[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Klickas på plats


Klickas på plats

MOELVEN WOOD AS har ingått ett spännande samarbete med Flexiframe om spikfria foder- och listverkssystem. Lösningarna för dörr- och fönsterkarmar, foderlister och lister är mycket användarvänliga. Det är bara att klicka produkterna på plats utan vare sig hammare eller spik, och produkterna är till för både yrkesfolk och glada amatörer.
  – Flexiframe grundades av en person som har utvecklat ett patenterat system med dessa lösningar, och vi inledde ett samarbete med dem i början av året. Vi ska marknadsföra och distribuera dessa produkter tillsammans med vårt befintliga sortiment, säger Helge Hollerud, chef för innovation och teknik på Moelven Wood.
  – Till att börja med ska produkterna marknadsföras i projektsammanhang samt till industrikunder som Norgesvindu och Natre och internt till Moelven ByggModul, fortsätter han.
  Under andra hälften av 2014 ska produkterna även säljas i butik.
  – Då börjar vi förpacka dem och sälja dem även genom traditionell butiksförsäljning, säger Hollerud, som tycker att det är ett spännande avtal.
  – Vi hyser stora förhoppningar på samarbetet!