månsson satt upp som mål att höja moralen och förbättra konkurrenssituationen i branschen. Han har mycket att stå i.