[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Förundringsrummet Multirummet är hjärtat i den första etappen av nya Ringsted Gymnasium på Själland. Det är ett två våningar högt atrium som samtidigt är aula, matsal, mötesrum, arbetsrum, mysrum – och ett konstverk.


Förundringsrummet

Multirummet är hjärtat i den första etappen av nya Ringsted Gymnasium på Själland. Det är ett två våningar högt atrium som samtidigt är aula, matsal, mötesrum, arbetsrum, mysrum – och ett konstverk.

INGENSTANS FINNS DET NÅGOT som multirummet på Ringsted Gymnasium. Och det fanns inte ens ett gymnasium i Ringsted mitt på Själland innan det nya gymnasiets första etapp byggdes. Idag har staden, eleverna och skolpersonalen något att vara stolta och glada över.
  Multirummet är det pulserande hjärtat i skolbyggnaden. Ett två våningar högt atrium som samtidigt är aula, matsal, mötesrum, arbetsrum och mysrum. Det är också ett rum med en konstnärlig utsmyckning som kombinerar det rumsliga och arkitektoniska med en god akustik. Rummet är skapat av Nanna Debois Buhl i samarbete med Henning Larsen Architects och Team Visual i Moelven Danmark.

Vi har haft turen att få den här fantastiska utsmyckningen av multirummet. Eleverna tycker att den är toppen och fascineras av den. 
Lene Eilertsen, rektor

IDENTITETSSKAPANDE. Ett mål med multirummet var just att integrera konsten i arkitekturen, i stället för att de skulle vara åtskilda, och det ledde också till att man förenade den akustiska panelen med konsten.
  – Multirummet bidrar till att skapa skolans identitet, och det är viktigt för en skola att ha en identitet. Rummet är viktigt för att skolan ska fungera. Det är aktivt och inspirerande, och när man besöker skolan är det alltid aktivitet där, säger Eva Ravnborg, arkitekt på Henning Larsen Architects i Köpenhamn, som ritat gymnasiet och som är specialiserade på bland annat byggnader för utbildning.
  – Jag tycker man kan märka en glädje och ett engagemang från staden och från eleverna och lärarna, att de gläder sig åt att äntligen ha den här skolan. Det är otroligt fint!

Multirummet bidrar till att skapa skolans identitet, och det är viktigt för en skola att ha en identitet.
Eva Ravnborg, arkitekt

 

FASCINERANDE UTSMYCKNING. Lene Eilertsen är rektor för Midtsjællands Gymnasieskoler i Ringsted och Haslev. Hon är entusiastisk över den öppna och funktionella skolbyggnaden med sitt fantastiska ljus och med tillräcklig plats för eleverna, trots att utrymmet innan etapp 2 står klar 2013 är begränsat.
 – Arkitekterna har ritat något som vi tycker är riktigt spännande och läckert. Och vi har haft turen att få den här fantastiska utsmyckningen av multirummet. Eleverna tycker att den är toppen och de är också lite fascinerade av utsmyckningen, säger Lene Eilertsen.
  – Det är full fart hela tiden. Eleverna sitter också på ett helt annat sätt här än i klassrummen och det är bra för dem. Det finns hundra olika sätt att sitta på!
  Multirummet är ett mycket funktionellt rum. Nivåskiftet och trappan är både en iscensättning och gör så att byggnaden kan rymma många människor. Det är skolans dagliga mötesrum. För eleverna är det viktigaste att de har ett ställe där de kan sitta och äta, arbeta ensam eller i grupp när de inte har lektioner, slappna av och ha det bra. Eva Ravnborg på Henning Larsen har deltagit i många möten med elever och personal, man har en gemensam referensram och arkitekterna vet vad användarna vill ha med i etapp två.

Eleverna sitter också på ett helt annat sätt här än i klassrummen och det är bra för dem. Det finns hundra olika sätt att sitta på!
Lene Eilertsen, rektor

GENIAL INSTALLATIONSKONST. Akustiken i multirummet är mycket bra även under tuffa förhållanden, som exempelvis när man hade öppet hus med nästan 200 besökare, säger Lene Eilertsen.
  – Det är till stor nytta för eleverna, för det kan vara enormt stressande att vara många på en plats med dålig akustik. Det kanske mest geniala är att installationskonsten är en del av rummet och ljudabsorberingen.
  – Att rummet känns så bra som det gör beror delvis på konstnärens förmåga att skapa ett rum som upplevs som vårt rum, och som bjuder in användarna att reflektera över varför de är där. Vi kallar det för ett förundringsrum. Det låter eleverna reflektera över vår kultur och fundera på vilka de är. Man ska kunna förundra sig och bli upprymd, det är ju det viktigaste för eleverna. Man ska förundra sig hela livet, säger rektor Eilertsen. 

FAKTA: Ringsted Gymnasium, Etapp 1, Ringsted, Danmark

Gymnasiets första etapp med 175 elever är en del av Campus Ringsted, och ska byggas ut med en andra etapp.

Elevantalet blir totalt cirka 400.

Beställare: Universitets- og bygningsstyrelsen for Undervisningsministeriet, Danmark

Byggår: 2009–2010

Bruttoareal: 1 660 m2 fördelat på två plan med åtta undervisningslokaler

Arkitekter: Henning Larsen Architects A/S, Köpenhamn

Konstnär: Nanna Debois Buhl, New York/Köpenhamn väggpaneler i multirummet: Studio Aqustic Panels från Moelven Danmark, specialproducerade i enlighet med konstnärens intentioner

Historiska dokument i moderna lokaler
Omålad furuplywood till väggpanel är retro, en trend som är på väg tillbaka.\nFoto: Jan Lillehamre
Exakt 100 år efter det att Landsarkivet i Göteborg öppnade 1911, flyttade institutionen till nya moderna lokaler – på samma tomt!
Ett levande hus
Sett utifrån kan det vara svårt att ana sig till att Vestas nya byggnad är sällsynt miljövänlig.\nFoto: Vestas Wind System AS
Hos vindkraftsgiganten Vestas har man på ett föredömligt sätt flätat in sin egen hållbara affärsidé i formgivning, estetik och inredning i företagets nya högkvarter utanför Århus.
En byggnad för alla
I Handikapporganisationernas hus i Danmark kan alla ta sig fram och hitta rätt. Processen med att utveckla världens mest tillgängliga byggnad fick arkitekter och leverantörer att se på omvärlden på ett nytt sätt.