[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Framgångsrik regel När norska myndigheter varslade om föreskrifter som skulle säkra tätare och mer energisnåla hus, svarade Moelven med att utveckla den revolutionerande regeln Iso3.


Framgångsrik regel

När norska myndigheter varslade om föreskrifter som skulle säkra tätare och mer energisnåla hus, svarade Moelven med att utveckla den revolutionerande regeln Iso3.

Moelvens Iso3-regel är helt enkelt en specialanpassning till de nya byggföreskrifterna. Innovationen är en inbyggd köldbryggeavlägsnare av polyuretan, som är det bästa av de vanliga isoleringsmaterialen. När köldbryggorna i bindningsverket avlägsnas, ökar värmemotståndet i väggen avsevärt. Än så länge är Iso3 den enda bindningsverklösningen som gör det möjligt att bygga med 20 cm isoleringsbitar, utan att man måste kompensera med fördyrande åtgärder i andra byggnadsdelar.
  – Med Iso3 kan man bygga med tunnare väggar och ändå uppfylla de ålagda energikraven, utan att man måste omfördela – det är själva framgångsfaktorn, säger VD Sven Egil Holmsen på Moelven Iso3.

FÖRENKLAR BYGGPROCESSEN. Han anser att Iso3 även står sig väl rent ekonomiskt när man tittar på totallösningen för hela väggen:
  – Iso3 är dyrare än helträ, vilket används i laminerade komponenter. Men man måste även ta med i beräkningen att byggprocessen går snabbare och därmed blir billigare, samt att huset får tunnare väggar. För ett vanligt hus innebär detta 4 kvm större inomhusyta. Om man räknar in kvadratmeterpriset bör detta vara intressant, säger Holmsen. Han påpekar att Iso3 bidrar till att förenkla byggprocessen.
  – Iso3-regeln väger 30–40 procent mindre än en konventionell regel. Detta underlättar givetvis jobbet för snickaren, säger Holmsen och berättar att efterfrågan på denna regel har varit störst från dem som bygger passivhus eller lågenergihus.

VANN INNOVATIONSPRISET. Förra hösten belönades Moelven Iso3 med Innovationspriset under Bygg Reis Deg-mässan.
  – Priset är en bekräftelse på att vi har tänkt rätt och ger trygghet för aktörer inom branschen när de ska bedöma produkten, konstaterar Holmsen.
  I juryns motivering hette det bland annat att «vinnaren bygger enligt norska byggtraditioner och med norska material. Innovationen är genial i sin enkelhet och har sin direkta bakgrund i de strängare energikrav som fastställts genom plan- och byggnadslagen och tillhörande föreskrifter. Produkten är testad och mycket väl dokumenterad …»
  Det är Bygg Reis Deg AS som har tagit initiativet till att grunda Byggnäringens Innovationspris. En enig jury valde Iso3 bland 40 inlämnade kandidater.