Enkla fritidshus - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Enkla fritidshus

I linje med den nordiska jämlikhetstraditionen är den skandinaviska kusten översållad av fritidshus i enkel lågmäld stil.

VI GILLAR ATT likna varandra här i norr. Några är givetvis mer lika än andra men när det gäller fritidshus är vi ganska eniga. Det moderna havsnära fritidshuset är i Skandinavien förankrat i modernismen. Det är enkelt, ljust och byggt i naturmaterial. Och det är byggt i naturen på naturens villkor.
  Det lågmälda är helt enkelt idealet för oss nordbor, även för de som har råd att kosta på sig. Dyra fritidshus kan gott vara exklusiva men de är ändå ödmjuka i sin placering och utformning. Lågmäldheten betraktas som ett uttryck för integritet och respekt för den nordiska modellen. Detta är ett fenomen som vi kan notera både i den norska, svenska och danska skärgården.
  Naturligtvis förekommer skillnader och olika traditioner. Medan dansk arkitektur gärna använder sten i både hus och stugor är skillnaderna små mellan svensk och norsk modern arkitektur. De största skillnaderna är historiskt betingade eftersom adeln i Sverige och Danmark efterlämnade fantastiska slott som inte står att finna i Norge. Trots detta var klasskillnaderna och samhällsförhållandena ganska lika i de tre länderna under hela 1900-talet. Och det är precis under denna tidsperiod som man på allvar började bygga fritidshus i stor skala!
  Men tro för all del inte att fritidshusens utformning bara ger uttryck för individuell smak. Mycket av det som byggs nära havet omfattas av strikta regelverk. Stugor och fritidshus är alltså präglade av samhällets styrning av enskilda intressen. Och i detta sammanhang samverkar estetik och regelverk väl!

 

 

 

 

---
VAD ÄR TYPISKT SKANDINAVISKT?

THORBJØRN JAGLAND
F.d. norsk statsminister, numera generalsekreterare i Europarådet
Trä och sten är väl de huvudsakliga beståndsdelarna i skandinavisk, och i synnerhet, norsk byggnadsstil. I Skandinavien har vi en fin, men krävande natur som också har präglat vårt sätt att bygga. Jag har ett hus i Risør och tycker att sørlandshuset är ett fint exempel på en byggnadsstil som harmonierar med omgivningen och som ger en varaktig estetisk upplevelse.

ARJA SAIJONMAA
Artist
Rena linjer, modernitet och funktionalism i samklang med naturen. Skandinavisk design har visat vägen i internationella sammanhang. Norge har dessutom egna traditioner när det gäller fritidshus, som är mer dekorativa och detta i positiv bemärkelse. Jag, för min del, tycker om olika stilar beroende på vilken natur eller stämning jag befinner mig. Och så älskar jag naturligtvis bastun som är ett klassiskt inslag i den nordiska livsstilen. Jag har faktiskt gjort en prototyp på en Arjasauna som står i Thorbjørn Jaglands hus!

STANLEY DICKENS
Grafisk formgivare och legendarisk vinnare av sportvagnsracet Le Mans
För mig handlar skandinavisk design om att återspegla den spännande natur vi har här uppe i norr. Det gäller att genom form och material locka fram och förmedla känslan av skogar, berg och vatten. Den sköna känslan återfinns inte bara i ett stycke ljust trä eller i en bit skiffer. Man hittar den också i blåfrusen is eller i en barkbit från en högrest tall. När naturen förvaltas och förädlas på rätt sätt känns denna unika mångfald ärlig, äkta, varm och inbjudande oavsett var i världen man kommer i kontakt med den.