[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Fabrik kontra byggplats Både industriell tillverkning och platsbygge har var sin anhängarskara. Men de fabriksbyggda modulerna vinner ständigt allt fler beundrare.


Fabrik kontra byggplats

Både industriell tillverkning och platsbygge har var sin anhängarskara.
Men de fabriksbyggda modulerna vinner ständigt allt fler beundrare.

INDUSTRIELL PRODUKTION leder ofta tankarna till efterkrigstidens bostadsbrist. I Sverige gav bostadsbristen upphov till det så kallade miljonprogrammet – en miljon bostäder skulle byggas mellan 1965 och 1975. Även i Norge och i Danmark satte man i gång med ett storskaligt – och snabbt – byggande. Fram till denna gigantiska satsning hade platsbyggda hus varit en självklarhet, men nu började de stora byggherrarna och de nyetablerade bostadsföretagen att leta efter mer rationella metoder. Vi fick de första prefabricerade väggelementen.

Där man tidigare byggde mycket enkla hus sker det nu en utveckling i riktning mot högre kvalitet och mer design.
Marknadschef Moelven Byggmodul AB, David Öberg

NYA TIDER, NYA VINSTER. Den gången var det en nödvändighet att hitta ett nytt sätt att bygga för att man skulle kunna hålla leveranstiderna, men dagens industriella tillverkning har en annan karaktär och bakgrund. Byggbranschen ser nu kostnadskontroll samt tids- och kvalitetsvinster som de stora fördelarna med modern industriell tillverkning. Ytterligare en faktor som värderas allt mer är de miljöfördelar som träet ger. Produktionen blir rationell och förekommer för olika typer av byggnader, exempelvis flerbostadshus, villor, daghem, skolor och vårdhem.

ÖKANDE INTRESSE. Moelven ByggModul AB är en av de viktigaste spelarna på marknaden för industriellt byggda hus och det senaste decenniet har man förfinat byggtekniken. Samtidigt har marknaden vuxit.
  – Historiskt har industriellt byggda hus i första hand använts för olika typer av verksamhetslokaler som kontor, enklare boenden och skolor eller förskolor. Dagens moderna industriella tillverkning är särskilt lyckad när det gäller olika former av bostadsbyggnader, säger David Öberg, som är marknadschef på Moelven ByggModul AB.
  En anledning till att intresset för prefabricerade hus ökar, är att det numera är tillåtet att bygga högre än tre våningar i trä i Sverige. Det var en begränsning som fanns fram till 1990-talets mitt.
  – Numera finns ingen sådan gräns och vi har byggt upp till fem våningar höga byggnader. Det har också gjort att fler upptäckt detta alternativ till platsbyggda hus, berättar David Öberg. I Sverige är det framför allt byggherrarna i Storstockholm som fått upp ögonen för fördelarna med Moelvens industriella byggprocess. Det är där Moelven ByggModul har sin största marknad.
  – I dag jobbar man mycket med arkitektur och uttryck – där man tidigare byggde mycket enkla byggnader sker det nu en utveckling i riktning mot högre kvalitet och mer design, säger Öberg, som uppger att Moelven ByggModul AB uteslutande använder sina egna anställda för att montera byggnaderna på byggplatsen. – Det gör vi dels för att säkra kvaliteten och dels för att säkerställa kunskapsåterföring, så att vi kan göra ständiga förbättringar.

 

Fakta: Moelven Byggmodul

Moelven ByggModul har cirka 320 anställda i
Sverige och 220 anställda i Norge.

Moelven ByggModul har 5 produktionsenheter:
4 i Sverige och 1 i Norge.

Moelven ByggModul AB har kapacitet att bygga en yta
motsvarande 18–20 fotbollsplaner per år. Moelven ByggModul AS i Norge har en kapacitet på cirka 60 000 m2, vilket motsvarar 9–10 fotbollsplaner.

Industribyggt är första val
På sickla udde i nacka, med utsikt över inloppet till Stockholm,\nbygger svenska Vårdfastigheter ett vård- och omsorgsboende.\nDär det är möjligt är företagets förstahandsval industribyggda\nhus. Moelven ByggModul aB levererar byggnaden i nacka.\nFoto: Björn Dalin og Moelven
Svenska Vårdfastigheter AB bygger och förvaltar fastigheter för vård- och omsorgsboende. Företaget har en uttalad ambition att bara bygga i trä – och att bygga industriellt.
Funktionellt studentliv
Foto: Jan Lillehamre
I det nyöppnade studenthuset Beta, ett stenkast från Campus Bakkenteigen i Horten, är studenterna mycket nöjda med sitt nya hem.