[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Från flygplats tIll bostäder Bygga på plats eller välja industribyggt? Åke Sundvall Byggnads AB valde industribyggda hus när man nu uppför 6 000 bostäder på en gammal flygplats utanför Stockholm. – Det modulbyggda alternativet var mer gediget ekonomiskt sett, konstaterar projektchef Martin Sundvall.


Från flygplats tIll bostäder

Bygga på plats eller välja industribyggt? Åke Sundvall Byggnads AB valde industribyggda hus när
man nu uppför 6 000 bostäder på en gammal flygplats utanför Stockholm. – Det modulbyggda
alternativet var mer gediget ekonomiskt sett, konstaterar projektchef Martin Sundvall.

DET GAMLE FLYGFÄLTET i Barkarby ska förvandlas till ett bostadsområde med 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser. Åke Sundvall Byggnads AB är en av de första och bygger 54 lägenheter i ett kvarter. Längre fram avser företaget att bebygga ytterligare ett kvarter i området, då med cirka 200 lägenheter. Man började arbeta med det första projektet för mer än tre år sedan.
  – Men så kom finanskrisen, och då blev det tvärstopp. När det började vända uppåt blev det en nystart för projektet och då aktualiserades frågan om platsbyggt eller industribyggt. Moelven ByggModul AB uppfyller vår kravspecifikation och de lämnade det mest fördelaktiga anbudet, berättar Martin Sundvall.
  Eftersom husen ursprungligen har ritats för platsbygge krävdes en del mindre justeringar för att de skulle anpassas till de nya förutsättningarna. Resultatet blev lyckat, och under våren växer de nya bostadsrätterna upp. Byggnation sker i två etapper och många lägenheter är sålda i ett tidigt skede.
  Åke Sundvall AB planerar att bygga mellan 600 och 700 lägenheter i Stockholmsregionen och lika många i Malmö de kommande fem åren.
  – Vi jobbar bland annat med ett projekt i Huddinge där vi vänder på steken. Där planerar vi redan från början utifrån tanken att utnyttja fördelarna med industriellt tillverkade hus. Det är också ett samarbete med Moelven ByggModul AB som levererar 16 lägenheter och vår ambition är att skapa något som är arkitektoniskt spännande. Men man måste vara medveten om att det är svårt att göra stora förändringar interiört med hänsyn till de bärande väggarna i den här typen av hus, säger Martin Sundvall.

Modulbyggda hus har en stor fördel genom att mycket av processen sker inomhus. Det sparar tid på plats.
Martin Sundvall

  Han tror att industribyggda hus kan ta marknadsandelar från det platsbyggda, beroende på i vilka områden slutkunden finns.
  – Vi provar olika sätt att effektivisera byggnationen. Modulbyggda hus har en stor fördel genom att mycket av processen sker inomhus. Det sparar tid på plats. När grunden är klar går det fort att få husen på plats. Det har ett stort värde, säger Sundvall.