Kontor på nytt sätt - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Kontor på nytt sätt Aktivitetsstyrda arbetsplatser är den nya trenden inom utformning av ­kontorslokaler. Det betyder att man utnyttjar utrymmena på ett effektivt sätt och anpassar dem efter olika arbetsformer. Lösningen heter A2.


Kontor på nytt sätt

Aktivitetsstyrda arbetsplatser är den nya trenden inom utformning av ­kontorslokaler. Det betyder att man
utnyttjar utrymmena på ett effektivt sätt och anpassar dem efter olika arbetsformer. Lösningen heter A2.

FLEXIBILITET ÄR ETT NYCKELORD i tider av snabb förändring. Det gäller i hög grad i arbetslivet, både när det handlar om arbetsuppgifter och utformning av arbetsplatsen. Länge var till synes ändlösa korridorer med små kontorsrum allena­rådande. Så kom det öppna kontorslandskapet, där arbetsplatserna är avgränsade med skärmar. Men ingen av de modellerna är optimala idag.
  – Det är oftast ett ineffektivt sätt att utnyttja lokalerna och leder till att man har mer yta än vad som är nödvändigt, säger Magnus Johansson som är Moelven Eurowands regionchef för södra Sverige. Han poängterar att den genomsnittliga beläggningen på ett kontor i dag ligger på 35 procent.
  – Många medarbetare är på tjänsteresa eller arbetar från bostaden. I ett traditionellt kontor betyder det att deras arbetsplats inte utnyttjas, framhåller han.

MER RÖRLIGHET – NYA BEHOV. Det är tanken bakom A2-principen, en idé som bygger på att vi är mer rörliga nu än förr och att vi har mer varierade arbetsuppgifter idag än tidigare. Det betyder vi har behov av olika typer av rum eller öppna ytor när vi befinner oss på arbetsplatsen. Filosofin bygger på att vi i dag har ett lika stort behov av mötesplatser som av kontorsplatser.
  – A2 står för aktivitetsstyrd arbetsplats och kommer från Holland, där man efter studier av vår vardag kom fram till att det går att effektivisera kontorsytorna samtidigt som man skapar en ­varierad arbetsmiljö.
Man bygger cellkontor, ­mötesrum, konferensrum, tysta rum och öppna rum och beroende på vilka arbetsuppgifter man har under dagen använder man det rum som är mest lämpligt. Vi byggde nyligen om vårt eget kontor enligt den här principen och alla tycker att det fungerar mycket bra, berättar Magnus Johansson.
Alla har en egen hurts på hjul som man rullar med sig till det rum som ska användas. Efter arbetsdagens slut parkerar man hurtsen vid en basstation, och varje enskild medarbetare städar och tömmer skrivbordet efter sig.

Våra flexibla väggsystem är mitt
i prick när kontorslokaler ska få
en ny utformning
Magnus Johansson, regionchef för södra Sverige på Moelven Eurowand AB 

RENT SKRIVBORD. – Vi följer principen om «rent skrivbord» och det bidrar till effektivitet. Ingen lämnar högar med papper kvar på bordet. Allt ska ner i hurtsen när arbetsdagen är slut, och alla kan därmed börja nästa arbetsdag utan att behöva sortera handlingar från dagen innan, berättar han.
Detta betyder att företaget behöver mindre lokaler, ofta avsevärt mindre, och tack vare detta kan man satsa mer resurser på att skapa en trivsam och stimulerande arbetsmiljö genom exempelvis materialval. Det bidrar till ökad arbetsglädje, trivsel och effektivitet. Nuförtiden upptäcker allt fler fördelarna med en aktivitetsstyrd utformning av lokalerna.
  – Det är hyresgäster och arkitekter som framför allt driver den här trenden. Våra flexibla vägg­system är utmärkta när ett kontor ska göras om. Väggarna kan enkelt demonteras och återanvändas. Tack vare det kan kontorslokaler anpassas till en mycket rimlig kostnad, säger Magnus Johansson.

TIPS

ENKLA STEG MOT EN AKTIVITETSSTYRD ARBETSMILJÖ

Här följer en enkel sammanfattning av processen som leder fram till en aktivitetsstyrd arbetsmiljö.

  • Kartlägg hur kontor, konferensrum och andra lokaler används.
  • Ta reda på hur många anställda som behöver ha en egen arbetsplats.
  • Hur mycket av arbetet sköts per telefon?
  • Hur mycket av arbetet kräver ett avskilt rum?
  • Hur många och hur stora konferensrum behövs?
  • Gå igenom kontoret – sortera, arkivera och kasta lappar.
  • Utveckla alla digitala processer i det dagliga arbetet.
  • Gör flera skisser över alla olika typer av rum.
  • Engagera alla anställda i projektet och skapa en positiv inställning.
Skapa flexibla kontor
Moelven Eurowand har levererat en komplett lösning för innerväggar till Sony Ericssons \nnya administrations- och utvecklingscenter i Lund. Husets väldiga atrium löper över \nfem plan och är en naturlig mötesplats för över tusen anställda.
Planering och byggande av ett kontor med systemväggar är en industriell byggmetod som ger renare och snyggare utseende, högre kvalitet och bättre ekonomi för markägarna på lång sikt jämfört med ett kontor som byggs på stället.
Från mejeri till kontor
Foto: Andreas Hulthén\n
När fastighetsförvaltaren presenterade ett alternativt förslag till nya lokaler för Arbetsförmedlingen i Halmstad, blev resultatet toppmoderna kontor i en tidigare industribyggnad.
Finast i staden
Foto: Jan Lillehamre
Om sällskapsspelet Monopol hade uppfunnits i dag, skulle Rådhusgata 27 i Oslo troligtvis varit en av de dyraste gatorna.
Kungliga kontor
Glassvegger bidrar til et lyst og luftig inntrykk.\nFoto: Ivan Brodey
När Emric AB flyttade till större lokaler på Kungsbron mitt i Stockholm i februari i år fick de möjlighet att skapa precis den effektiva, inspirerande och representativa arbetsplats de ville ha.