[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Framtiden byggs i trä Herrestaskolan i Järfälla är Sveriges första skola som byggts i massivträ. Byggnaden är nästan helt CO2-neutral och materialvalet skapar en bra miljö för både personal och elever.


Framtiden byggs i trä

Herrestaskolan i Järfälla är Sveriges första skola som byggts i massivträ. Byggnaden är nästan helt CO2-neutral och materialvalet skapar en bra miljö för både personal och elever.

Det skulle egentligen bli en skola, traditionellt byggd i betong. Men så kom frågan upp: Varför inte trä?

 – Att bygga en skola i trä i Sverige, med alla de regndagar vi har, är inte det att be om fuktskador? Jag sökte på nätet och fann tre skolor byggda i massivträ – i England, som har fler regndagar än Sverige, berättar Ian Craig som är projektledare i Järfälla kommun.

Det gjordes studiebesök i de tre skolorna och det blev en mycket positiv erfarenhet.

 – Direkt när vi kom in i den första skolan upplevde vi den tilltalande varma, sköna och ombonade atmosfären, säger Ian Craig.

Studiebesöket i England ledde till ett snabbt beslut: Herrestaskolan i Järfälla skulle byggas i massivträ. Nu är skolan byggd och materialvalet har gett en byggnad som är nästan helt CO2-neutral.

 – Massivträ har en mängd miljömässiga fördelar, inte bara när byggnaden är färdig utan även under byggprocessen. Till och med arbetsmiljön för byggjobbarna blir bättre.
Ian Craig, projektledare  

Pilotprojekt. Det håller Christian Tell med om. Han är produktionschef på Skanska och var den som höll i trådarna när Herrestaskolan byggdes.

 – Att arbeta med trä är ovanligt för oss och det här blev ett pilotprojekt. Det var mycket positivt. Trä är ett lättarbetat material och arbetsmiljön är fantastisk. Att borra i trä är tystare, går snabbare, och resulterar inte i lika mycket damm. Dessutom doftar det gott när man bearbetar trä, säger han och berättar att den egna personalen gärna jobbar med trä i fortsättningen.

 – Byggtiden på plats blir också kortare. Om de olika delarna lastas på ett smart sätt för transport till byggplatsen blir det som att arbeta med ett stort Lego, säger Christian Tell.

Bra planering. Logistiken är en nyckelfråga. Det konstaterar även Fredrik Morell. Han är projektchef på Moelven Töreboda AB, som producerat allt limträ och även levererat massivträ från en samarbetspartner i Österrike.

 – Vanligen beräknar vår personal dimensioner och upprättar konstruktionsritningar. I det här fallet hade beställaren gjort det, så vår uppgift blev att tillverka limträ och att upphandla massivträ enligt de beräkningar vi fick.

 – Vi har också planerat logistiken. Totalt har ett 50-tal bilar transporterat block av massivträ från Österrike, och det var naturligtvis viktigt att de lastades rätt och kördes till Järfälla i rätt ordning för att undvika omlastningar, berättar Fredrik Morell.

Leveranserna från Österrike gick direkt till byggplatsen i Järfälla, där de samordnades med leveranser av limträ från Töreboda. Processen med leveranser pågick under cirka ett år.

 – Den effektiva produktionstiden i fabrik för de limträbalkar som behövdes för bygget uppgick till totalt ungefär en månad, konstaterar Fredrik Morell.

Han berättar att projektet skapat ringar på vattnet för Moelven Töreboda AB. Trä har de senaste åren blivit ett populärt byggmaterial och Morell säger att intresset för skolbygget har varit stort. Det har varit många studiebesök vid byggplatsen och han berättar att miljö-aspekten väger allt tyngre i samtalen med olika kunder.

– Vi har fått några nya förfrågningar om mindre projekt i massivträ. Oftast handlar det om skolor. Det är tydligt att kommunerna i allt högre grad är intresserade av hållbart byggande, säger han.

Unik byggnad. Herrestaskolan i Barkarby-staden i Järfälla har blivit ett viktigt referensobjekt för alla inblandade parter; för kommunen, för Skanska, för Moelven Töreboda AB – och för Liljewall arkitekter, som ritat skolan.

 – Det är ett mycket speciellt trähus och det är roligt att ha varit med om att rita ett så fint hus, konstaterar arkitekt Lars Olausson.

Utifrån gatan ser det ut som vilken modern byggnad som helst. Glasade fasader och brädfodring. Ingenting skvallrar om att detta är ett unikt bygge, och när Lars Olausson började rita hade han inte en aning om att han skulle få sätta sin prägel på det första huset i sitt slag i Sverige. Det han visste var att miljöambitionerna var höga – byggnaden skulle certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

 – Erfarenheten av byggnader i massivträ är begränsad och vi har arbetat med att hitta speciallösningar, exempelvis när det gäller att åstadkomma akustik som är lämplig i en skola. 

Just ljudmiljön var en av de stora utmaningarna, men även brandsäkerhet och fuktskydd har krävt lösningar som vi inte arbetat med tidigare, säger Lars Olausson.

 – En viktig skillnad mellan trä och betong är att ljud och vibrationer fortplantar sig på ett annat sätt i en träbyggnad. Därför måste vi pröva oss fram på plats för att hitta sätt att lösa utmaningarna. Det krävdes också olika sätt att angripa det problemet i olika delar av byggnaden. Ljudet uppträder inte på samma sätt i två olika stora lokaler, och det ställs andra krav på akustik i ett klassrum än i en entréhall.

Väljer återigen massivträ. Ian Craig understryker att även kommunen har lärt sig mycket av projektet, och både han och skolans anställda är mycket nöjda med resultatet.

 – Det blev till och med bättre än jag hade föreställt mig!
Ian Craig 

Skolpersonalen tycker att skolan är fantastisk. De flesta vill hellre arbeta i Herrestaskolan än i någon annan skola i Järfälla kommun, säger han.

Nu står ytterligare ett skolbygge på tur, en lite mindre skola på totalt 1 000 kvm. Även den här gången har man planerat att bygga i massivträ.

 – Erfarenheterna från Herrestaskolan är så goda att det är självklart att välja massivträ igen, säger Ian Craig. 

Herrestaskolan, Järfälla
  • Sveriges första skola som är byggd i massivträ
  • Certifierad som Miljöbyggnad Guld
  • Förskola för 100 barn
  • Skola för 300 elever i årskurs F-5
  • Byggareal: 8 200 m2
  • 420 m3 limträ från Moelven Töreboda AB
  • 3 000 m3 importerat massivträ från Moelven Töreboda AB
  • Byggherre: Järfälla kommun
  • Entreprenör: Skanska AB
Massivt och praktfullt
Rumskänslan i ingångshallen kan inte kallas för annat än monumental med sina stora träytor. Foto: Thomas Harryson
När Akademiska Hus byggde en ny huvudbyggnad åt Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala valde man att satsa stort på trä. Byggnaden har fått namnet Ulls hus, och med synliga reglar i massivträ utgör den ett praktfullt ingångsparti till hela universitetsområdet Campus Ultuna.
Smart bygge
Foto: Thomas Mayer
När EU-skolan i Frankfurt skulle utökas, bytte arkitekten ut stål och betong mot limträbalkar i bok och prefabricerade moduler­ i massivträ. Resultatet blev 20 procent lägre kostnader, 30 procent lägre energiförbrukning och kort byggtid. Text: Knut Werner Lindeberg Alsén
Förnyelsebar framtid
Foto: David Bicho
En snabbare övergång till biobaserad ekonomi ger skogsindustrin ny luft under vingarna, minskar användningen av fossilt material och banar väg för nya ­material och nya produkter, anser Carina Håkansson i Skogsindustrierna i Sverige.
Tropiskt och nordiskt
Villa Moelven. Foto: Staffan Flodquist
På Älgö i Stockholms skärgård står ett hus som inte liknar något annat. Villa Moelven påminner om en labyrint, är tre våningar högt med tio rum och tio trappor. Och nästan hela huset består av nordisk gran och furu, bland annat mer än 1 000 kvadratmeter obehandlad plywood.