[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Ett hus som inte liknar något annat På Sandhamnsgatan i Stockholm växer ett hus upp som inte liknar något annat i området. Med sin spektakulära design, sin vackra fasad av cederträ och stora glasade ytor skapar byggnaden ett nytt intryck i stadsmiljön.


Ett hus som inte liknar något annat

På Sandhamnsgatan i Stockholm växer ett hus upp som inte liknar något annat i området. Med sin spektakulära design, sin vackra fasad av cederträ och stora glasade ytor skapar byggnaden ett nytt intryck i stadsmiljön.

FASADER AV STEN eller tegel är det vanliga på Sandhamnsgatan på Gärdet i Stockholm. Men nu uppför Oscar Properties en spektakulär byggnad med vackert cederträ som väggbeklädnad. Huset byggs i terrasser där takytorna kommer att utnyttjas både som altaner och för att anlägga grönytor med träd, buskar, blommor och gräs. Växtligheten är en del av designen, och arter väljs speciellt så att lövverk och blomning ger en färgskala som är anpassad till årstiderna.

SAMMANHANG. – Det är arkitektens vision kring huset och hur det som helhet ansluter till Gärdet och dess naturvärden som ligger bakom idéerna, säger Herman Persson, som är Oscar Properties designchef.

Illustrasjon av Sandhamsgatan: Bjarke Ingels Group

 – Träfasaden kommer att åldras naturligt och får efterhand en unik och mycket vacker patina. Att vi valde just ceder beror på dess positiva kvaliteter som fasadmaterial, berättar han och lägger till att man också använder ekträ i fönsterpartier samt vitpigmenterad ek i dörrar.

– Ceder är ett av de allra bästa träslagen för fasader. Det är lätt att arbeta med och det patineras vackert.

 – Lägenheterna har också ekgolv, säger Herman Persson och framhåller att trä är ett viktigt material i projektet. Per Bo Madsen på den danska byrån Bjarke Ingels Group (BIG) är arkitekten bakom projektet, som fått namnet 79&Park. Han ger ytterligare en anledning till att man valt att klä fasaden med trä:

 – De intilliggande byggnaderna har tegelfasader. När vi hade de inledande diskussionerna om husets design stod det tidigt klart att det här huset skulle avvika från omgivningen. Eftersom det är en stor byggnad ger träfasaden dessutom ett lättare intryck, säger han.

BRANDSÄKERT.

Det är homogent och har inte lika många kvistar som andra träslag, och det brandskyddade cederträet är godkänt av de svenska brandskyddsmyndigheterna. Byggnaden inrymmer 168 bostadsrätter i alla storlekar mellan enrums- och sexrumslägen-heter. De har fönster från golv till tak, och de stora glaspartierna ger bostäderna i 79&Park betydande ljusinsläpp.

Sandhamsgatan i Stockholm. Illustrasjon: Bjarke Ingels Group

 – För att säkerställa ett behagligt inomhusklimat kommer de flesta fönster att utrustas med solavskärmning med ett högt G-värde. De fönster som är extra utsatta kommer dessutom att få invändig avskärmning med automatisk eller manuell styrning, förklarar Per Bo Madsen.

MILJÖHÄNSYN. I en annan tid skulle kommunala beslutsfattare tveka inför att ge bygglov för ett hus som avviker från omgivande bebyggelse ifråga om storlek, material, formspråk och uttryck. Men med tiden har den allmänna synen på sådana frågor förändrats, och ofta är det miljöaspekten som väger tungt. Det innebär bland annat allt fler kommuner uppmuntrar byggherrarna att välja trä där så är möjligt. 

Till 79&Park kommer det att användas cirka 200 m3 PEFC-miljöcertifierat cederträ, med kontinuerliga leveranser till byggplatsen under första halvåret i år.

Läs mer om cederträ här.

 – Det är ett material med mycket lång hållbarhet till både fasader och terrasser, förklarar Peter Johnson på Moelven Wood Projekt, som ansvarar för leveranserna.Ceder växer som bekant inte i Skandinavien, och Moelven har sedan 25 år ett samarbete med en ledande producent i Kanada. Därifrån skeppas virket till Europa för att genomgå vattenfast brandimpregnering.

 – Det är en utmärkt och miljögodkänd behandling. Vi fick den godkänd för cederträ enligt svenska fasadbrandkrav och har kunnat erbjuda den sedan 2013. Behandlingen påverkas inte av fukt, den är underhållsfri och har långvarig effekt. Den är också transparent och ger därigenom utrymme för träets naturliga uttryck, säger Peter Johnson.

Vill du veta mer om att användenda trä i stora byggnader? Vänligen kontakta här!