[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Europas grönaste stad När BBC letade efter den grönaste staden i Europa, blev EU:s svar: Växjö. Den anspråkslösa tätorten i Småland har länge arbetat systematiskt med hållbar stadsutveckling, och innan 2020 ska 50 procent av allt som byggs vara i trä.


Europas grönaste stad

När BBC letade efter den grönaste staden i Europa, blev EU:s svar: Växjö. Den anspråkslösa tätorten i Småland har länge arbetat systematiskt med hållbar stadsutveckling, och innan 2020 ska 50 procent av allt som byggs vara i trä.

Växjö är en föregångskommun som har jobbat för ett grönare och mer hållbart samhälle ända sedan 1970-talet. Insjöarna är rensade och restaurerade, man har byggt en biobaserad värmeanläggning och genomfört en rad projekt inom återvinning, avfallshantering och miljövänlig transport. Som en del av denna långsiktiga satsning har politikerna även bestämt att innan 2020 ska hälften av allt som byggs vara i trä, och man har redan genomfört ett 30-tal urbana trähusprojekt, en universitetsbyggnad och ett stort lägenhetsprojekt med ramverk i trä, levererat av Moelven.

Läs mer: Väderskyddad byggnad av Linnéuniversitetet i Växjö

 – Det som är bra här är att det finns ett politiskt mod. Och en politik för att uppfylla ambitionerna. Här genomförs projekt: man bygger skolor, förskolor, bostäder och universitetsbyggnader i trä. Vi har lyckats med att skapa en dynamisk innovation inom bygge med trä, där aktörer från den akademiska världen, näringslivet och politiken utmanar varandra och drar åt samma håll, säger projektledaren Hans Andrén på Växjö kommun. 

För Moelven Töreboda AB blev kvarteret Vallen ett genombrott för ramverk byggt med en kombination av limträ och plattmaterialet Kerto, efter Trä8-metoden. Foto: Sören Håkanlind

För Moelven Töreboda AB blev kvarteret Vallen ett genombrott för ramverk byggt med en kombination av limträ och plattmaterialet Kerto, efter Trä8-metoden. Foto: Sören Håkanlind.

HÖGA BOSTADSHUS AV TRÄ

 Ett av de banbrytande projekten i Växjö är bostadshusen i kvarteret Vallen. Bostadsprojektet i Växjö består av två byggnader med nio våningar, av vilka de översta sju är byggda med ett ramverk av trä, och en byggnad på fyra våningar, totalt 60 lägenheter. För Moelven Töreboda blev detta projekt det tekniska genombrottet för att bygga med ramverk av limträ och plattmaterialet Kerto, efter Trä8-metoden.

 – Innovationen i detta projekt var att vi vidareutvecklade och kombinerade våra byggsystem och -tekniker. En av våra styrkor är att vi kan kombinera olika byggsystem och -tekniker, så att vi kan anpassa oss till byggherrens och arkitektens önskemål, säger Johan Åhlén, VD på Moelven Töreboda AB. 

Han tycker att projektet är intressant också genom att lösningen för det vertikala ramverket ger en stor arkitektonisk frihet.

 – Det är något speciellt med ett prefabricerat system som gör det möjligt att skapa rum, lägenheter eller hus med en unik planlösning. 

INNOVATIVA KVADRATMETER

Även byggnaden på Linnéuniversitetet är byggd med Trä8 från Moelven.

 – Vi hyser en stor respekt för Moelven, konstaterar Hans Andrén. 

I Växjö har man redan byggt flera hundratusentals innovativa kvadratmeter, och i dagsläget är omkring tio projekt med omfattande användning av trä under uppförande. Därmed är föregångskommunen i Småland en viktig bricka i nätverket Nordiska Trästäder.

 – Ambitionen är att få in mer trä i hela värdekedjan i byggprojekten. I detta nätverk utbyter vi erfarenheter och visar vägen för samarbete, säger Andrén.

Fakta om nätverket Nordiska trebyer

         
         
   
Att satsa på trä i stadsutveckling ökar i popularitet. Ett separat nätverk kommer att bidra 
vidare till tillväxten.

Totalt 13 nordiska städer har förklarat att de vill vara träbyar och har också bildat ett 
nätverk med fokus på hållbar stadsutveckling med trä som byggmaterial. 
Målet med nätverket är att etablera samarbete mellan städer, både på politisk och 
administrativ nivå, för att säkerställa brett stöd för användningen av trä. 
Nordiska trebyer, som nätverket heter, arbetar också för att sprida kunskap och 
idéer och att koppla samman olika miljöer som arbetar med träkonstruktion. 
Arkitekter, forskare, ingenjörer, entreprenörer, rådgivare, industrin och 
teknikgemenskaperna, för att nämna det viktigaste. 
Nätverket organiserar en treårig konferens där medlemsstäderna i Sverige, Finland
och Norge byter till värd.

Dessa städer är i nätverket:

Sverige: Växjö, Skellefteå
Finland: Espoo, Kemi, Kouvola, Pythäjarvi, Soudankylå
Norge: Bergen, Elverum, Kristiansand, Trondheim, Orkdal