Innovationskraft + forskning = framgång - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Innovationskraft + forskning = framgång – Trä har framtiden för sig, och därför jobbar jag enbart med denna produkt, berättar den tyske träförädlingschefen Ralf Pollmeier i en exklusiv intervju.


Innovationskraft + forskning = framgång

– Trä har framtiden för sig, och därför jobbar jag enbart med denna produkt, berättar den tyske träförädlingschefen Ralf Pollmeier i en exklusiv intervju.

POLLMEIER tycker att träbranschen ska utnyttja de möjligheter som finns i ett nära samarbete med universiteten. Det är här som företagen kan skaffa nya produkter, vilket är nyckeln till framgång på marknaden.

 – Anledningen till att vi utvecklade denna limträprodukt var att efterfrågan på bok sjönk i Europa. Som förädlare av bok måste vi ta ett nytt grepp, och därför inledde vi systematiska undersökningar. Vi letade efter nya sätt att utnyttja bokvirket på, och vi letade efter idéer på universiteten. Till slut hittade vi en mastersavhandling på universitetet i Hamburg, i vilken en student (Robbie Volmary, reds. anm.) hade kikat närmare på vad man kan göra med bok, berättar Pollmeier.

ESTETISKA KVALITETER. Den framgångsrika träförädlingschefen gillade studentens idé, som anammades och vidareutvecklades. – Studenten övertygade mig om att det var klokt att använda bok som grundelement i en ny limträprodukt. Hans idé kom att ge oss limträbalkar som var tre gånger starkare än limträbalkar av andra träslag, lika starka som stål. Dessutom skulle produkten få fina estetiska kvaliteter, säger Pollmeier. 

Vad har du för drivkraft i ditt arbete?

 – Man kan så klart göra många saker. Men för mig handlar allt om hur man fungerar på en marknad. Om man går in på en marknad där konkurrensen redan är tuff, måste man jobba väldigt hårt och får troligen mindre utbyte av sin insats. Som jag ser det är det enda sättet att tjäna mycket pengar att undvika konkurrens, vilket man i regel bara lyckas med om man kommer fram med nya produkter. Därför måste man hela tiden skapa något nytt. Det är själva nyckeln till framgång. Min drivkraft är alltså att skapa framgång, vilket jag gör genom att hitta nya produkter som det är lätt att tjäna pengar på.

STARK DRIVKRAFT. Han berättar att drivkraften varken har med pengar eller miljö att göra. Det enda som driver honom är framgången. – Min framgång är direkt kopplad till det jag gör. Därmed blir drivkraften bakom det jag gör en fråga om huruvida jag lyckas med det jag har tänkt mig eller inte, huruvida det blir framgångsrikt. Det vi gör i Pollmeier är att kombinera människor och maskiner. Resultatet blir en produkt, på samma sätt som när en kompositör arbetar. Kompositören sätter ihop noterna och anlitar musiker. Produkten är ett stycke musik. Vår produkt är BauBuche, säger Pollmeier.

Vad betyder miljömässig hållbarhet för dig?

 – För mig är hållbarhet en växande marknad. Jag ser att hållbarhet har blivit en viktig faktor, att folk vill köpa fler hållbara produkter, vilket i sin tur leder till att marknadsandelen ökar. Hållbarhet är mycket enkelt: Om du ska investera i en marknad är det mycket enklare att tjäna pengar på en hållbar marknad, än att stanna kvar i en marknad som inte är hållbar. För mig är det enklast att tjäna pengar på sådana hållbara produkter som trä.

SATSAR PÅ FORSKNING. Pollmeier berättar att med tanke på företagets storlek så tillhör deras företag dem som lägger ner mest ekonomiska resurser på forskning. – Vi är engagerade i projekt på alla tyska universitet som arbetar inom våra områden. Om man tittar på universiteten finns det många intelligenta, unga människor som vill arbeta med nya idéer. De behöver tre saker: Bra idéer, en tydlig inriktning och pengar. De behöver kanske inte jättemycket pengar, men något måste de ha för att kunna komma vidare. Enligt min åsikt borde träbranschen utnyttja de möjligheter som finns på universiteten i mycket större utsträckning. Det är på så vis företagen kan skaffa nya produkter och stå bättre rustade inför framtiden, säger Pollmeier.