[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Limträ bäst i badhus Limträ är bästa stommaterialet för ett badhus. Anledningen är att badhus har en jämnare fukthalt och temperatur än andra byggnader.


Limträ bäst i badhus

Limträ är bästa stommaterialet för ett badhus. Anledningen är att badhus har en jämnare fukthalt och temperatur än andra byggnader.

– TRÄ ANPASSAR SIG TILL fuktigheten i luften. Eftersom luftfuktigheten håller en jämn nivå i ett badhus rör sig träet mindre där än i andra byggnader, i vilka luftfuktigheten varierar betydligt mer med årstiden, förklarar Lennart Axelsson, som är utvecklingschef på Moelven Töreboda AB.
  Han har lång erfarenhet och berättar att företaget levererat limträ till ett hundratal badhus både i Sverige och utomlands. Man skulle kunna tro att den höga fukthalten i ett badhus leder till att träet ruttnar.
  – Men badhus har bra ventilationssystem som ombesörjer avfuktning, först och främst för att skapa en bra miljö för badgäster och personal.
  Det ger dessutom en bra miljö för limträet, konstaterar Lennart Axelsson.
  Han berättar att betong ofta kräver stora insatser när badhus från 1960- och 1970-talen renoveras, medan limträdetaljer fortfarande är i mycket gott skick. Många kommuner planerar nu att renovera eller bygga nya badhus. Affärs-utvecklare Anders Axelsson på Moelven Töreboda AB har gjort en kartläggning som visar att ett 50-tal projekt kan vara aktuella mellan 2014 och 2018, och han säger att medborgarnas förväntningar på ett badhus är andra nu än förr:
  – Människor räknar inte bara med att lite större kommuner ska ha badhus, utan också att bad-huset ska ha en trevlig miljö och ge besökarna en bra upplevelse. Vi vet att många därför vill bygga i limträ, säger han och betonar att medvetenheten om miljöfrågor och långsiktigt hållbart byggande bidrar till ett ökat intresse för limträ.