Komfort för kor - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Komfort för kor Att korna ska ha det bra var utgångspunkten när Tommy Gustafsson och hans familj skulle bygga en ny ladugård.


Komfort för kor

Att korna ska ha det bra var utgångspunkten när Tommy Gustafsson och hans familj skulle bygga en ny ladugård.

Ladugården på familjen Gustafssons gård i Fröåkra i Västergötland liknar inte de ladugårdar som vi är vana vid att se i Sverige. De reste nämligen utomlands, till Kanada och Finland, för att hämta inspiration till designen.
  – Vi ville ha trä, men vi ville inte ha stolpar inuti ladugården. Lösningen blev limträbågar som vi hade sett i Finland, säger Tommy Gustafsson, som alltså gick grundligt till verket när han skulle ta reda på hur den nya ladugården skulle utformas.
Långsiktighet är ett nyckelord. Mjölkbonden Gustavsson är fjärde generationen i familjen som driver gården, och det återspeglas i familjegårdens historia att stora investeringar är sådana som är bra på lång sikt. Ur detta perspektivet blir det allra viktigast att korna har det bra.
  – De ska trivas och ha plats så att de inte behöver stå så tätt och krångla sig fram till foderbordet. Om korna har det bra, tackar de oss genom att hålla sig friska och ge mjölk av hög kvalitet, säger Tommy Gustafsson.

De stora gårdarna satsar på att bedriva jordbruk i industriell skala. Därför byggs det större anläggningar med möjligheter till robotisering.
Projektledare Fredrik Ingmarsson  

MÅNGA LEVERANSER TILL LANTBRUK. Moelven Töreboda AB, som är en av Europas främsta tillverkare av limträ, har levererat de så kallade C-takstolarna till familjen Gustafssons gård i Fröåkra i Västergötland.
  – Utmaningen har varit att det handlar om stora element och att det är viktigt att anpassa dem till fundamentet och att alla infästningar hamnar på exakt rätt ställe, berättar Fredrik Ingmarsson, som är projektledare på Moelven Töreboda.
Han berättar att företaget regelbundet levererar till lantbruk runt om i landet:
  – Lantbruket i Sverige håller på att struktureras om. De stora gårdarna satsar på att bedriva jordbruk i industriell skala. Därför byggs det större anläggningar med möjligheter till robotisering, som inte får plats i äldre byggnader. Men än så länge är traditionella konstruktioner med stolpar vanligast. Den lösning som har valts i detta fall är relativt ovanlig, säger han.
  – Den stora fördelen är att man får stor spännvidd och en stor öppen yta som kan inredas utan att man behöver ta hänsyn till stolpar. Men ingen ladugård är den andra lik. Varje byggnad är ett unikt projekt med egna speciella förutsättningar, påpekar Fredrik Ingmarsson.

LJUST OCH LUFTIGT. För limträfabriken i Töreboda är en leverans av takstolar till jordbruket en process som i normala fall tar mellan sju och åtta veckor efter beställningen. Ritningsunderlaget som används varierar från gång till gång – allt från enkla handgjorda skisser till detaljerade ritningar. Limträbjälken dimen­sioneras och ritas av Moelvens tekniker, och efter godkännande från kunden sätter produktionen igång.
Ladugården i Fröåkra har inte bara gott om plats för korna, den är dessutom ljusare än de flesta andra ladugårdar. Långsidorna består av gardiner i ett plastmaterial som släpper in mycket ljus och som även kan öppnas.
  – Ja, det är mycket luft och högt i tak, kommenterar Tommy Gustafsson. Långsidorna står öppna på sommaren. Det släpper in mycket frisk luft. På vintern blir det lite kyligare, även när de är stängda. Men vi har isolerat taket ordentligt och korna avger själva mycket värme. Det ger en lagom temperatur i ladugården.
Peter Larm är delägare i entreprenörsföretaget Novab som uppförde byggnaden och som har en stark inriktning på denna typ av byggnader.
  – Byggnaden är lite annorlunda, men rent byggtekniskt är den inte särskilt komplicerad, säger han.

Den stora fördelen är att man får stor spännvidd och en stor öppen yta som kan inredas utan att man behöver ta hänsyn till stolpar.
Fredrik Ingmarsson, projektledare på Moelven Töreboda 

UTSTÄLLNINGSFÖNSTER. Ladugården har väckt mycket uppmärksamhet i branschen, och Tommy Gustafsson berättar att den har blivit som en sorts utställningsladugård. Det blir många studiebesök ­
på gården, och det beror inte bara på att ladugården skiljer sig arkitektoniskt från de flesta andra ladu­gårdar i landet. Där finns även annat att titta på:
  – Den har större ytor än i en vanlig ladugård, och den har kostat lite mer. Men vi tycker att det är viktigt att både fokusera på kornas komfort och på att utnyttja modern teknik. Vi har till exempel mjölkrobotar och rengöringsrobotar. Det är en stor framtidsinvestering, säger Tommy Gustafsson.