Från mejeri till kontor - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Från mejeri till kontor När fastighetsförvaltaren presenterade ett alternativt förslag till nya lokaler för Arbetsförmedlingen i Halmstad, blev resultatet toppmoderna kontor i en tidigare industribyggnad.


Från mejeri till kontor

När fastighetsförvaltaren presenterade ett alternativt förslag till nya lokaler för Arbetsförmedlingen i Halmstad, blev resultatet toppmoderna kontor i en tidigare industribyggnad.

I över 50 år fick invånarna i Halmstad sin mjölk härifrån. I dag är mjölkleveranserna ett avlägset minne. Nu ska arbetslösa slussas ut till jobb härifrån – det gamla mejeriet har blivit kontor för 120 anställda vid Arbetsförmedlingen. Fastighetsförvaltaren, LW Förvaltning, har dessutom byggt ett eget kontor i byggnaden där Moelven Eurowands rumslösningar tagits i bruk – både rent funktionellt och som ett showroom för deras kunder.
Det gamla mejeriet i Halmstad ligger centralt i staden, bara ett par hundra meter från citykärnan. Byggnaden har stått tom och oanvänd de senaste tre åren, och i knappt tio år dessförinnan har den utnyttjats tillfälligt som lagerlokal. Starka krafter sattes igång för att riva den och bygga nytt på tomten. Men Mårten Lundqvist, som driver LW Förvaltning, ville annorlunda.
  – Jag tycker att man ska ta vara på äldre byggnader. De har sin speciella charm och med lite kreativitet går det att skapa spännande miljöer i dem, säger han.
En möjlighet att utnyttja fastigheten öppnade sig när Arbetsförmedlingen sökte nya, centralt belägna, kontors-lokaler i Halmstad. Mårten Lundqvist tog del av deras kravspecifikation och önskemål om interiördesign.

KÄNDES FÖRÅLDRAT. – Det kändes lite föråldrat med de traditionella långa korridorerna och med linoleumgolv i korridorer och kontorsrum, plastmattor på toaletterna och ett litet sidoljus vid varje kontorsrum som de ville ha. Så jag gjorde ett alternativt förslag med en annan planlösning, och det accepterades av hyresgästen, berättar han.
  – Jag är medveten om att Arbetsförmedlingens uppdrag förändras, och att personalstyrkans storlek varierar – ena året är det 120 anställda, nästa kanske bara 100 eller 80. Därför ville jag ha en flexibel lösning så att lokalerna enkelt kan anpassas efter hyresgästens behov. Valet föll på Moelven Eurowands system tack vare den korta byggtiden och dess flexibilitet. Tidsfaktorn var betydelsefull både när vi byggde lokalerna och kommer att vara det vid framtida ombyggnader, säger Mårten Lundqvist och betonar att de lösningar man fastnade för ger den effektivitet han eftersträvar.
  – Traditionellt byggda väggar klarar inte ständiga förändringar. Med det flexibla system vi använde i stället går det att enkelt och snabbt att göra anpassningar när det blir förändringar i organisationen.

SYNKONTRASTER. Färgvalet i Arbetsförmedlingens lokaler består uteslutande av vita väggar och svarta glasdörrar. Det är viktigt med starka synkontraster mellan dörrar och väggar för att underlätta för synskadade att hitta.
  – Och i stället för linoleum och plast ligger det nu klinker på samtliga golv, säger Mårten Lundqvist.
Ett hårt samhällsklimat har påverkat säkerheten för Arbetsförmedlingens anställda. Det har förekommit incidenter, och därför byggs nu alla kontorsrum med två dörrar för att öka säkerheten för Arbetsförmedlingens medarbetare – den ena dörren går utåt, mot lokalernas kundzon, avsedd för besökare, och den andra inåt, mot back office, vilken är avsedd för personalen. Den ska också gå att låsa snabbt.
  – Det medför särskilda krav på planlösning och säkerhetstänkande, förklarar Mårten Lundqvist och säger att av den totala ytan på 3 800 kvm utgörs 600 kvm av en kundzon samt utrymme för utställning eller andra öppna aktiviteter.

VARIERANDE TAKHÖJD. Genom att utnyttja den befintliga byggnadens alla möjligheter varierar takhöjden mellan 3,5 och 5,5 meter beroende på i vilken del av byggnaden man befinner sig.
  – Det har gett större rymd än man är van vid i den här typen av kontorslokaler, säger Bo Nylén på Moelven Eurowand som haft kontakterna med Mårten Lundqvist.
  – Mårten hade sett vår Screen Wall på Arbetsförmedlingens kontor i Angered och det var så han fick upp ögonen för våra produkter. Han kom till oss med en idé om hur han ville utforma lokalerna. Vi föreslog en del förenklingar som han accepterade och efter dessa justeringar byggdes kontoret. Det har inte gjorts några speciallösningar, utan vi har genomgående använt våra standardprodukter – Glass Front, Flush Front, Flush Front panel, Uniwall-i och Uniwall. För oss är det värdefullt att Arbetsförmedlingens högt ställda säkerhetskrav kan uppfyllas med våra produkter, säger Bo Nylén. 

UTNYTTJADE PANNRUMMET. Det fanns de som tyckte att mejeriets gamla pannrum inte kunde användas till någonting. Men i stället för att riva, byggde Mårten Lundqvist om det till kontor åt sig själv och sina anställda i LW Förvaltning, som totalt förvaltar 55 000 kvm kommersiella lokaler.
  – Jag blev så förtjust i Moelven Eurowands lösningar att jag byggde vårt kontor på ett sätt där vi kunde utnyttja samtliga produkter som Moelven erbjuder i sitt sortiment. Till detta valde vi ett golv i natursten. Resultatet är fantastiskt bra, tycker Mårten som själv svarat för design av både Arbetsförmedlingens och de egna lokalerna. Men – nej, han är varken arkitekt, designer eller byggare.
  – Kalla mig entreprenör, säger han och berättar om nya planer för omvandling av det gamla mejeriet: Ett gårdshus i anslutning till den gamla byggnaden ska också bli kontor, och på samma tomt hoppas han kunna bygga ytterligare 9 500 kvm kontorslokaler – med flexibla rumslösningar.