[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Forskning stärker limträfabriken Utvecklingen har gått starkt framåt sedan den första limträbalken tillverkades i Töreboda för nästan 100 år sedan.


Forskning stärker limträfabriken

Utvecklingen har gått starkt framåt sedan den första limträbalken tillverkades i Töreboda för nästan 100 år sedan.

FORTFARANDE gäller det att sammanfoga högkvalitativt virke till hållbara och starka balkar. Teknik och produktionsprocesser förändras dock, och oftast sker det under löpande produktion i samverkan med kunder.

 – Men vi är även involverade i forsknings- och utvecklingsprojekt med universitet både i Sverige och utomlands, säger Johan Åhlén, VD på Moelven Töreboda AB.

KONSTRUKTION OCH KULTUR. Utvecklingsarbetet för den anrika limträfabriken följer två huvudspår. Det ena handlar om att hitta konstruktionslösningar och byggsystem som uppfyller specifika krav för exempelvis stegljudsdämpning i flervåningshus, eller att åstadkomma dynamiska egenskaper som förhindrar att höga hus svajar mer än vad som kan anses acceptabelt. Detta är en utmaning när man arbetar med lätta konstruktioner.

Det andra spåret handlar om att utveckla företagets egna produktionsprocesser, säger Johan Åhlén:

 – Allt ska gå snabbare och hålla högre kvalitet till en lägre kostnad. Därför måste vi hela tiden se över hur vi arbetar och hur vår interna logistik ser ut.

 – Vi ser kontinuerligt över våra interna rutiner, och anlägger ett kundperspektiv på allt vi gör.

I produktionen tillverkar vi både standardbalk och projektbalk som specialtillverkas för olika projekt. Ett sätt att hålla en hög grad av effektivitet är att hålla ett sortiment med standardiserade produkter, utan att kunden upplever några begränsningar.

DOKTORANDER.  Företaget är ständigt involverat i ett eller flera forskningsprojekt som drivs av statliga myndigheter som Vinnova, eller universitet eller industriella partners, berättar Johan Åhlén:

 – Det är bland annat ett EU-finansierat projekt kallat Acoutec, där vi är en partner, konsultföretaget Akustikverkstan är en annan och även universitetet i Eindhoven är involverat. Där arbetar vi bland annat med att minska störande stegljud i byggnader. Det är ett stort problem överallt. I projektet deltar även en doktorand i tre år, som arbetar med tester för att hitta lösningar som begränsar akustiska problem i byggnader med lätta konstruktioner.

 – Vi har också anställat en doktorand i samarbete med Jönköpings universitet, som bland annat kommer att utveckla vårt framgångsrika system Trä8 för höga byggnader i trä. Ambitionen är att göra det enklare för såväl kunder som byggherrar att se hur systemet är uppbyggt och vilka komponenter som ingår, berättar Johan Åhlén.

ALLA MÅSTE BIDRA. Vid sidan av dessa tydligt definierade forsknings- och utvecklingsprojekt sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete både internt i produktionsprocessen och i samverkan med kunder under pågående bygg-projekt.

Åhlén betonar att alla anställda har ett ansvar för att bidra till ständiga förbättringar och ökad effektivisering av produktionen, och han välkomnar medvetna kunder som ställer krav och därigenom medverkar till att gränserna flyttas.

 – Både kundernas önskemål och Boverkets regler är starka drivkrafter för oss när det exempelvis gäller att minska störande stegljud mellan våningsplanen i en byggnad. 

Moelven Töreboda har investerat i den senaste scanningstekniken i fabriken. Den nya utrustningen innebär att kvaliteten höjs på både produkt och process.

Moelven Töreboda har investerat i den senaste scanningstekniken i fabriken. Den nya utrustningen innebär att kvaliteten höjs på både produkt och process.

Allt kan utvecklas. Åhlén berättar att företaget har ett nära samarbete med byggvaruhandeln för att modernisera logistikfunktionen när det gäller sortimentet av standardbalk, för att produkterna ska komma ut på marknaden till lägre kostnader.

 – Vi arbetar också intensivt på konstruktionssidan för att ta vara på de möjligheter som den nya tekniken ger, säger han och berättar att konstruktören Per Johan Persson har gjort företagsspecifika anpassningar i det ritprogram som han och hans kollegor använder.

 – Det är viktigt att vi har kompetenta medarbetare som kan utnyttja alla de möjligheter som systemet ger – och det har vi, framhåller Johan Åhlén.

Vill du veta mer om limträ? Klicka här.