Frivilligt kontrollorgan på gång - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Frivilligt kontrollorgan på gång Det norska trätekniska institutet samarbetar nu med branschen för att etablera en frivillig kontroll för att säkerställa kvaliteten på industriellt ytbehandlad panel.


Frivilligt kontrollorgan på gång

Det norska trätekniska institutet samarbetar nu med branschen för att etablera en frivillig kontroll för att
säkerställa kvaliteten på industriellt ytbehandlad panel.

Institutet har fått med sig de ledande leverantörerna av panel och målarfärg i arbetet med att kartlägga gränsvärden och att definiera produktkvalitet.
  – I dagsläget finns det en teknisk specifikation som definierar produktkrav när det gäller kvalitet på råmaterial, men den säger så gott som ingenting om ytbehandling. Eftersom allt mer av detta görs industriellt behöver vi ett kvalitetssystem, säger Ulrich Hundhausen, forskare och huvud-ansvarig vid det norska trätekniska institutet.
Han påpekar att produktionen av ytbehandlad panel har ökat kraftigt de senaste åren.
 –  Deltagarna i projektet måste komma överens om vilka parametrar som är viktiga för att åstadkomma det bästa resultatet. Hur hög fukthalten i träet kan vara och vilken nedre temperaturgräns vi kan acceptera för att uppnå optimal kvalitet på ytbehandlingen, förklarar Hundhausen.
Ulrich Hundhausen tror inte att många numera kommer att propagera för obehandlad panel i stället för fabriksbehandlad panel. Rent trätekniskt har det dock kommit in några få klagomål på mörka ränder under galvaniserade spikar på vitmålade fasader.
 – Det är inte värre än att man skyddar spikarna genom att göra toppstrykningen ganska om-gående, eller att välja syrefasta spikar i stället.