Geniala bygg­klossar - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Geniala bygg­klossar Moelvens nya, innovativa bostadskoncept drar ännu större nytta av modulsystemets fördelar, säger Lars Brede Aandstad, vd för Moelven ByggModul AS.


Geniala bygg­klossar

Moelvens nya, innovativa bostadskoncept drar ännu större nytta av modulsystemets fördelar, säger
Lars Brede Aandstad, vd för Moelven ByggModul AS.

– VI HAR UTVECKLAT definierade byggklossar i form av moduler som i princip kan sättas ihop till oändligt många olika typer av byggnader. Vi har spenderat mycket tid med arkitekter, fastighetsägare och byggherrar under utvecklings­fasen.

Byggklossarna i sig kan inte ändras, men kunden kan sätta ihop dem på olika sätt för att skapa en riktig byggnad på den aktuella tomten. Dessutom ska arkitekten ge byggnaden ett visuellt uttryck med fasadmaterial med mera. Lars Brede Aandstad, vd. för Moelven ByggModul AS

AANDSTAD POÄNGTERAR att lägre byggkostnad och kortare byggtid är viktiga fördelar. Byggklossarna kan inte ändras men det finns stor flexibilitet när det gäller fasad och byggnadsuttryck samt vanliga tillval för kök, badrum, parkett och så vidare.

 – Vi har ett koncept utifrån vilket vi bygger på modulens premisser och som blir mycket kostnadseffektivt. Det gäller att använda de olika byggsystemen där de har sin styrka, och moduler passar mycket bra in i detta marknadssegment.

MOELVEN BYGGMODUL AS har centralt godkännande som ansvarig sökande, projekterare, utförare och kontrollerare, och tar på sig total­entreprenadskontrakt for alla arbeten, inklusive grunder och parkeringskällare. Produktionen av moduler i fabrik omfattar kompletta anläggningar för sanitet, el och ventilation.

Företaget levererar gärna möbler och interiör för alla ändamål så att kunden enbart behöver förhålla sig till en enda avtalspart för hela leveransen. Projekten för Moelven ByggModul kan vara permanenta eller tillfälliga flyttbara byggnader.