[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Ljus, luft och öppenhet Allerhuset i Hasle är landets bäst anpassade byggnad för medieverksamhet. Här skapar anställda hos Aller Media tidningar, tidskrifter och nätartiklar i de ljusa och öppna lokalerna – och de stormtrivs!


Ljus, luft och öppenhet

Allerhuset i Hasle är landets bäst anpassade byggnad för medieverksamhet. Här skapar anställda hos Aller Media tidningar, tidskrifter och nätartiklar i de ljusa och öppna lokalerna – och de stormtrivs!

ALLERHUSET ligger på den gamla tomten som förut hyste Vinmonopolets tappnings- och distributionsanläggning i ­Hasle i Oslo, och stod färdigt i december 2014. Aller Media ­flyttade in i våras med sina verksamheter, som bland annat omfattar Dagbladet och tidskrifter som Allers, KK, Henne och Se og Hør.

Moelven Modus har levererat innertak och invändiga glasväggar till byggnaden, i nära samarbete med LOF Arkitekter, interiörarkitekt Anne Ruth Flåte, representanter från Aller och byggherre Höegh Eiendom samt entreprenör AF Bygg Oslo. 

Utgångspunkten för inredningsarkitekten Anne Ruth Flåtes arbete var att optimera de möjligheter som finns i byggnadens arkitektur.

– Jag kom tidigt in som rådgivare åt Aller Media och deltog aktivt i byggprojektet. Jag fick vara med och påverka struk­turen hos byggnaden, bland annat utformningen av det stora utrymmet på första våningen, med terrasser, placering av personalmatsal, design av reception och svängd spegelvägg. Detta stora utrymme ska fylla många funktioner och användas både vid stormöten, vid arrangemang och som personalmatsal samt som plats för informella möten och så vidare, berättar hon.

WOW-EFFEKT. Utifrån sett framstår Allerhuset som stramt, nyktert och behärskat.

 – Men när man kommer in ska man få en wow-upplevelse! Tillsammans med Aller «skissade vi upp» några nyckelord för projektet: Ljust, färgstarkt, pulserande, personligt, öppet och med en tydlig identitet. Först var vi tvungna att analysera behoven och planera de olika zonerna i byggnaden, t.ex. arbetszoner, sociala zoner, gångzoner och så vidare, säger Flåte. Hon anser att ett lyckat resultat är beroende av bra grepp och att idéer implementeras redan från första stund.

Aller ville ha ljus, luft och öppenhet, och ett bra exempel på det var Moelven Modus glasväggar med limmade hörn. Dessutom ville Aller ha kontakt mellan avdelningarna, en medvetenhet om gemenskapen, flexibla arbetsplatser och stora och små redaktioner, säger hon.

Alla kontorsplan är likadana och vetter ut mot det centrala atriumet. Varje våningsplan har fått en egen färg.

 – Som utgångspunkt är alla ytor neutrala – svarta, vita, grå och relativt ljusa. Inslagsfärgerna på varje våningsplan är kraftiga, men i små portioner. Möblerna har ett modernt och tidlöst uttryck, och vi har försökt att begränsa variationen så att de kan användas tillsammans. Möbeltygerna är neutrala för att lösa inventarier ska kunna «vandra» runt i huset, oberoende av våningsfärgerna.

Konsten i byggnaden är själva «russinet i kakan». Anne Ruth Flåte

NÄRA SAMARBETE. Allerhuset väcker förtjusning bland både ägare och användare. Även Anne Ruth Flåte är nöjd med resultatet.

 – Jag är väldigt nöjd! Framgången är ett resultat av en tillitsfull process med Aller som bjöd på både begeistring, entusiasm, motstånd och ansvarsfullhet. Hela projekt­gruppen har deltagit aktivt i processen och varit engagerade från början till slut, säger hon.

Alla de invändiga glasväggarna i mötesrum, tysta rum och kontor har levererats av Moelven Modus. Dessa rumstyper finns i flera olika storlekar på alla våningsplan samt på ett eget våningsplan med mötesrum högst upp i byggnaden. I den ena flygeln omger mötesrummen ett öppet och stilfullt gemensamhetsutrymme med både sittgrupper, bokhyllor, öppen spis – och massor av dagsljus.

 – Byggherren har gjort mycket medvetna val hela vägen, och alla som har varit involverade i bygget har fått spela en aktiv roll i processen. Anders Rindebakken, Moelven Modus

 – Vår roll har varit att föreslå och anpassa våra produkter efter önskemålen från arkitekten, Aller och byggherren. Resultatet har verkligen blivit bra, och byggnaden ligger i ett spännande område med stor utveckling, tillägger han.Moelven Modus entreprenad gick genom AF Bygg Oslo, som har stått för byggandet.

 – De har även byggt en del av de platsbyggda skiljeväggarna, medan vi har levererat alla glasväggar och innertak, säger han.

Ellen Arnstad, förlagsredaktör hos Aller Media, berättar att byggnaden representerar en ny tidsepok för Aller.

 – Vi älskar vårt mediehus i Hasle! Det uppmuntrar till samspel och samarbete. Informella möten sker mellan medarbetarna i de svängda gångarna. Konstverket i atriumet diskuteras dagligen, och alla tolkar de olika figurerna på olika sätt. Trots att byggnaden har öppna kontorslandskap fungerar ljuddämpningen mycket bra. Och alla berömmer personalmatsalen. I huset i Hasle ska det skapas mycket nytt och spännande, säger hon.

BLIR PÅ GOTT HUMÖR. Dagbladets chefredaktör, John Arne Markussen, är också strålande nöjd med redaktionens nya arbetsplats.

 – Huset är fantastiskt! Det här är Norges bäst anpassade byggnad för modern medieverksamhet, och för oss som är ett multimedialt företag är det perfekt att få jobba här. Det händer något med människor när de kommer in i så fina lokaler. Alla är noga med att hålla rent och prydligt runt sig, eftersom huset inbjuder till att vårdas, säger han.

Myten om stökiga journalistskrivbord som svämmar över av papper och halvfulla kaffekoppar har därmed krossats i Hasle.

 – Jag tycker även att man har gjort ett mycket bra jobb med inredningen. Byggnaden har en fin estetik och samspelet mellan själva byggnaden och konst- och kulturelementen fungerar perfekt. Dagbladet är ju en institution som snart fyller 150 år, och vi tycker att vi har fått med oss vår historia hit, säger Markussen, som inte har hört ett enda negativt ord om det nya Allerhuset från sina medarbetare.

 – Dessutom händer det något spännande när man flyttar. Det påverkar kulturen – man får nya ritualer och impulser, och det nya Allerhuset påverkar oss på ett positivt sätt. Alla som har lust att se en byggnad i vilken det går toppen att bedriva medieverksamhet borde komma hit! säger Markussen.