[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
En betydande arbetsplats I Otterbäcken i lilla Gullspångs kommun vid Vänern, ligger Moelven Vänerply AB. Här är trivselfaktorn hög, och många har arbetat här länge. Relationen till närmiljön är en självklar del av arbetet, och så långt det är möjligt görs inköpen till fabriken lokalt.


En betydande arbetsplats

I Otterbäcken i lilla Gullspångs kommun vid Vänern, ligger Moelven Vänerply AB. Här är trivselfaktorn hög, och många har arbetat här länge. Relationen till närmiljön är en självklar del av arbetet, och så långt det är möjligt görs inköpen till fabriken lokalt.

Företaget har cirka 140 anställda, och under våren ska tolv nya medarbetare rekryteras. Det betyder förmodligen att snittåldern sänks, och att unga människor vågar stanna där de växte upp.

Prosjektleder og vedlikeholdsansvarlig ved Moelven Vänerply, Arne Carlström, har arbeidet ved fabrikken siden 1975.

Projektledare och underhållschef Arne Carlström har varit en del av fabriken sedan 1975. Foto: Fartein Rudjord

Plywoodplattorna, som tillverkas i flera olika storlekar, är en efterfrågad produkt och Moelven Vänerply AB är den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Projektledare och underhållschef Arne Carlström är märkbart stolt över fabriken han har varit en del av sedan 1975:

– Detta är en viktig arbetsplats, som många är beroende av. Det gäller inte bara dem som arbetar här, utan även dem som kör transporter för oss och de som tjänar på att vi handlar lokalt. Ingredienserna till limmet vi använder i produktionen köper vi i Kristinehamn och blandar själva. Vattnet från rengöringen av maskinerna använder vi när limmet blandas. Ingenting får gå till spillo, eller släppas ut som föroreningar i naturen omkring oss. Vi använder också vår egen energi från produktionen, och avger så lite värme som vi kan. Virket köper vi så långt det är möjligt, lokalt.

Niklas Kjellberg, limmare. Foto: Fartein Rudjord

Niklas Kjellberg, limmare:
Jag har varit här i två år, och jag gillar det. Det är välbetalt, och jag har bra arbetskamrater. Min mamma och min farbror arbetar också här. Foto: Fartein Rudjord

Vän med Vänern

Det centrala miljötänkandet beror väldigt mycket på de anställda. Omkring 90 procent av dem bor i kommunen. Det går helt enkelt inte att slarva. Det vatten som pumpas upp från Vänern, och används till att bevattna virket, samlas upp och rengörs innan det släpps ut i sjön igen.

– Vi måste ta hand om Vänern, slår Carlström fast.

Personalen verkar trivas på företaget och det är många som har fått en guldklocka för att de firat 30 år i bolaget.

– Det är en del av kulturen här att låta människor växa i systemet. Som tack för det får vi lojala medarbetare. Även jag började på golvet, blev förman, och har haft andra positioner, tills jag fick det jobb jag har idag. Jag är delvis självlärd men har också fått gå en del kurser genom arbetet, berättar Carlström.

Att skapa lokala värden är en del av Moelvens hållbarhetstrategi. Läs rapporten här. 

Susan Johansson, truckförare. Foto: Fartein Rudjord

Susan Johansson, truckförare:
Jag började här för 25 år sedan, var sedan hemma med små barn ett tag, och kom så tillbaka igen. Jag trivs väldigt bra. Min man arbetade här förut, men nu är han lastbilschaufför och arbetar med transporter för fabriken. Jag rekommenderar absolut unga människor att söka jobb här. Foto: Fartein Rudjord

Stöder lokal sport

Även när det gäller sponsring tänker vi lokalt. Ledningen har beslutat att allt stöd ska gå till barn och ungdomar som ägnar sig åt idrott i närområdet.

– Fitnesscentret och olika idrottsklubbar drar nytta av stödet. I grund och botten handlar det om att ge pengar, men det är också möjligt att bidra med material när klubbhuset ska moderniseras eller nya lokaler byggas, berättar Carlström. Han tillägger att det ju bland annat är barn och barnbarn till personalen som får nytta av stödet. 

Juhani Perttula, svarvare. Foto: Fartein Rudjord

Juhani Perttula, svarvare:
Jag har arbetat här sedan 1983 och trivs, bland annat med det korta avståndet till jobbet och de trevliga kollegorna. Den här arbetsplatsen betyder mycket för att de unga ska vilja stanna i byn. Min son och min fru arbetar också här. Foto: Fartein Rudjord

En rundvisning i produktionslokalerna bekräftar intrycket av en arbetsplats där människor trivs och tar med sig nästa generation in i företaget. Hela 30 procent är kvinnor.

– Det är inte illa i den här typen av industri, säger Carlström.

Moelven Vänerply AB skapar helt klart lokala värderingar – både nu och på längre sikt.

Att skapa lokala värden är en del av Moelvens hållbarhetstrategi. Här kan du läsa mer om vår hållbarhetsrapport och de mål vi har satt för att bidra till en hållbar framtid.