Industribyggt är första val - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Industribyggt är första val Svenska Vårdfastigheter AB bygger och förvaltar fastigheter för vård- och omsorgsboende. Företaget har en uttalad ambition att bara bygga i trä – och att bygga industriellt.


Industribyggt är första val

Svenska Vårdfastigheter AB bygger och förvaltar fastigheter för vård- och omsorgsboende. Företaget har en uttalad ambition att bara bygga i trä – och att bygga industriellt.

INDUSTRIELL TILLVERKNING ska vara vårt förstahandsalternativ. Kan vi bygga industriellt ska vi göra det, understryker företagets VD, Petter Hallenberg.
  I december 2011 planeras inflyttning ske i det vård- och omsorgsboende som Svenska Vårdfastigheter uppför på Sickla Udde i Nacka och som levereras av Moelven ByggModul AB. Med 59 lägenheter som alla har utsikt över inloppet till Stockholm och med vacker grönska i omgivningen, erbjuds de boende en miljö utöver det vanliga. Det ställer också krav på ett miljötänkande när det gäller helheten, betonar Hallenberg.
  – Trä som material är helt outstanding när det gäller miljöhänsyn sett över hela processen från råvara till färdig produkt. Vi ser vårt fastighetsinnehav långsiktigt. Därför är vi noga med materialval och investeringar i miljövänliga lösningar. Det betyder exempelvis att vi använder bergvärme för uppvärmning och att vi har system för värmeåtervinning. Det ska begränsa fastighetens energiförbrukning till mindre än 50 Kwh/m2, berättar Hallenberg.
  Han ser även industribyggt som ett miljöval – som dessutom är ekonomiskt fördelaktigt.
  – Att bygga industriellt är helt enkelt effektivare än att bygga på plats. Det allra mesta av jobbet utförs i en torr och kontrollerad miljö. Det ger också en klar bild av kostnaderna före byggstart – en bild som är väsentligt tydligare än om vi hade valt att bygga på plats, säger Hallenberg.
  Begränsningarna då?
  – De är definitivt hanterbara. Att undvika pelare i så här stora utrymmen är en svårighet när man väljer industriellt byggda hus. Byggytan i det här fallet är totalt 1 200 m2, och vi har lyckats begränsa antalet pelare till en enda per plan. Den är dessutom inte särskilt störande eftersom den utgör en naturlig avgränsning i lokalen och kommer att utnyttjas i möbleringen.
  Svenska Vårdfastigheters organisation består för närvarande av sex personer och Petter Hallenberg anser att det skulle krävas betydligt fler om företaget valde att bygga på plats.
  – En större egen personalstyrka eller ett antal inhyrda konsulter till höga kostnader är nödvändigt för ett platsbygge, säger han.
  Äldreboendet i Nacka kommer att uppföras i tre plan samt souterräng med bostäder, ekonomiutrymmen, kök och personalrum. Byggnaden får en tilltalande fasad av träpanel i faluröd färg. Interiört blir det mycket trä, kakel och glaspartier.
  – Materialvalet är hårt reglerat på grund av byggnadens användningsområde. Det betyder exempelvis att vi inte kan ha trägolv. Men när vi lägger in en plastmatta väljer vi alltid den allra bästa kvaliteten. Och kan vi undvika hörnlister i rostfritt till förmån för trälister, så gör vi det. I varje detalj eftersträvar vi naturmaterial där det är möjligt.
  Bra materialval ger en tilltalande boendemiljö, håller kostnaderna på en rimlig nivå och bidrar till att minimera miljöpåverkan – en klassisk vinnvinn- situation.
  Svenska Vårdfastigheter planerar att uppföra minst 15 fastigheter för vård- och omsorgsboende de kommande fem åren.

FAKTA: SICKLA UDDE

Total yta cirka 4 600 m2

59 toppmoderna vårdplatser

Leverantör: Moelven ByggModul AB

Total investering: 100 Mkr

Vårdleverantör: Attendo Care

Fabrik kontra byggplats
Foto: Björn Dalin och Moelven
Både industriell tillverkning och platsbygge har var sin anhängarskara. Men de fabriksbyggda modulerna vinner ständigt allt fler beundrare.