Färdigt arbete - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Färdigt arbete Det är en god affär att köpa ytter­panel som målats på fabrik, bättre och billigare än att köpa obehandlad panel och måla själv, visar en jämförelse.


Färdigt arbete

Det är en god affär att köpa ytter­panel som målats på fabrik, bättre och billigare än att köpa obehandlad panel och måla själv, visar en jämförelse.

  – Vi kom fram till att målningshastigheten är cirka 0,8 löpmeter (lpm) per minut. Det betyder att det tar ungefär 30 timmar att måla ett normalstort hus med 1 500 lpm ytterpanel. Kostnaden för målning är dessutom 1 SEK högre per löpmeter för den som målar själv, jämfört med fabriksmålad panel, säger Gert Wahlström, produktchef för byggvirke på Moelven Wood AB, som stod för undersökningen.

I Moelvens sortiment finns ytterpanel av gran i tre varianter: Moelven Bas, som är obehandlad, Moelven Bekväm, som är grundmålad, samt Moelven Proffs som är grund- och mellanmålad. Dessutom finns en P-märkt ytterpanel av kvalitetssäkrad råvara, kvalitetssäkrad lagringstid och hantering mellan klyvning, hyvling och målning. Den får ligga omålad högst 7 dygn. Även målningen är kvalitetssäkrad med avseende på typ och mängd. Kontroll av den P-märka panelen utförs av SP.

Att välja Moelven Proffs istället för Moelven Bas eliminerar behovet av två strykningar. Det motsvarar 60 arbetstimmar eller en och en halv arbets- eller semestervecka för ett normalstort hus. Dessutom blir färgkostnaden cirka 3 000 kronor lägre. För Moelven Bekväm blir besparingen halva tiden och halva kostnaden.

  – Den fabriksmålade ytterpanelen behöver dessutom inte rengöras.
En fabriksmålad ytterpanel får rätt mängd färg och målas under kontrollerade former. Den har därför ett bättre skydd från början.

Efterfrågan på fabriksmålad ytterpanel har ökat det senaste året, obehandlad panel har gått tillbaka lite.
  – Yrkesfolket driver på utvecklingen, och konsumenterna följer efter, säger Gert Wahlström. Han berättar också att återförsäljarna nu ökar sina lager med behandlad ytterpanel och minskar sina lager med obehandlad panel.
  – Det är helt logiskt eftersom den fabriksmålade totalt sett blir både billigare och bättre.