[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Imponerad över miljö-vinsten Flexibla inredningslösningar med en hög grad av återanvändning är ett bra exempel på vad man borde göra mer av. Det säger Knut Falk Qvigstad, politisk rådgivare i stortingsgruppen för Miljöpartiet de gröna (MDG).


Imponerad över miljö-vinsten

Flexibla inredningslösningar med en hög grad av återanvändning är ett bra exempel på vad man borde göra mer av. Det säger Knut Falk Qvigstad, politisk rådgivare i stortingsgruppen för Miljöpartiet de gröna (MDG).

Han har själv haft möten med representanter från Moelven Modus på Stortinget och han är imponerad över den miljövinst som är dokumenterad i SWECO-rapporten.

 – Jag tycker att det arbete som Moelven gör inom detta område är otroligt spännande. Att återanvända material som inte kan återvinnas i samband med uppgraderingar och ombyggnader är helt klart rätt väg att gå. Det är viktigt att fler ser potentialen i dessa innovativa lösningar och använder sig av dem.

Behov av att se över regelverket. Falk Qvigstad anser att regelverket behöver ses över för att man ska kunna öka återanvändningsgraden och göra ombyggnadsprojekt mer miljö-vänliga och hållbara i framtiden.

 – Jag vill inte komma med konkreta förslag på förändringar här och nu men det råder inget tvivel om att norska politiker har mycket kvar att uträtta inom detta område. Samtidigt måste hela byggbranschen bli mer medveten om återanvändningspotentialen, vare sig det handlar om uppgradering av äldre byggmassor, rivning eller nybyggnation. Det som görs i dag räcker inte och det finns en stor potential för förbättring.