Hemligt sydländskt liv - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Hemligt sydländskt liv

Efter massor av semestrar i varma länder har skandinaverna vant sig vid att kunna tillbringa mycket tid
utomhus. Nu vill vi återskapa denna möjlighet hemma, tror arkitekturpsykologen.

ODDVAR SKJÆVELAND från MellomRom Arkitekturpsykologi AS är arkitekturpsykolog, ett yrke som handlar om hur vi påverkas av och använder rummen vi vistas i. Han tror att en av orsakerna till att vi skandinaver nu bygger utekök och flyttar ut både vardagsrum och säng i trädgården, är på att vi har tagit med oss vanor hem från semestrar i varma länder.
  – Folk har vant sig vid att vistas i söder och där är det naturligt att vara utomhus en stor del av tiden. Här hemma måste vi anpassa omgivningen mer för att kunna göra det, bland annat genom att skapa klimatskyddade uterum, säger Skjæveland. 

TEKNIK. Han menar dock att det är flera krafter som drar åt samma håll samtidigt. En av dem handlar om teknisk utveckling.
  – När arkitekturen förändras finns det alltid en teknisk komponent med i bilden. Dagens gasgrillar är så avancerade att matlagningsfunktionen i hög grad kan flyttas ut, förklarar han. 
  En annan drivkraft är lagen om rökförbud. När rökarna och deras vänner tvingades utomhus, uppstod ett behov av terrassvärmare. Användningen av dessa spred sig snabbt även till dem som inte röker, och det utvecklas hela tiden ny teknik som förbättrar energiförbrukningen och kanske även upplevelsen. 
  – Faktum är i alla fall att säsongen förlängs med två–tre veckor i vardera änden, så att sommaren totalt sett blir minst en månad längre, konstaterar han
  MellomRom har specialiserat sig på design av arbetsmiljöer och märker att man även i arbetslivet vill komma närmare naturen. Detta kommer bland annat till uttryck genom ett ökat utnyttjande av takytor, ofta i form av gröna tak. 

BIOLOGI. Arkitekturpsykologen tror att trenden med allt fler och allt bekvämare utezoner kommer från ett grundläggande biologiskt behov av att vistas utomhus.
  – Behovet har funnits där sedan evolutionen. Det nya är att vi nu har möjlighet att vara ute samtidigt som vi är skyddade från väder och eventuella naturliga fiender. Vi har fått lämpliga material som stora glasytor och arkitektur som stöder behovet. Utöver att vi tycker att naturen är vacker, förhåller det sig även så att vår vita hud mår bra av att få solljus så att kroppen kan producera D-vitamin. Ljuset påverkar hypofysen och är bra för ämnesomsättningen. Detta är väl dokumenterade fakta och kroppen söker efter detta, konstaterar han.