[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Eko från Ecco På bara 16 månader byggde den världsberömda danska skotillverkaren Ecco ett nytt hotell- och konferenscenter som avspeglar företagets kärnvärderingar: hållbarhet, globalisering och hantverkstraditioner.


Eko från Ecco

På bara 16 månader byggde den världsberömda danska skotillverkaren Ecco ett nytt hotell- och konferenscenter som avspeglar företagets kärnvärderingar: hållbarhet, globalisering och hantverkstraditioner.

NÄR TRÄ, SKINN OCH GUMMI förädlas tillsammans blir resultatet en vacker sko. Om man även tillsätter betong: ett lika vackert hus. Det kan du själv se i Tønder i Sønderjylland, där världens näst största skotillverkare – danska Ecco – håller till. Bredvid huvudkontoret har de just öppnat ett nytt multicenter som på ett elegant sätt avspeglar företagets grundläggande värderingar med hjälp av samma material som används för att tillverka kvalitetsskor i snygg design.
  Centret är ett stort, cirkelformat hus på 5 000 m2. Bakom den iögonfallande träfasaden med den markanta kvällsbelysningen döljer sig hotellrum, utställningslokaler, konferens- och möteslokaler samt områden för evenemang, umgänge och ren avkoppling. Det man däremot inte kan se är att det bara tog 16 månader att uppföra byggnaden – från de första skisserna till invigningen den 1 april i år. Detta är nytt rekord även för den erfarne arkitekten Daniel Hayden från firman Dissing + Weitling. 
  – Jag har aldrig tidigare byggt något så stort på så kort tid, säger arkitekten som därför är extra stolt över att de klarade det.

Vi hade aldrig nått målet utan de Moelven-anställdas engagemang, flexibilitet och goda råd.
Arkitekt Daniel Hayden

SINNLIG UPPLEVELSE. Daniel Hayden berättar att den stora utmaningen låg i att få hantverkstraditioner, hållbarhet och globalisering att komma till uttryck i arkitekturen samtidigt som besökarna skulle få en sinnlig upplevelse av Eccos profil och värderingar. Nu ser man tydligt Eccos fina hantverkstraditioner i användningen av naturmaterial – med gummi och stavparkett på golven, trä och betong på väggarna samt möbler och lampor överdragna med skinn, som sytts av Eccos egna anställda. 
  Hållbarheten synliggörs genom att huset är ett plusenergihus. Det är alltså inte bara självförsörjande, utan levererar även energi till grannbyggnaderna. Huset värms upp och kyls ned av jord- och solenergi, och cirkelformen ger bästa tänkbara arealutnyttjande med minsta möjliga värmeförlust.
  Globaliseringen kommer till uttryck genom att det cirkelformade bottenplanet är indelat i fyra zoner som pekar mot var sitt hörn av världen. 

VIKTIGT SAMARBETE. Den lyckade byggprocessen beror enligt arkitekten på ett osedvanligt bra samarbete mellan alla inblandade parter: byggherre, arkitekt, ingenjörer, hantverkare och leverantörer. Daniel Hayden anser att det slog väl ut att det var byggherren själv som skulle äga och driva huset. 
  Trä var ett självklart val till ytterpanelen, eftersom trä signalerar hållbarhet. Men vilket träslag, hur skulle det se ut och hur skulle det behandlas? Enligt arkitekt Hayden spelade Moelven en viktig roll i det avseendet. – Vi hade aldrig nått målet utan de Moelven-anställdas engagemang, flexibilitet och goda råd, säger Hayden. 

Det är fantastiskt att se denna vackra byggnad och tänka på att vi har bidragit till det färdiga uttrycket – både utanpå och inuti.
Finn Thor Pedersen, marknadschef på Moelven Danmark

RUSTIKT UTTRYCK. Och på Moelven Danmark är marknadscheferna Niels Neye och Finn Thor Pedersen onekligen stolta över företagets insats i den kreativa processen tillsammans med byggherren och arkitekten.
  – Det är fantastiskt att se denna vackra byggnad och tänka på att vi har bidragit till det färdiga uttrycket – både utanpå och inuti, säger Finn Thor Pedersen. 
  Han och hans kollega Niels Neye är överens om att det också har varit spännande att delta i ett projekt där byggherren har varit så mån om design och detaljer och engagerat sig så positivt i hela processen.
  – När det gäller ytterpanelen var det viktigt för både byggherren och arkitekten att hitta en träprodukt och metoder som ger ett rustikt uttryck. Därför föll valet till slut på kanadensiskt cederträ med borstad yta, berättar Pedersen.
  Den borstade ytan valdes för att den ger träet ett grövre och mer väderbitet utseende. Den «fäller» den mjuka sommarveden, så att bara vinterveden blir kvar. Och resultatet blir en fårad yta som följer träets åderstruktur och skapar ett unikt mönster.
  En annan anledning till att valet föll på cederträ är att det patineras med tiden och får en vacker grå färg. Dessutom är träet av naturen skyddat mot röta, svamp och insektangrepp och behöver därför inte behandlas på kemisk väg. Därtill är det mycket formstabilt och underhållsfritt. Att skogen samtidigt drivs på ett så hållbart sätt som möjligt, är bara ytterligare ett plus i kanten. 

TRÄ I TIDEN. Skotillverkarens nya superbyggnad ligger i ett så kallat marskland, som betecknar ett våtmarksområde nära havet där tidvattnet dagligen tillför näringsämnen till jorden. Dessa områden tillhör de mest biologiskt produktiva livsmiljöerna på jorden. 
  I Eccos nya byggnad signalerar de invändiga ytorna att huset befinner sig just i marsklandet, både när det gäller träslag och utformning. Till väggarna valde man olivask, som är ask med inslag av brunkärna och som har lackats med lite vitt pigment. Av hänsyn till akustiken är väggarna perforerade med små hål. För att införliva historien om marsklandet i huset har Moelven fotoperforerat tre motiv från Flora Danica. Dessa motiv representerar de pionjärväxter som etablerar sig i marsklandet när nytt land bildas. På håll bildar den speciella perforeringen tydliga bilder av revigt saltgräs, saltört och strandstjärna.
  – Olivask är ett nytt «träslag» som vi har börjat använda därför att det har ett mycket speciellt uttryck. Dessutom har det egenskaper som ligger i linje med tidens krav, berättar Niels Neye. 
  Den visuella, funktionella och konceptuella idén i projektet har tagits tillvara i alla avseenden vad gäller material och behandling. Och om två år, när cederträet har blivit vackert och grått efter att ha utsatts för väder och vind, är uppdraget helt slutfört. 

Fakta: Eccos hotell- och konferensbyggnad

Plusenergihus 

50 hotellrum, utställningslokaler, upplevelse- och multirum 

Invigdes i april 2013 i samband med Eccos 50-årsjubileum

Ytterpanel av kanadensiskt cederträ med borstad yta

Innerväggar i lackad olivask med mönstrad perforering. 

Arkitekt: DISSING+WEITLING, www.dw.dk

Plats för stillhet
Foto: Torben Nielsen
Åtta kilometer trä och 30 000 spikar gick åt när familjen Varan byggde sitt mycket speciella hus i Odder söder om Århus. Huset har tre flyglar och är klätt med cederträ som harmonierar perfekt med den fridfulla omgivningen.