En byggnad för alla - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
En byggnad för alla I Handikapporganisationernas hus i Danmark kan alla ta sig fram och hitta rätt. Processen med att utveckla världens mest tillgängliga byggnad fick arkitekter och leverantörer att se på omvärlden på ett nytt sätt.


En byggnad för alla

I Handikapporganisationernas hus i Danmark kan alla ta sig fram och hitta rätt.
Processen med att utveckla världens mest tillgängliga byggnad fick
arkitekter och leverantörer att se på omvärlden på ett nytt sätt.

DAGSLJUSINSLÄPP PÅ ALLA KONTOR. Akustik som underlättar för personer med nedsatt hörsel. Luft som astmatiker och allergiker tål. Dimensionering anpassad efter rullstolsburna. Arkitektur och funktionalitet som inte försvårar för blinda och personer med dålig syn. Designgrepp som förenklar för människor med kognitiv nedsättning. Helheten: ett hus som är logiskt och intuitivt för alla användare, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.
  – Det har varit både spännande och utmanande att arbeta seriöst med universell utformning. Det är lätt att tänka att tillgänglighet är en hämsko med tanke på de arkitektoniska möjligheterna. Men man kan alltså även vända på saken och använda den som en aktiv parameter för god design och öppna upp en helt ny värld av möjligheter. Det tvingar oss att tänka på ett annorlunda sätt, säger arkitekten Per Ravn i Cubo, som tillsammans med Force4 ligger bakom arkitekturen.

ENGAGERADE ANVÄNDARNA. Handikapporganisationernas hus huserar utöver paraplyorganisationen även flera av medlemsorganisationerna. För att säkerställa att allt skulle få en universell utformning satte man ihop en användarpanel av tillgänglighetsexperter som representerade alla de 18 olika förbunden som skulle jobba i huset.
  – Därmed analyserades alla lösningar utifrån användargrupperna, säger Ravn. Synpunkterna från byggnadens framtida användare ledde till både stora och små förändringar av planerna. Som ett exempel nämner han det cirkelformade atrium som man hade tänkt skulle fungera som mittpunkt i den sjöstjärneformade byggnaden. Arkitektbyrån byggde en modell och skickade runt den för kommentarer. När turen kom till de synskadades förbund, kommenterade de att atriumet säkert var mycket fint, men att det för blinda personer skulle bli en evighetsmaskin utan någon form att navigera efter.
  – Därmed gjordes atriumet om till en fem­hörning i stället, med tydliga avgränsningar. Form och funktion samt arkitektonisk kvalitet ska ju fungera för alla användare. Det finns många sådana exempel, understryker han.

MÅNGA FUNKTIONSKRAV. Med hänsyn till akustiken bestämde man på ett tidigt stadium att atriumet skulle få paneler på de vertikala ytorna. Man ville inte jobba med glas, men ville ändå ha något av glasets lätthet och transparens. Därför föll valet på perforerade studiopaneler från Moelven.
  – Rent praktiskt infriade Moelvens paneler både funktionskraven på akustik och andra tekniska krav, plus att de låg inom ramarna för en benhård totalentreprenadsbudget. Dessutom tycker vi att de perforerade panelerna fungerar fint rent estetiskt med de olika färgerna och får det att flyta samman, säger Ravn.
Arkitektbyrån är mycket nöjd med den speciella byggnaden, som både är ett demonstrationsprojekt för universell utformning och ett politiskt projekt.
  – Byggnaden visar omvärlden att det är fullt möjligt att bygga en fin byggnad som är fullt tillgänglig, utan att det kostar en enda krona extra, konstaterar Ravn, som medger att han har lärt sig mycket under arbetets gång.
  – Alla som har jobbat med det här projektet har lärt sig massor. Det har varit mycket inspirerande. Inte minst ser jag världen på ett lite annorlunda sätt numera.