[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Dolda trämöjligheter

– När vi tänker på användningen av trä i byggnader är det ofta i form av trä som syns på fasader eller i
interiör. Men det finns också potential att använda trä i konstruktioner i högre grad än vad vi gör i dag.

DET SÄGER Bjørne Grimsrud, verkställande direktör för strategi- och utvecklingsavdelningen på Statsbygg.  Avdelningen ligger bakom rapporten Trä för byggande och byggande i trä. Den ska ge politikerna som vill ha en ökad användning av trä – inte minst i offentliga byggnader – ett kunskapsunderlag. 
  Byggmarknaden i Norge kan förenklat delas upp i småhusbebyggelse och urbant byggande.
  – Begreppet urbant byggande omfattar offentliga byggnader som skolor, kulturhus eller sjukvårds- och omsorgsbyggnader. De måste inte nödvändigtvis ligga i en stad, säger Grimsrud. 
  I dag används trä nästan bara i småhusbebyggelse. 
  – En ökad användning av trä i offentliga byggnader kan vara ett styrmedel som kommer att påverka hela det urbana byggandet. En offentlig satsning på trä kan vara viktig för att utveckla produkter och lösningar samt bidra till att lösa «kollektiva problem» som brist på kompetens, bristfällig produktutveckling som bygger på bristfällig efterfrågan och riskpåslag kopplade till val av ostandardiserade lösningar.
  Den offentliga sektorn har som målsättning att ligga i framkant när det gäller att bidra till att nå nationella mål inom klimat- och miljöområdet. Användning av trä i offentliga projekt kan bidra till att man når målet om trämaterialet används på rätt sätt. 
  Enligt rapporten saknar Norge både kompetens och en större leverantörsindustri för träkonstruktioner.
  – Genom att acceptera en viss import och öka efterfrågan på trälösningar inom urbant byggande kan staten bidra till att utveckla branschen. I dag har vi knappt någon som är leveransduglig i den omfattning som en satsning skulle kräva. 
  Grimsruds råd till träbranschen är att gå ihop med byggbranschen och fundera på hur marknaden för trä inom urbant byggande kan utvecklas. Han uppmanar också till återhållsamhet i visionerna.
  – Tänk inte på signaturbyggnader, utan på vad som kan återanvändas och som det finns en större marknad för.