[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Investerar i människor – På Ridgeons är det lika naturligt för oss att brinna för våra produkter och kunder som att andas. Det är något som bara kan uppnås genom att man investerar i personalen, säger Johnnie Sam, direktör utan verkställande befogenheter på den brittiska trä- och byggvaruhuskedjan Ridgeon Group.


Investerar i människor

– På Ridgeons är det lika naturligt för oss att brinna för våra produkter och kunder som att andas. Det är något som bara kan uppnås genom att man investerar i personalen, säger Johnnie Sam, direktör utan verkställande befogenheter på den brittiska trä- och byggvaruhuskedjan Ridgeon Group.

När vi besökte Johnnie Sam på huvudkontoret i Cambridge ville han helst tala om människorna som arbetar på företaget. Det genuina intresset för människor och företagets anställda är fascinerande. Enligt Johnnie Sam är detta något som har varit signifikativt för ledningen på Ridgeons i generationer.

– Att säkerställa att kunderna är nöjda är naturligtvis centralt för alla företag. Inklusive vårt. Och våra anställda kommer alltid att sträva efter att arbeta ännu hårdare – för att vi ska ha nöjda kunder. Vi investerar mycket i dem som jobbar hos oss. Kanske mycket mer än många andra. Anställda med expertis och kunskap om det som de arbetar med är nödvändigt för att ha nöjda kunder, säger Johnnie Sam.

Familjeägt
Ridgeons är ett familjeägt företag som grundades 1911. Det var då som Cyril Ridgeon startade företaget och skötte verksamheten i stort sett helt från sitt hem i Cambridge. Sedan dess har Ridgeons vuxit stadigt och är i dag en av Storbritanniens största oberoende trä- och byggvaruhuskedjor.

– Vi är ett familjeföretag i fjärde generationen. Vårt uppdrag är samma nu som när Cyril drev företaget – dvs. att göra det enklare för våra kunder att göra affärer. Vi erbjuder enastående kundservice och rådgivning i alla faser i byggprocessen, säger Johnnie Sam.

Han tillägger att Ridgeon Group tillhandahåller hög kompetens och lång erfarenhet av träindustrin.

– Företagsgruppen för en kontinuerlig dialog med kollegor, samhällen, kunder och leverantörer för att säkerställa att de hela tiden erbjuder bästa möjliga arbetsförhållanden, produkt och service till alla intressenter, säger han.

Personlig utveckling
För att säkerställa att Ridgeon group fortsätter att växa och gå bra uppmuntrar Johnnie Sam och de andra cheferna alla kollegor på Ridgeons att dra nytta av produktutbildningsprogrammet och de möjligheter som erbjuds till personlig utveckling för att de ska kunna fortsätta utvecklas inom gruppen.

– Detta är något som har varit mycket lyckat, säger han – utbildning, stöd, investeringar och tro på kollegor utgör själva grunden för Ridgeons.

De unga
Johnnie Sam berättar för oss att Ridgeon Group, utöver internutbildningen, regelbundet arrangerar elevbesök på Ridgeons filialer tillsammans med lokala skolor, högskolor och universitet. Vid dessa studiebesök ges eleverna möjlighet att lära sig mer om Ridgeons, branschen, företagets produkter och lediga tjänster.

– Vid varje studiebesök berättar vi för eleverna om Ridgeons Edge, som definierar vårt åtagande gentemot alla intressenter när det gäller moral, etik och rättvis konkurrens. Programmet har varit enormt framgångsrikt och resulterat i att vi har fått många nya medarbetare på företaget som kommer till oss med vetskapen att de kommer att kunna göra karriär i gruppen under de kommande åren. Han tillägger att nästa generation kollegor är avgörande för att företaget ska vara framgångsrikt i framtiden.

Internrekrytering
Företaget har dessutom alltid fokuserat på internrekrytering.

– Det viktigaste för oss är att alla som arbetar på Ridgeons brinner för produkterna och kunderna. Vi måste ha det i blodet. Eftersom vi lägger extra stort fokus på internrekrytering är vår personalomsättning lägre än den är hos våra konkurrenter. Det är något som vi sätter stort värde på. När vi ska tillsätta chefer på olika nivåer sonderar vi alltid terrängen internt innan vi börjar söka externt.  Hos oss är det inte ovanligt att en chef för någon av våra filialer har haft många olika roller på företaget tidigare. Vi tror på våra medarbetare.

Fullständiga potential
Ridgeon Group arbetar målmedvetet för att företagets anställda ska nå sin fullständiga potential.

– Vi är ett familjeägt företag och har så varit i mer än 100 år, och i vår organisation främjar vi familjens värden genom att uppmuntra en bra balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar för att upprätthålla fem viktiga värden: Våra intressenter ska se på oss som etiska, driftiga, stöttande och raka samtidigt som de har förtroende för oss.  Vi har en stark tro på dessa värden, och de styr oss både i hur vi bemöter våra kunder och våra anställda. Man ska trivas på sitt arbete och försöker att motivera, uppmärksamma och belöna våra anställda för deras viktiga bidrag till Ridgeon Group. Det gör att de kan uppnå sin fullständiga potential, säger Johnnie Sam.

Alla räknas
Budskapet som hela tiden förmedlas till alla kollegor på Ridgeons är att alla gör skillnad. Deras fortsatta lojalitet, engagemang, enastående kundservice, passion, driv och produktkunskaper är enligt Johnnie Sam förklaringen till varför Ridgeons fortsätter att vara ett företag som åtnjuter respekt från och har ett gott anseende hos såväl kunder som konkurrenter.

– Vi är alla extremt stolta över att vara en del av Ridgeons historia och ser oss som förvaltare som bygger vidare på grunden för nästa generation. Den glöd och det engagemang som finns runtom i gruppen kommer att göra att Ridgeons kan bygga vidare på de enastående prestationer och framgångar som vi har sett under de 106 år som har gått sedan företaget grundades, säger han.