Kvalitet och tempo satt i system - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Kvalitet och tempo satt i system På bara tre månader blev 32 lägenheter byggda och inflyttningsklara på Brekkeveien i Ås i Akershus.


Kvalitet och tempo satt i system

På bara tre månader blev 32 lägenheter byggda och inflyttningsklara på Brekkeveien i Ås i Akershus.

PROJEKTET VAR UPPDELAT i fyra likadana byggnader i två plan. Baserat på BoKlok-konceptet tillverkades 70 procent av värdet per lägenhet i fabrik och modulerna, med kompletta bad- och köksinteriörer färdiginstallerade, transporterades därefter till byggplatsen för industriell montering.
  – Tack vare prefabriceringen minskades byggplatstiden från nio till tre månader, berättar Gunnar Erik Skjæret, säljchef för lägenheter på Moelven Byggmodul AS.

STABILT KLIMAT. Fabriken han refererar till ligger i Moelv. Där ser 220 anställda till att olika delar blir kapade, tillskurna och hopsatta, alltihop under varma och torra förhållanden – året runt.
  – Kontrollerade villkor som dessa minimerar riskerna för fel, och framför allt slipper vi risken för fuktskador i bygget. Fabriken är på många sätt en inomhusbyggplats, säger Skjæret.
  Få transporter fram och tillbaka till byggplatsen gör dessutom prefabriceringen till ett miljövänligt alternativ, plus att den minskade spillmängden på byggplatsen ytterligare förbättrar miljöbokföringen.

RATIONELL METOD. BoKlok-konceptet, som ägs till 50 procent av Skanska och till 50 procent av IKEA, nylanseras nu i Norge. Projektet Brekkeveien var ett pilotprojekt för BoKlok: identiska två- och trerumslägenheter uppbyggda av prefabricerade moduler. Tanken är att kunna erbjuda en ny, bra bostad som folk med vanlig köpkraft har råd med. Alla lägenheter från BoKlok Norge kommer att ha köks- och badrumsinteriörer från IKEA som standardutrustning.
  – Byggbranschen har inte utvecklats i någon större utsträckning, men Moelven visar vägen, säger Tarjei Riiser, chef för BoKlok Norge. Han framhäver industrialisering av byggprocessen som en mycket rationell och kvalitetssäker metod.
  – Vi är beroende av effektiva processer, och det får vi från Moelven. Industriellt byggande ger färre problem när det gäller byggfel och fuktighet, och eftersom produkten är välkänd i fabriken går till-verkningen snabbare. Kort sagt ökar kvaliteten på byggandet och det ger en bättre kostnadseffektivitet, säger Riiser. 

 

Slipper att uppfinna krutet på nytt

– ÖKAD KOSTNADSEFFEKTIVITET handlar om standardisering, lågenergi och industriell kontroll under hela byggprocessen, säger Kenneth Brakstad, projektchef på Moelven Byggmodul AS.
  Han pekar på att standardisering är helt avgörande om man ska uppnå ett kostnadseffektivt resultat. Moelven satsar stort på återanvändning av standardiserade lösningar baserade på bästa praxis, och specificerar grundligt hur byggnaderna ska konstrueras.
  – Just det att samma lösningar kan användas till flera byggprojekt leder till bättre effektivitet och kvalitet och håller kostnaderna nere, säger han.

HAR KONTROLL. Brekkeveien är baserat på BoKlok-konceptet och ett bra exempel på ett standardiserat projekt där tillverkningen var välkänd sedan tidigare både i fabriken och på byggplatsen. Moelven har även implementerat ett byggsystem som är anpassat till myndigheternas lågenergikrav och har god kontroll över lågenergiprocessen genom att bygga i fabrik. Effekten av industriellt byggande märks dock allra bäst på själva byggplatsen.
  – Vi har en avsevärt kortare byggplatstid än de som bygger traditionellt, och vi kan köra parallella lopp genom att både tillverka i fabrik och bygga samtidigt. Allt sker under torra, kontrollerade förhållanden, säger Brakstad.