Ett strålande projekt - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Ett strålande projekt Till hösten kommer tre bostadshus med ramverk av limträ och Kerto att stå färdiga i Växjö. Att bygga i trä är ett miljöval för denna föregångskommun.


Ett strålande projekt

Till hösten kommer tre bostadshus med ramverk av limträ och Kerto att stå färdiga i Växjö.
Att bygga i trä är ett miljöval för denna föregångskommun.

FÖREGÅNGSKOMMUNEN Växjö har som mål att allt som byggs ska vara i trä före 2020. Bostadsprojektet Kv. Vallen ligger helt i linje med detta och består av två byggnader med nio våningar, av vilka de översta sju är byggda med ett ramverk av trä, samt en byggnad på fyra våningar.
  För entreprenören Värends Entreprenad är det förhållandevis nytt att bygga med trä.
  – I större bostadshus har vi huvudsakligen byggt med betong, men det är självklart intressant för oss med nya byggmetoder, säger Jesse Halme, som tror att det blir fler byggprojekt med trä i framtiden.
  – Det känns härligt att hålla till i en stad som vågar satsa på framtiden, så för oss blir det säkerligen fler projekt i trä framöver, säger han. 

KOMBINERAR SYSTEM. Tillsammans får området Vallen Norra 60 nya lägenheter när byggnaderna ska överlåtas till hösten.
  VD Johan Åhlén i Moelven Töreboda anser att limträfabriken har fått ett genombrott när det gäller att bygga ramverk i limträ och plattmaterialet Kerto, efter Trä8-metoden.
  – Vi har haft tekniska genombrott tack vare att vi har lagt vikt vid att utveckla och genomföra vårt byggsystem på ett allt bättre sätt. Vår hemlighet är att vi kan kombinera olika byggsystem och -tekniker, så att vi kan anpassa oss till byggherrens och arkitektens önskemål, säger Åhlén.

LJUDDÄMPAT GOLV. Hos Moelven Töreboda håller man nu på att bygga bjälklagskassetter, ett byggelement som utgör golv i lägenheterna. Dessa är underställda mycket specifika krav.
  – I stora trähus, som är så kallade lätta konstruktioner, är det en utmaning att klara ljudkraven. Detta beror på att det är enklare att starta en vibration i en lätt konstruktion. I vårt system med bjälklagskassetter har vi en speciell lösning med vilken vi lägger en 17 mm tjock stegdämpning av mineralull. Ovanpå denna lägger vi två lager golvgips eller ett cirka 40 mm tjockt lager utjämningsmassa. Systemet har testats i flera omgångar med gott resultat, senast i visningslägenheten i Växjö, berättar Åhlén.
  Han tycker att projektet är intressant också genom att lösningen för det vertikala ramverket ger en stor arkitektonisk frihet:
  – Det är något speciellt med ett prefabricerat system som gör det möjligt att skapa rum, lägenheter eller hus med en unik planlösning.

Alla goda ting är trä
Foto: David Bicho
Trä kommer att vinna terräng när vi bygger framtidens bostäder, spår Niclas Svensson, chefen för Sveriges Träbyggnadskansli.
Skräddarsytt i trä
Treet i Bergen blir med sina 14 våningar världens högsta bostadshus i trä.\nFoto: Knowit/ Artec Prosjekt Team
Med limträ och moderna maskiner kan fantastiska träkonstruktioner se dagens ljus. Som exempelvis världens högsta bostadshus i trä.
Spektakulärt bygge
Henning Larsen Architects ligger bakom Nye Moesgård Museum, som är ett exempel på en \nbyggnad som på ett sällsamt sätt smälter in i omgivningarna.  I samarbete med arkitekterna skapade \nMoelven Danmark lösningar för tak och väggar till både museet och undervisningsbyggnaden. \nFoto: Jens Lindhe
Är det bara positivt att det växer fram nya signaturbyggnader eller bör vi tänka oss för?
Mathallen: Bergens nya stolthet
I Norges näst största stad har debatten om hur Torget ska se ut böljat länge. Den nya Mathallen tystade protesterna till och med från de mest skeptiska stadsborna.