[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Bygg smartare

Jakten på smartare byggmetoder pågår ständigt. Vi vill hitta en byggteknik som är effektiv, rationell och som ger oss täta hus utan att binda fukt. Och vi vill givetvis ofta använda naturmaterial.

– DET IDEALISKA HADE VARIT «Toyotahuset », skämtar forskaren Sverre Bjørn Holøs vid SINTEF, Skandinaviens största oberoende forskningsinstitution. Han menar då ett hus som skulle kunna köpas på samma sätt som vi köper bil: Att vi väljer en grundmodell och lägger till olika utrustningspaket som ger den standard vi vill ha. Sedan levereras den på överenskommet datum och till avtalat pris, byggd på fabrik precis så som vi beställt den, med omfattande garantier på hela leveransen. När det handlar om hus är modulbyggen det närmaste vi kommer «Toyota-huset». Att bygga industriellt innebär att en stor del av produktionen sker i kontrollerat klimat, med mindre risk för påverkan av väder och vind. – Det är ju smart att inte bygga in fukt, konstaterar Holøs.

Att undvika värmeläckage är en viktig utmaning vid husbyggnation i det skandinaviska klimatet.
Forskarer sverre Bjørn Holøs

ENERGIEFFEKTIVA HUS. Passivhus har blivit en term som allt oftare förekommer när det talas om energieffektiva hus. De har en konstruktion som bidrar till att reducera energiförbrukningen för uppvärmning genom bättre isolering och en lufttät byggnadskropp. – Det handlar om att bygga tätt och att ventilera rätt, säger Sverre Bjørn Holøs och påpekar att många som ger råd om tätningslister inte ger tillräcklig information om behovet av ventilation. Samtidigt är han tydlig med att otätt inte är detsamma som ventilerat.
  Att undvika värmeläckage är en viktig utmaning vid husbyggnation i det skandinaviska klimatet. Köldbryggor i väggar kan elimineras genom att man använder Moelvens isolerade träregel Iso3, som har ett inbyggt system i polyuretan. Iso3 minskar både värmeläckage och risken för framtida fuktskador. Smart, med andra ord.

FÄRDIGA LÖSNINGAR. Kontinuerlig produktutveckling gör att det dyker upp smarta lösningar även inom andra områden, inte bara när det gäller energieffektivisering. Produkter med egenskaper som förenklar monteringsarbetet är en viktig trend i utvecklingen mot att bygga smartare. Just nu är trenden mycket stark när det gäller grundmålat trä, berättar Tor Egil Aspholt som är distriktschef för interiör på Moelven Wood AS.
  – Efterfrågan ökar på produkter med en högre förädlingsgrad. Det gäller både målad list och panel för inomhusbruk och grundmålad panel för utomhusbruk. Det är en utveckling som vi bara sett början på, säger han.

VÄRMEBEHANDLING. Värmebehandlat trä är ett annat exempel på produkter som kräver mindre arbete på plats och som har bra motståndskraft mot yttre påverkan. Även här ökar efterfrågan starkt. – Efter uppvärmning till 2000 C blir virket mer stabilt och tar till sig minimalt med fukt. Det kan användas utomhus till exempelvis terrasser eller som panelvirke, förklarar Tor Egil Aspholt. Han berättar att den starka efterfrågan på färdiga produkter ligger bakom Moelven Woods satsning på färdigmålade paneler, i första hand Roughpanelen som snabbt blivit en stor succé i Sverige. Det har lett till en omfattande produktutveckling som vi bara har sett början på.

VÄDERSKYDDAD BYGGNAD. Kort byggtid kan också vara smart. För större byggnader finns Moelven Törebodas revolutionerande system trä8, ett byggsystem helt i trä med åtta meters spännvidd på bjälklaget. En stor fördel med trä8 är att taket snabbt kommer på plats, vilket ger väderskyddad byggnation. Med en helt ny stabiliseringsoch bjälklagskonstruktion öppnas möjligheten för den stora spännvidden. Det ger frihet åt arkitekten att sätta sin personliga prägel på byggnationen, både invändigt och utvändigt.
  – Generellt finns ett växande intresse för produkter som begränsar byggtiden på plats – allt från modulbyggda hus, till byggelement av olika slag och interiördetaljer. Den gemensamma nämnaren är att det är smarta lösningar som underlättar arbetet på plats och begränsar produktionstiden, säger Aspholt.

Smarta lösningar för smarta byggen

Iso3 – en träregel som isolerats med polyuretan och som eliminerar köldbryggor.

Värmebehandlat trä – trä som värmts upp till 2000 C. Värmebehandlat trä har stark motståndskraft mot fukt.

Trä8 – ett byggsystem helt i trä som ger långa spännvidder och väderskyddat bygge.

Modulhus – hus som byggs i moduler i fabrik och monteras på plats.

Rough-panel – Moelven Woods färdigmålade träpanel för enkel och snabb montering.