[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Historiska dokument i moderna lokaler Exakt 100 år efter det att Landsarkivet i Göteborg öppnade 1911, flyttade institutionen till nya moderna lokaler – på samma tomt!


Historiska dokument i moderna lokaler

Exakt 100 år efter det att Landsarkivet i Göteborg öppnade 1911, flyttade institutionen till nya moderna lokaler – på samma tomt!

LANDSARKIVETS PERSONAL har flyttat in i häftiga lokaler med attraktiva kontorsutrymmen, tilltalande mötesrum och ändamålsenliga forsknings- och föreläsningssalar. Man har genomgående valt synliga naturmaterial: tegel, glas, träbjälkar, prefabricerad betong och Studiopanel – en inredningspanelplatta som i detta fall består av omålad furuplywood som levererats av Moelven Wood AB.
  – Vi ville tillföra känslan av värme som finns det i organiska materialet, betonar Ulla Antonsson på White arkitekter, som svarat för form och uttryck i byggnaden.
  – Studiopanelen har ett vackert karaktäristiskt, lite flammigt mönster, som är tilltalande. Den är brandimpregnerad utan att det förändrar dess karaktär, vilket ger oss möjlighet att använda den på stora ytor i offentliga byggnader. I hörsalen är den perforerad och anpassad för att skapa bra akustik, säger hon.
  Samma material har använts till fönstersmygar och bokhyllor som utgör en naturlig del av inredningen.

På vissa väggar har den limmats, på andra har den skruvats fast på 21 mm läkt. Panelen har varit lättjobbad och vi har inte stött på några problem.
Åke Johannesson, Platschef på Wäst-Bygg

RUSTIKT UTTRYCK. Monteringen av panelen har gjorts på olika sätt beroende vilken typ av lokal den sitter i, berättar Åke Johannesson som är entreprenören Wäst-Byggs platschef.
  – På vissa väggar har den limmats, på andra har den skruvats fast på 21 mm läkt. Panelen har varit lättjobbad och vi har inte stött på några problem, säger han.
  Med synliga betong- och träytor, synligt tegel och synlig Kerto som bär upp den glasade fasaden får byggnaden ett rustikt intryck.
Landsarkivarie Ulf Andersson tycker att det har blivit fint.
  – Men visst finns det delade meningar. Många yngre tände genast på denna idé. För min egen del togs jag först tillbaka till barndomen av materialvalet. Jag känner på mig att en del 40-talister också var lite skeptiska till en början, men idag tror jag att de allra flesta är nöjda, säger Ulf Andersson.

Studiopanelen har ett vackert karaktäristiskt, lite flammigt mönster, som är tilltalande.
Arkitekt Ulla Antonsson

SPECIALUTFORMAT EFTER ARKITEKTENS ÖNSKEMÅL. Landsarkivet i Göteborg förfogar över mer än 90 000 hyllmeter handlingar – dokument som speglar regionens utveckling och som finns tillgängliga för forskare på alla nivåer. De besöker arkivet och använder forskarsalen när de söker historiska uppgifter. Med 10 000 besökare om året kan det tidvis vara många personer i rörelse där. Därför är det viktigt att akustiken fungerar så att man i möjligaste mån undviker ljud som fortplantar sig eller förstärks i lokalen.
  – Vi har utvecklat Studiopanelen i samarbete med Moelven Danmark A/S. Där har den använts i många projekt och intresset för den växer, säger Peter Johnson som är produktchef på Moelven Wood AB.
  – Omålad furu som väggbeklädnad är en trend som har kommit tillbaka. Just Studiopanelen i detta projekt är även speciell då vi tog fram plywooden med tvärgående fanérriktning och den är mycket tilltalande. Den är extra intressant eftersom den kan användas i lokaler där det är viktigt att skapa rätt akustik.
  Moelvens Studiopanel är en projektprodukt som utformas efter arkitektens önskemål för det specifika projektet och den finns därför inte som lagervara.
  – Studio är ett koncept för interiöra beklädnadslösningar. Förutom furu kan panelytan bestå av exempelvis ask eller ek – vi anpassar oss efter kundens behov, framhåller Peter Johnson.

Fakta: Landsarkivet i Göteborg

▸ 
Landsarkivet förfogar över 4 400 kvm

▸ 
Landsarkivet har dessutom två depåer med arkivmaterial

▸ 
Landsarkivet är en del av Riksarkivet

▸ 
Landsarkivet i Göteborg har 45 anställda 

▸ 
10 000 besökare varje år

▸ 
20 000 forskningsärenden 
per brev/e-post

▸ 
90 000 hyllmeter arkivmaterial

Ett levande hus
Sett utifrån kan det vara svårt att ana sig till att Vestas nya byggnad är sällsynt miljövänlig.\nFoto: Vestas Wind System AS
Hos vindkraftsgiganten Vestas har man på ett föredömligt sätt flätat in sin egen hållbara affärsidé i formgivning, estetik och inredning i företagets nya högkvarter utanför Århus.
En byggnad för alla
I Handikapporganisationernas hus i Danmark kan alla ta sig fram och hitta rätt. Processen med att utveckla världens mest tillgängliga byggnad fick arkitekter och leverantörer att se på omvärlden på ett nytt sätt.